Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

mainstat [2019/11/09 16:19]
mainstat [2019/11/14 23:06] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +<​PRELOAD>​
 +/​js/​echarts.min.js
 +</​PRELOAD>​
 +<​html><​!-- Statistics generated by Stator -->
 +<div class="​StatorContent"​ style="​display:​inline-block;​ overflow:​hidden;​ background:#​FFFFFF;​ color:#​333333; ​ width-max:​890px;​ width:​890px;​ margin:0; padding:0; text-align:​left;​ font-size:​11px;​ font-family:​Verdana,​ Geneva, sans-serif;">​
 +<div class="​bs-wrap bs-callout bs-callout-success"​ style="​font-size:​ 12px;">​
 +<​table ​ align="​center"><​tbody><​tr><​td><​div align="​center"><​img src="​http://​www.geocaching.cz/​stator/​img/​bg/​GGeocR.png"​ width="​90"​ title="​The Geocacher - #6660 / Ruby (5000 - 7999)" /></​div></​td><​td style="​vertical-align:​middle">​
 +<div align='​center'​ style='​width:​ 100%; background-color:​ #FFFFFF; font-size: 12px; color: #333333; margin: 1px; border: none;'><​span style="​font-size:​ 16px; font-weight:​ bold;">​DrakMrak má nalezeno 6660 keší (6660 nálezů celkem)<​br />​Založeno 81 keší/​eventů vlastních</​span><​br /><br /><​i>​Statistiky generované 14.11.2019</​i><​br /><br /></​div></​td><​td><​div align="​center"><​img src="​http://​www.geocaching.cz/​stator/​img/​bg/​HiddSa.png"​ width="​90"​ title="​The Cache Owner - #81 / Sapphire (80 - 119)" /></​div></​td><​td><​div align="​center"><​img src="​http://​www.geocaching.cz/​stator/​img/​bg/​HostD.png"​ width="​90"​ title="​The Event Host - #34 / Diamond (30+)" /></​div></​td></​tr></​tbody></​table>​
 +</​div><​div class="​StatorTabs"​ style="">​
 +  <span id="​spanStatorTabT39"​ style="​cursor:​pointer;​ text-align:​center;​ white-space:​nowrap;​ display:​inline-block;​ border:1px solid #CFCFCF; font-weight:​bold;​ border-radius:​3px;​ padding:​10px;​ margin:5px 3px; box-shadow:​0 0 5px  lightgray; text-align:​center;;​ background-color:#​d64a37;​ color:#​FFFFFF;​ border-bottom:​1px solid #CFCFCF; font-weight:​bold;"​ onmouseover="​document.getElementById('​spanStatorTabT39'​).style.borderColor='​gray';"​ onmouseout="​document.getElementById('​spanStatorTabT39'​).style.borderColor='#​CFCFCF';"​onclick="​ document.getElementById('​spanStatorTabT39'​).style.background='#​d64a37';​ document.getElementById('​spanStatorTabT39'​).style.color='#​FFFFFF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT39'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT39'​).style.fontWeight='​bold';​ document.getElementById('​iStatorT39'​).style.display='​block';​ document.getElementById('​spanStatorTabT80'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT80'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT80'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT80'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT80'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT113'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT113'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT113'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT113'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT113'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT341'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT341'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT341'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT341'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT341'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT368'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT368'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT368'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT368'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT368'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT626'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT626'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT626'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT626'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT626'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT844'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT844'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT844'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT844'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT844'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT892'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT892'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT892'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT892'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT892'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1001'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1001'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1001'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1001'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1001'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1162'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1162'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1162'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1162'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1162'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1186'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1186'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1186'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1186'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1186'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1264'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1264'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1264'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1264'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1264'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1318'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1318'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1318'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1318'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1318'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1388'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1388'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1388'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1388'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1388'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1429'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1429'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1429'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1429'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1429'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1545'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1545'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1545'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1545'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1545'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1573'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1573'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1573'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1573'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1573'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1735'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1735'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1735'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1735'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1735'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1754'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1754'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1754'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1754'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1754'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1829'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1829'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1829'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1829'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1829'​).style.display='​none';"><​img src="​http://​www.geocaching.cz/​stator/​img/​_tab_childish-home.png"​ /><br />O mně</​span>​
 +  <span id="​spanStatorTabT80"​ style="​cursor:​pointer;​ text-align:​center;​ white-space:​nowrap;​ display:​inline-block;​ border:1px solid #CFCFCF; font-weight:​bold;​ border-radius:​3px;​ padding:​10px;​ margin:5px 3px; box-shadow:​0 0 5px  lightgray; text-align:​center;;​ background-color:#​F8F8F8;​ color:#​585858;​ border-bottom:​1px solid #CFCFCF; font-weight:​normal;"​ onmouseover="​document.getElementById('​spanStatorTabT80'​).style.borderColor='​gray';"​ onmouseout="​document.getElementById('​spanStatorTabT80'​).style.borderColor='#​CFCFCF';"​onclick="​ document.getElementById('​spanStatorTabT39'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT39'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT39'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT39'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT39'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT80'​).style.background='#​d64a37';​ document.getElementById('​spanStatorTabT80'​).style.color='#​FFFFFF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT80'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT80'​).style.fontWeight='​bold';​ document.getElementById('​iStatorT80'​).style.display='​block';​ document.getElementById('​spanStatorTabT113'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT113'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT113'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT113'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT113'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT341'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT341'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT341'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT341'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT341'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT368'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT368'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT368'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT368'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT368'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT626'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT626'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT626'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT626'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT626'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT844'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT844'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT844'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT844'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT844'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT892'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT892'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT892'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT892'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT892'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1001'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1001'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1001'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1001'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1001'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1162'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1162'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1162'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1162'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1162'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1186'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1186'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1186'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1186'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1186'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1264'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1264'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1264'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1264'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1264'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1318'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1318'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1318'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1318'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1318'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1388'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1388'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1388'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1388'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1388'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1429'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1429'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1429'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1429'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1429'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1545'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1545'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1545'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1545'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1545'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1573'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1573'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1573'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1573'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1573'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1735'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1735'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1735'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1735'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1735'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1754'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1754'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1754'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1754'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1754'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1829'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1829'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1829'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1829'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1829'​).style.display='​none';"><​img src="​http://​www.geocaching.cz/​stator/​img/​_tab_childish-bulb.png"​ /><br />TOP keše</​span>​
 +  <span id="​spanStatorTabT113"​ style="​cursor:​pointer;​ text-align:​center;​ white-space:​nowrap;​ display:​inline-block;​ border:1px solid #CFCFCF; font-weight:​bold;​ border-radius:​3px;​ padding:​10px;​ margin:5px 3px; box-shadow:​0 0 5px  lightgray; text-align:​center;;​ background-color:#​F8F8F8;​ color:#​585858;​ border-bottom:​1px solid #CFCFCF; font-weight:​normal;"​ onmouseover="​document.getElementById('​spanStatorTabT113'​).style.borderColor='​gray';"​ onmouseout="​document.getElementById('​spanStatorTabT113'​).style.borderColor='#​CFCFCF';"​onclick="​ document.getElementById('​spanStatorTabT39'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT39'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT39'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT39'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT39'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT80'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT80'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT80'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT80'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT80'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT113'​).style.background='#​d64a37';​ document.getElementById('​spanStatorTabT113'​).style.color='#​FFFFFF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT113'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT113'​).style.fontWeight='​bold';​ document.getElementById('​iStatorT113'​).style.display='​block';​ document.getElementById('​spanStatorTabT341'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT341'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT341'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT341'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT341'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT368'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT368'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT368'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT368'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT368'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT626'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT626'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT626'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT626'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT626'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT844'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT844'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT844'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT844'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT844'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT892'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT892'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT892'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT892'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT892'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1001'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1001'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1001'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1001'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1001'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1162'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1162'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1162'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1162'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1162'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1186'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1186'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1186'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1186'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1186'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1264'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1264'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1264'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1264'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1264'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1318'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1318'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1318'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1318'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1318'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1388'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1388'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1388'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1388'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1388'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1429'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1429'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1429'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1429'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1429'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1545'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1545'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1545'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1545'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1545'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1573'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1573'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1573'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1573'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1573'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1735'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1735'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1735'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1735'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1735'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1754'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1754'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1754'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1754'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1754'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1829'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1829'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1829'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1829'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1829'​).style.display='​none';"><​img src="​http://​www.geocaching.cz/​stator/​img/​_tab_childish-chart-bar.png"​ /><br />​Statistiky</​span>​
 +  <span id="​spanStatorTabT341"​ style="​cursor:​pointer;​ text-align:​center;​ white-space:​nowrap;​ display:​inline-block;​ border:1px solid #CFCFCF; font-weight:​bold;​ border-radius:​3px;​ padding:​10px;​ margin:5px 3px; box-shadow:​0 0 5px  lightgray; text-align:​center;;​ background-color:#​F8F8F8;​ color:#​585858;​ border-bottom:​1px solid #CFCFCF; font-weight:​normal;"​ onmouseover="​document.getElementById('​spanStatorTabT341'​).style.borderColor='​gray';"​ onmouseout="​document.getElementById('​spanStatorTabT341'​).style.borderColor='#​CFCFCF';"​onclick="​ document.getElementById('​spanStatorTabT39'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT39'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT39'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT39'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT39'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT80'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT80'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT80'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT80'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT80'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT113'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT113'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT113'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT113'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT113'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT341'​).style.background='#​d64a37';​ document.getElementById('​spanStatorTabT341'​).style.color='#​FFFFFF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT341'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT341'​).style.fontWeight='​bold';​ document.getElementById('​iStatorT341'​).style.display='​block';​ document.getElementById('​spanStatorTabT368'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT368'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT368'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT368'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT368'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT626'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT626'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT626'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT626'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT626'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT844'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT844'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT844'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT844'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT844'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT892'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT892'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT892'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT892'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT892'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1001'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1001'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1001'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1001'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1001'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1162'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1162'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1162'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1162'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1162'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1186'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1186'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1186'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1186'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1186'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1264'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1264'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1264'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1264'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1264'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1318'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1318'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1318'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1318'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1318'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1388'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1388'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1388'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1388'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1388'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1429'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1429'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1429'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1429'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1429'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1545'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1545'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1545'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1545'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1545'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1573'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1573'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1573'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1573'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1573'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1735'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1735'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1735'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1735'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1735'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1754'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1754'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1754'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1754'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1754'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1829'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1829'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1829'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1829'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1829'​).style.display='​none';"><​img src="​http://​www.geocaching.cz/​stator/​img/​_tab-badges2.png"​ /><br />​Odznáčky</​span>​
 +  <span id="​spanStatorTabT368"​ style="​cursor:​pointer;​ text-align:​center;​ white-space:​nowrap;​ display:​inline-block;​ border:1px solid #CFCFCF; font-weight:​bold;​ border-radius:​3px;​ padding:​10px;​ margin:5px 3px; box-shadow:​0 0 5px  lightgray; text-align:​center;;​ background-color:#​F8F8F8;​ color:#​585858;​ border-bottom:​1px solid #CFCFCF; font-weight:​normal;"​ onmouseover="​document.getElementById('​spanStatorTabT368'​).style.borderColor='​gray';"​ onmouseout="​document.getElementById('​spanStatorTabT368'​).style.borderColor='#​CFCFCF';"​onclick="​ document.getElementById('​spanStatorTabT39'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT39'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT39'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT39'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT39'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT80'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT80'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT80'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT80'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT80'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT113'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT113'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT113'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT113'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT113'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT341'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT341'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT341'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT341'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT341'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT368'​).style.background='#​d64a37';​ document.getElementById('​spanStatorTabT368'​).style.color='#​FFFFFF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT368'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT368'​).style.fontWeight='​bold';​ document.getElementById('​iStatorT368'​).style.display='​block';​ document.getElementById('​spanStatorTabT626'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT626'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT626'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT626'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT626'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT844'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT844'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT844'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT844'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT844'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT892'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT892'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT892'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT892'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT892'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1001'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1001'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1001'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1001'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1001'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1162'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1162'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1162'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1162'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1162'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1186'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1186'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1186'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1186'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1186'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1264'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1264'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1264'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1264'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1264'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1318'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1318'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1318'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1318'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1318'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1388'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1388'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1388'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1388'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1388'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1429'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1429'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1429'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1429'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1429'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1545'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1545'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1545'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1545'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1545'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1573'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1573'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1573'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1573'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1573'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1735'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1735'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1735'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1735'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1735'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1754'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1754'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1754'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1754'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1754'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1829'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1829'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1829'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1829'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1829'​).style.display='​none';"><​img src="​http://​www.geocaching.cz/​stator/​img/​_tab_childish-map.png"​ /><br />​Mapy</​span>​
 +  <span id="​spanStatorTabT626"​ style="​cursor:​pointer;​ text-align:​center;​ white-space:​nowrap;​ display:​inline-block;​ border:1px solid #CFCFCF; font-weight:​bold;​ border-radius:​3px;​ padding:​10px;​ margin:5px 3px; box-shadow:​0 0 5px  lightgray; text-align:​center;;​ background-color:#​F8F8F8;​ color:#​585858;​ border-bottom:​1px solid #CFCFCF; font-weight:​normal;"​ onmouseover="​document.getElementById('​spanStatorTabT626'​).style.borderColor='​gray';"​ onmouseout="​document.getElementById('​spanStatorTabT626'​).style.borderColor='#​CFCFCF';"​onclick="​ document.getElementById('​spanStatorTabT39'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT39'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT39'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT39'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT39'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT80'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT80'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT80'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT80'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT80'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT113'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT113'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT113'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT113'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT113'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT341'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT341'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT341'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT341'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT341'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT368'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT368'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT368'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT368'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT368'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT626'​).style.background='#​d64a37';​ document.getElementById('​spanStatorTabT626'​).style.color='#​FFFFFF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT626'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT626'​).style.fontWeight='​bold';​ document.getElementById('​iStatorT626'​).style.display='​block';​ document.getElementById('​spanStatorTabT844'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT844'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT844'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT844'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT844'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT892'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT892'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT892'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT892'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT892'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1001'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1001'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1001'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1001'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1001'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1162'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1162'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1162'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1162'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1162'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1186'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1186'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1186'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1186'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1186'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1264'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1264'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1264'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1264'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1264'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1318'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1318'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1318'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1318'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1318'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1388'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1388'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1388'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1388'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1388'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1429'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1429'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1429'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1429'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1429'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1545'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1545'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1545'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1545'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1545'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1573'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1573'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1573'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1573'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1573'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1735'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1735'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1735'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1735'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1735'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1754'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1754'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1754'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1754'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1754'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1829'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1829'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1829'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1829'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1829'​).style.display='​none';"><​img src="​http://​www.geocaching.cz/​stator/​img/​_tab_childish-map.png"​ /><br />​..Mapy..</​span>​
 +  <span id="​spanStatorTabT844"​ style="​cursor:​pointer;​ text-align:​center;​ white-space:​nowrap;​ display:​inline-block;​ border:1px solid #CFCFCF; font-weight:​bold;​ border-radius:​3px;​ padding:​10px;​ margin:5px 3px; box-shadow:​0 0 5px  lightgray; text-align:​center;;​ background-color:#​F8F8F8;​ color:#​585858;​ border-bottom:​1px solid #CFCFCF; font-weight:​normal;"​ onmouseover="​document.getElementById('​spanStatorTabT844'​).style.borderColor='​gray';"​ onmouseout="​document.getElementById('​spanStatorTabT844'​).style.borderColor='#​CFCFCF';"​onclick="​ document.getElementById('​spanStatorTabT39'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT39'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT39'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT39'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT39'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT80'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT80'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT80'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT80'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT80'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT113'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT113'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT113'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT113'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT113'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT341'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT341'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT341'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT341'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT341'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT368'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT368'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT368'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT368'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT368'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT626'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT626'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT626'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT626'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT626'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT844'​).style.background='#​d64a37';​ document.getElementById('​spanStatorTabT844'​).style.color='#​FFFFFF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT844'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT844'​).style.fontWeight='​bold';​ document.getElementById('​iStatorT844'​).style.display='​block';​ document.getElementById('​spanStatorTabT892'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT892'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT892'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT892'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT892'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1001'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1001'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1001'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1001'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1001'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1162'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1162'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1162'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1162'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1162'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1186'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1186'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1186'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1186'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1186'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1264'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1264'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1264'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1264'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1264'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1318'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1318'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1318'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1318'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1318'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1388'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1388'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1388'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1388'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1388'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1429'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1429'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1429'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1429'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1429'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1545'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1545'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1545'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1545'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1545'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1573'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1573'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1573'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1573'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1573'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1735'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1735'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1735'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1735'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1735'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1754'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1754'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1754'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1754'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1754'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1829'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1829'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1829'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1829'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1829'​).style.display='​none';"><​img src="​http://​www.geocaching.cz/​stator/​img/​_tab-map-target.png"​ /><br />​QTH</​span>​
 +  <span id="​spanStatorTabT892"​ style="​cursor:​pointer;​ text-align:​center;​ white-space:​nowrap;​ display:​inline-block;​ border:1px solid #CFCFCF; font-weight:​bold;​ border-radius:​3px;​ padding:​10px;​ margin:5px 3px; box-shadow:​0 0 5px  lightgray; text-align:​center;;​ background-color:#​F8F8F8;​ color:#​585858;​ border-bottom:​1px solid #CFCFCF; font-weight:​normal;"​ onmouseover="​document.getElementById('​spanStatorTabT892'​).style.borderColor='​gray';"​ onmouseout="​document.getElementById('​spanStatorTabT892'​).style.borderColor='#​CFCFCF';"​onclick="​ document.getElementById('​spanStatorTabT39'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT39'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT39'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT39'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT39'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT80'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT80'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT80'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT80'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT80'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT113'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT113'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT113'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT113'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT113'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT341'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT341'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT341'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT341'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT341'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT368'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT368'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT368'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT368'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT368'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT626'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT626'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT626'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT626'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT626'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT844'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT844'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT844'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT844'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT844'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT892'​).style.background='#​d64a37';​ document.getElementById('​spanStatorTabT892'​).style.color='#​FFFFFF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT892'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT892'​).style.fontWeight='​bold';​ document.getElementById('​iStatorT892'​).style.display='​block';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1001'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1001'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1001'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1001'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1001'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1162'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1162'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1162'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1162'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1162'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1186'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1186'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1186'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1186'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1186'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1264'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1264'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1264'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1264'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1264'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1318'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1318'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1318'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1318'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1318'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1388'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1388'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1388'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1388'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1388'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1429'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1429'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1429'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1429'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1429'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1545'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1545'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1545'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1545'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1545'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1573'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1573'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1573'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1573'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1573'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1735'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1735'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1735'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1735'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1735'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1754'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1754'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1754'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1754'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1754'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1829'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1829'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1829'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1829'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1829'​).style.display='​none';"><​img src="​http://​www.geocaching.cz/​stator/​img/​_tab_childish-thumb-up.png"​ /><br />TOP tab.</​span>​
 +  <span id="​spanStatorTabT1001"​ style="​cursor:​pointer;​ text-align:​center;​ white-space:​nowrap;​ display:​inline-block;​ border:1px solid #CFCFCF; font-weight:​bold;​ border-radius:​3px;​ padding:​10px;​ margin:5px 3px; box-shadow:​0 0 5px  lightgray; text-align:​center;;​ background-color:#​F8F8F8;​ color:#​585858;​ border-bottom:​1px solid #CFCFCF; font-weight:​normal;"​ onmouseover="​document.getElementById('​spanStatorTabT1001'​).style.borderColor='​gray';"​ onmouseout="​document.getElementById('​spanStatorTabT1001'​).style.borderColor='#​CFCFCF';"​onclick="​ document.getElementById('​spanStatorTabT39'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT39'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT39'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT39'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT39'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT80'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT80'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT80'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT80'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT80'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT113'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT113'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT113'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT113'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT113'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT341'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT341'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT341'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT341'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT341'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT368'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT368'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT368'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT368'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT368'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT626'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT626'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT626'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT626'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT626'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT844'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT844'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT844'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT844'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT844'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT892'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT892'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT892'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT892'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT892'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1001'​).style.background='#​d64a37';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1001'​).style.color='#​FFFFFF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1001'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1001'​).style.fontWeight='​bold';​ document.getElementById('​iStatorT1001'​).style.display='​block';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1162'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1162'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1162'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1162'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1162'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1186'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1186'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1186'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1186'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1186'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1264'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1264'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1264'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1264'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1264'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1318'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1318'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1318'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1318'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1318'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1388'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1388'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1388'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1388'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1388'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1429'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1429'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1429'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1429'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1429'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1545'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1545'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1545'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1545'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1545'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1573'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1573'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1573'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1573'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1573'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1735'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1735'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1735'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1735'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1735'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1754'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1754'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1754'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1754'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1754'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1829'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1829'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1829'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1829'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1829'​).style.display='​none';"><​img src="​http://​www.geocaching.cz/​stator/​img/​_tab_childish-bookmark.png"​ /><br />​Series</​span>​
 +  <span id="​spanStatorTabT1162"​ style="​cursor:​pointer;​ text-align:​center;​ white-space:​nowrap;​ display:​inline-block;​ border:1px solid #CFCFCF; font-weight:​bold;​ border-radius:​3px;​ padding:​10px;​ margin:5px 3px; box-shadow:​0 0 5px  lightgray; text-align:​center;;​ background-color:#​F8F8F8;​ color:#​585858;​ border-bottom:​1px solid #CFCFCF; font-weight:​normal;"​ onmouseover="​document.getElementById('​spanStatorTabT1162'​).style.borderColor='​gray';"​ onmouseout="​document.getElementById('​spanStatorTabT1162'​).style.borderColor='#​CFCFCF';"​onclick="​ document.getElementById('​spanStatorTabT39'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT39'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT39'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT39'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT39'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT80'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT80'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT80'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT80'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT80'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT113'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT113'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT113'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT113'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT113'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT341'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT341'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT341'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT341'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT341'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT368'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT368'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT368'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT368'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT368'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT626'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT626'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT626'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT626'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT626'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT844'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT844'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT844'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT844'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT844'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT892'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT892'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT892'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT892'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT892'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1001'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1001'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1001'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1001'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1001'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1162'​).style.background='#​d64a37';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1162'​).style.color='#​FFFFFF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1162'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1162'​).style.fontWeight='​bold';​ document.getElementById('​iStatorT1162'​).style.display='​block';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1186'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1186'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1186'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1186'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1186'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1264'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1264'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1264'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1264'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1264'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1318'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1318'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1318'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1318'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1318'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1388'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1388'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1388'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1388'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1388'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1429'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1429'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1429'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1429'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1429'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1545'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1545'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1545'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1545'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1545'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1573'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1573'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1573'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1573'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1573'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1735'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1735'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1735'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1735'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1735'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1754'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1754'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1754'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1754'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1754'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1829'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1829'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1829'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1829'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1829'​).style.display='​none';"><​img src="​http://​www.geocaching.cz/​stator/​img/​_tab_childish-puzzle.png"​ /><br />​Puzzle</​span>​
 +  <span id="​spanStatorTabT1186"​ style="​cursor:​pointer;​ text-align:​center;​ white-space:​nowrap;​ display:​inline-block;​ border:1px solid #CFCFCF; font-weight:​bold;​ border-radius:​3px;​ padding:​10px;​ margin:5px 3px; box-shadow:​0 0 5px  lightgray; text-align:​center;;​ background-color:#​F8F8F8;​ color:#​585858;​ border-bottom:​1px solid #CFCFCF; font-weight:​normal;"​ onmouseover="​document.getElementById('​spanStatorTabT1186'​).style.borderColor='​gray';"​ onmouseout="​document.getElementById('​spanStatorTabT1186'​).style.borderColor='#​CFCFCF';"​onclick="​ document.getElementById('​spanStatorTabT39'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT39'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT39'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT39'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT39'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT80'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT80'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT80'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT80'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT80'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT113'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT113'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT113'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT113'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT113'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT341'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT341'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT341'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT341'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT341'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT368'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT368'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT368'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT368'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT368'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT626'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT626'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT626'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT626'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT626'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT844'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT844'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT844'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT844'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT844'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT892'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT892'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT892'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT892'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT892'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1001'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1001'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1001'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1001'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1001'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1162'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1162'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1162'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1162'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1162'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1186'​).style.background='#​d64a37';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1186'​).style.color='#​FFFFFF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1186'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1186'​).style.fontWeight='​bold';​ document.getElementById('​iStatorT1186'​).style.display='​block';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1264'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1264'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1264'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1264'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1264'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1318'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1318'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1318'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1318'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1318'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1388'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1388'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1388'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1388'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1388'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1429'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1429'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1429'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1429'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1429'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1545'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1545'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1545'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1545'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1545'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1573'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1573'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1573'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1573'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1573'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1735'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1735'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1735'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1735'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1735'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1754'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1754'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1754'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1754'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1754'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1829'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1829'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1829'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1829'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1829'​).style.display='​none';"><​img src="​http://​www.geocaching.cz/​stator/​img/​_tab_childish-owner.png"​ /><br />Moje kešky</​span>​
 +  <span id="​spanStatorTabT1264"​ style="​cursor:​pointer;​ text-align:​center;​ white-space:​nowrap;​ display:​inline-block;​ border:1px solid #CFCFCF; font-weight:​bold;​ border-radius:​3px;​ padding:​10px;​ margin:5px 3px; box-shadow:​0 0 5px  lightgray; text-align:​center;;​ background-color:#​F8F8F8;​ color:#​585858;​ border-bottom:​1px solid #CFCFCF; font-weight:​normal;"​ onmouseover="​document.getElementById('​spanStatorTabT1264'​).style.borderColor='​gray';"​ onmouseout="​document.getElementById('​spanStatorTabT1264'​).style.borderColor='#​CFCFCF';"​onclick="​ document.getElementById('​spanStatorTabT39'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT39'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT39'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT39'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT39'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT80'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT80'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT80'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT80'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT80'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT113'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT113'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT113'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT113'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT113'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT341'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT341'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT341'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT341'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT341'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT368'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT368'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT368'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT368'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT368'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT626'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT626'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT626'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT626'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT626'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT844'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT844'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT844'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT844'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT844'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT892'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT892'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT892'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT892'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT892'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1001'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1001'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1001'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1001'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1001'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1162'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1162'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1162'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1162'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1162'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1186'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1186'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1186'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1186'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1186'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1264'​).style.background='#​d64a37';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1264'​).style.color='#​FFFFFF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1264'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1264'​).style.fontWeight='​bold';​ document.getElementById('​iStatorT1264'​).style.display='​block';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1318'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1318'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1318'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1318'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1318'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1388'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1388'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1388'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1388'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1388'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1429'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1429'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1429'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1429'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1429'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1545'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1545'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1545'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1545'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1545'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1573'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1573'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1573'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1573'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1573'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1735'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1735'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1735'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1735'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1735'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1754'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1754'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1754'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1754'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1754'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1829'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1829'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1829'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1829'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1829'​).style.display='​none';"><​img src="​http://​www.geocaching.cz/​stator/​img/​_tab-xtf2.png"​ /><br />​FTF</​span>​
 +  <span id="​spanStatorTabT1318"​ style="​cursor:​pointer;​ text-align:​center;​ white-space:​nowrap;​ display:​inline-block;​ border:1px solid #CFCFCF; font-weight:​bold;​ border-radius:​3px;​ padding:​10px;​ margin:5px 3px; box-shadow:​0 0 5px  lightgray; text-align:​center;;​ background-color:#​F8F8F8;​ color:#​585858;​ border-bottom:​1px solid #CFCFCF; font-weight:​normal;"​ onmouseover="​document.getElementById('​spanStatorTabT1318'​).style.borderColor='​gray';"​ onmouseout="​document.getElementById('​spanStatorTabT1318'​).style.borderColor='#​CFCFCF';"​onclick="​ document.getElementById('​spanStatorTabT39'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT39'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT39'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT39'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT39'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT80'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT80'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT80'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT80'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT80'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT113'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT113'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT113'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT113'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT113'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT341'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT341'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT341'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT341'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT341'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT368'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT368'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT368'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT368'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT368'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT626'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT626'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT626'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT626'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT626'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT844'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT844'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT844'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT844'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT844'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT892'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT892'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT892'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT892'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT892'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1001'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1001'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1001'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1001'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1001'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1162'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1162'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1162'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1162'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1162'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1186'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1186'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1186'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1186'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1186'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1264'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1264'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1264'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1264'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1264'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1318'​).style.background='#​d64a37';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1318'​).style.color='#​FFFFFF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1318'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1318'​).style.fontWeight='​bold';​ document.getElementById('​iStatorT1318'​).style.display='​block';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1388'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1388'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1388'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1388'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1388'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1429'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1429'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1429'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1429'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1429'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1545'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1545'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1545'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1545'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1545'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1573'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1573'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1573'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1573'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1573'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1735'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1735'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1735'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1735'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1735'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1754'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1754'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1754'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1754'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1754'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1829'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1829'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1829'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1829'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1829'​).style.display='​none';"><​img src="​http://​www.geocaching.cz/​stator/​img/​_tab_childish-globe.png"​ /><br />​Earth</​span>​
 +  <span id="​spanStatorTabT1388"​ style="​cursor:​pointer;​ text-align:​center;​ white-space:​nowrap;​ display:​inline-block;​ border:1px solid #CFCFCF; font-weight:​bold;​ border-radius:​3px;​ padding:​10px;​ margin:5px 3px; box-shadow:​0 0 5px  lightgray; text-align:​center;;​ background-color:#​F8F8F8;​ color:#​585858;​ border-bottom:​1px solid #CFCFCF; font-weight:​normal;"​ onmouseover="​document.getElementById('​spanStatorTabT1388'​).style.borderColor='​gray';"​ onmouseout="​document.getElementById('​spanStatorTabT1388'​).style.borderColor='#​CFCFCF';"​onclick="​ document.getElementById('​spanStatorTabT39'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT39'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT39'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT39'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT39'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT80'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT80'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT80'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT80'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT80'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT113'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT113'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT113'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT113'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT113'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT341'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT341'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT341'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT341'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT341'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT368'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT368'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT368'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT368'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT368'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT626'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT626'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT626'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT626'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT626'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT844'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT844'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT844'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT844'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT844'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT892'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT892'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT892'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT892'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT892'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1001'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1001'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1001'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1001'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1001'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1162'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1162'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1162'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1162'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1162'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1186'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1186'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1186'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1186'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1186'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1264'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1264'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1264'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1264'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1264'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1318'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1318'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1318'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1318'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1318'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1388'​).style.background='#​d64a37';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1388'​).style.color='#​FFFFFF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1388'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1388'​).style.fontWeight='​bold';​ document.getElementById('​iStatorT1388'​).style.display='​block';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1429'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1429'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1429'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1429'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1429'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1545'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1545'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1545'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1545'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1545'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1573'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1573'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1573'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1573'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1573'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1735'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1735'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1735'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1735'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1735'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1754'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1754'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1754'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1754'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1754'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1829'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1829'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1829'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1829'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1829'​).style.display='​none';"><​img src="​http://​www.geocaching.cz/​stator/​img/​_tab_childish-comments.png"​ /><br />​Eventy++</​span>​
 +  <span id="​spanStatorTabT1429"​ style="​cursor:​pointer;​ text-align:​center;​ white-space:​nowrap;​ display:​inline-block;​ border:1px solid #CFCFCF; font-weight:​bold;​ border-radius:​3px;​ padding:​10px;​ margin:5px 3px; box-shadow:​0 0 5px  lightgray; text-align:​center;;​ background-color:#​F8F8F8;​ color:#​585858;​ border-bottom:​1px solid #CFCFCF; font-weight:​normal;"​ onmouseover="​document.getElementById('​spanStatorTabT1429'​).style.borderColor='​gray';"​ onmouseout="​document.getElementById('​spanStatorTabT1429'​).style.borderColor='#​CFCFCF';"​onclick="​ document.getElementById('​spanStatorTabT39'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT39'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT39'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT39'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT39'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT80'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT80'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT80'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT80'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT80'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT113'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT113'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT113'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT113'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT113'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT341'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT341'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT341'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT341'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT341'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT368'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT368'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT368'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT368'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT368'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT626'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT626'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT626'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT626'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT626'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT844'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT844'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT844'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT844'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT844'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT892'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT892'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT892'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT892'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT892'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1001'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1001'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1001'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1001'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1001'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1162'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1162'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1162'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1162'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1162'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1186'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1186'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1186'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1186'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1186'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1264'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1264'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1264'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1264'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1264'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1318'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1318'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1318'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1318'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1318'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1388'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1388'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1388'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1388'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1388'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1429'​).style.background='#​d64a37';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1429'​).style.color='#​FFFFFF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1429'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1429'​).style.fontWeight='​bold';​ document.getElementById('​iStatorT1429'​).style.display='​block';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1545'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1545'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1545'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1545'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1545'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1573'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1573'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1573'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1573'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1573'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1735'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1735'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1735'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1735'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1735'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1754'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1754'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1754'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1754'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1754'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1829'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1829'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1829'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1829'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1829'​).style.display='​none';"><​img src="​http://​www.geocaching.cz/​stator/​img/​_tab-favorites.png"​ /><br />Moje FP</​span>​
 +  <span id="​spanStatorTabT1545"​ style="​cursor:​pointer;​ text-align:​center;​ white-space:​nowrap;​ display:​inline-block;​ border:1px solid #CFCFCF; font-weight:​bold;​ border-radius:​3px;​ padding:​10px;​ margin:5px 3px; box-shadow:​0 0 5px  lightgray; text-align:​center;;​ background-color:#​F8F8F8;​ color:#​585858;​ border-bottom:​1px solid #CFCFCF; font-weight:​normal;"​ onmouseover="​document.getElementById('​spanStatorTabT1545'​).style.borderColor='​gray';"​ onmouseout="​document.getElementById('​spanStatorTabT1545'​).style.borderColor='#​CFCFCF';"​onclick="​ document.getElementById('​spanStatorTabT39'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT39'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT39'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT39'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT39'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT80'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT80'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT80'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT80'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT80'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT113'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT113'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT113'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT113'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT113'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT341'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT341'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT341'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT341'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT341'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT368'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT368'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT368'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT368'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT368'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT626'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT626'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT626'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT626'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT626'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT844'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT844'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT844'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT844'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT844'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT892'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT892'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT892'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT892'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT892'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1001'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1001'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1001'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1001'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1001'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1162'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1162'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1162'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1162'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1162'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1186'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1186'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1186'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1186'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1186'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1264'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1264'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1264'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1264'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1264'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1318'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1318'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1318'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1318'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1318'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1388'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1388'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1388'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1388'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1388'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1429'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1429'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1429'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1429'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1429'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1545'​).style.background='#​d64a37';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1545'​).style.color='#​FFFFFF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1545'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1545'​).style.fontWeight='​bold';​ document.getElementById('​iStatorT1545'​).style.display='​block';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1573'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1573'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1573'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1573'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1573'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1735'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1735'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1735'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1735'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1735'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1754'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1754'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1754'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1754'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1754'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1829'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1829'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1829'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1829'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1829'​).style.display='​none';"><​img src="​http://​www.geocaching.cz/​stator/​img/​_tab_childish-tag.png"​ /><br />​GC/​TB</​span>​
 +  <span id="​spanStatorTabT1573"​ style="​cursor:​pointer;​ text-align:​center;​ white-space:​nowrap;​ display:​inline-block;​ border:1px solid #CFCFCF; font-weight:​bold;​ border-radius:​3px;​ padding:​10px;​ margin:5px 3px; box-shadow:​0 0 5px  lightgray; text-align:​center;;​ background-color:#​F8F8F8;​ color:#​585858;​ border-bottom:​1px solid #CFCFCF; font-weight:​normal;"​ onmouseover="​document.getElementById('​spanStatorTabT1573'​).style.borderColor='​gray';"​ onmouseout="​document.getElementById('​spanStatorTabT1573'​).style.borderColor='#​CFCFCF';"​onclick="​ document.getElementById('​spanStatorTabT39'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT39'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT39'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT39'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT39'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT80'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT80'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT80'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT80'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT80'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT113'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT113'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT113'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT113'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT113'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT341'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT341'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT341'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT341'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT341'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT368'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT368'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT368'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT368'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT368'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT626'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT626'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT626'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT626'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT626'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT844'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT844'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT844'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT844'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT844'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT892'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT892'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT892'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT892'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT892'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1001'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1001'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1001'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1001'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1001'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1162'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1162'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1162'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1162'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1162'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1186'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1186'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1186'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1186'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1186'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1264'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1264'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1264'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1264'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1264'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1318'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1318'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1318'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1318'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1318'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1388'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1388'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1388'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1388'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1388'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1429'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1429'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1429'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1429'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1429'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1545'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1545'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1545'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1545'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1545'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1573'​).style.background='#​d64a37';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1573'​).style.color='#​FFFFFF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1573'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1573'​).style.fontWeight='​bold';​ document.getElementById('​iStatorT1573'​).style.display='​block';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1735'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1735'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1735'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1735'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1735'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1754'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1754'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1754'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1754'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1754'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1829'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1829'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1829'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1829'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1829'​).style.display='​none';"><​img src="​http://​www.geocaching.cz/​stator/​img/​_tab-traveler.png"​ /><br />​Suvenýry</​span>​
 +  <span id="​spanStatorTabT1735"​ style="​cursor:​pointer;​ text-align:​center;​ white-space:​nowrap;​ display:​inline-block;​ border:1px solid #CFCFCF; font-weight:​bold;​ border-radius:​3px;​ padding:​10px;​ margin:5px 3px; box-shadow:​0 0 5px  lightgray; text-align:​center;;​ background-color:#​F8F8F8;​ color:#​585858;​ border-bottom:​1px solid #CFCFCF; font-weight:​normal;"​ onmouseover="​document.getElementById('​spanStatorTabT1735'​).style.borderColor='​gray';"​ onmouseout="​document.getElementById('​spanStatorTabT1735'​).style.borderColor='#​CFCFCF';"​onclick="​ document.getElementById('​spanStatorTabT39'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT39'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT39'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT39'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT39'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT80'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT80'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT80'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT80'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT80'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT113'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT113'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT113'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT113'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT113'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT341'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT341'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT341'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT341'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT341'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT368'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT368'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT368'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT368'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT368'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT626'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT626'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT626'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT626'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT626'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT844'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT844'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT844'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT844'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT844'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT892'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT892'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT892'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT892'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT892'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1001'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1001'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1001'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1001'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1001'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1162'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1162'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1162'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1162'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1162'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1186'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1186'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1186'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1186'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1186'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1264'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1264'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1264'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1264'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1264'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1318'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1318'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1318'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1318'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1318'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1388'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1388'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1388'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1388'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1388'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1429'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1429'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1429'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1429'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1429'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1545'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1545'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1545'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1545'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1545'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1573'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1573'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1573'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1573'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1573'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1735'​).style.background='#​d64a37';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1735'​).style.color='#​FFFFFF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1735'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1735'​).style.fontWeight='​bold';​ document.getElementById('​iStatorT1735'​).style.display='​block';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1754'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1754'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1754'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1754'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1754'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1829'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1829'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1829'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1829'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1829'​).style.display='​none';"><​img src="​http://​www.geocaching.cz/​stator/​img/​_tab_childish-thumb-down.png"​ /><br />​DNF</​span>​
 +  <span id="​spanStatorTabT1754"​ style="​cursor:​pointer;​ text-align:​center;​ white-space:​nowrap;​ display:​inline-block;​ border:1px solid #CFCFCF; font-weight:​bold;​ border-radius:​3px;​ padding:​10px;​ margin:5px 3px; box-shadow:​0 0 5px  lightgray; text-align:​center;;​ background-color:#​F8F8F8;​ color:#​585858;​ border-bottom:​1px solid #CFCFCF; font-weight:​normal;"​ onmouseover="​document.getElementById('​spanStatorTabT1754'​).style.borderColor='​gray';"​ onmouseout="​document.getElementById('​spanStatorTabT1754'​).style.borderColor='#​CFCFCF';"​onclick="​ document.getElementById('​spanStatorTabT39'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT39'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT39'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT39'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT39'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT80'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT80'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT80'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT80'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT80'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT113'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT113'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT113'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT113'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT113'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT341'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT341'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT341'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT341'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT341'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT368'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT368'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT368'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT368'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT368'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT626'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT626'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT626'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT626'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT626'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT844'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT844'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT844'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT844'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT844'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT892'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT892'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT892'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT892'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT892'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1001'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1001'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1001'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1001'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1001'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1162'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1162'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1162'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1162'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1162'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1186'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1186'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1186'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1186'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1186'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1264'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1264'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1264'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1264'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1264'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1318'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1318'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1318'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1318'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1318'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1388'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1388'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1388'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1388'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1388'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1429'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1429'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1429'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1429'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1429'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1545'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1545'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1545'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1545'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1545'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1573'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1573'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1573'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1573'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1573'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1735'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1735'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1735'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1735'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1735'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1754'​).style.background='#​d64a37';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1754'​).style.color='#​FFFFFF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1754'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1754'​).style.fontWeight='​bold';​ document.getElementById('​iStatorT1754'​).style.display='​block';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1829'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1829'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1829'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1829'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1829'​).style.display='​none';"><​img src="​http://​www.geocaching.cz/​stator/​img/​_tab_childish-camera.png"​ /><br />​Waymarking</​span>​
 +  <span id="​spanStatorTabT1829"​ style="​cursor:​pointer;​ text-align:​center;​ white-space:​nowrap;​ display:​inline-block;​ border:1px solid #CFCFCF; font-weight:​bold;​ border-radius:​3px;​ padding:​10px;​ margin:5px 3px; box-shadow:​0 0 5px  lightgray; text-align:​center;;​ background-color:#​F8F8F8;​ color:#​585858;​ border-bottom:​1px solid #CFCFCF; font-weight:​normal;"​ onmouseover="​document.getElementById('​spanStatorTabT1829'​).style.borderColor='​gray';"​ onmouseout="​document.getElementById('​spanStatorTabT1829'​).style.borderColor='#​CFCFCF';"​onclick="​ document.getElementById('​spanStatorTabT39'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT39'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT39'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT39'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT39'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT80'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT80'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT80'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT80'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT80'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT113'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT113'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT113'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT113'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT113'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT341'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT341'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT341'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT341'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT341'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT368'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT368'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT368'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT368'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT368'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT626'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT626'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT626'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT626'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT626'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT844'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT844'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT844'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT844'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT844'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT892'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT892'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT892'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT892'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT892'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1001'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1001'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1001'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1001'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1001'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1162'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1162'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1162'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1162'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1162'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1186'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1186'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1186'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1186'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1186'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1264'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1264'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1264'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1264'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1264'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1318'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1318'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1318'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1318'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1318'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1388'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1388'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1388'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1388'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1388'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1429'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1429'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1429'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1429'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1429'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1545'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1545'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1545'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1545'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1545'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1573'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1573'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1573'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1573'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1573'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1735'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1735'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1735'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1735'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1735'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1754'​).style.background='#​F8F8F8';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1754'​).style.color='#​585858';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1754'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1754'​).style.fontWeight='​normal';​ document.getElementById('​iStatorT1754'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1829'​).style.background='#​d64a37';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1829'​).style.color='#​FFFFFF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1829'​).style.borderBottom='​1px solid #​CFCFCF';​ document.getElementById('​spanStatorTabT1829'​).style.fontWeight='​bold';​ document.getElementById('​iStatorT1829'​).style.display='​block';"><​img src="​http://​www.geocaching.cz/​stator/​img/​_tab_childish-info.png"​ /><br />​Ostatní</​span>​
 +</​div><​!-- End of StatorTabs -->
 +<div class="​StatorTabContent"​ id="​iStatorT39" ​ style="​display:​block;​ overflow:​hidden;​ margin:0px; padding:5px 0px 20px 0px; background:#​FFFFFF;​ border-radius:​0px 0px 5px 5px;">​
 +<div class="​bs-wrap bs-callout bs-callout-success"​ style="​font-size:​ 12px;"><​p>​Ze všech <​b>​4186 dní (12 roků) svého kešovacího života</​b>​ jsem <​b>​hledáním </​b>​keší strávil(a) dohromady <​b>​1195 dnů</​b>​. Za tu dobu se mi podařilo <​b>​najít 6660 keší</​b>,​ což znamená, že najdu průměrně <​b>​1.59 keší v jednom běžném dni a 5.57 v jednom kešovacím dni.</​b> ​
 +</​p>  ​
 +<p> Nejdelší řady po sobě jdoucích dnů (streak) s nálezy se mi podařilo dosáhnout 01.08.2013 - 31.08.2013 (31 dnů). Oproti tomu nejdelší období bez nálezu bylo od 03.01.2010 do 06.02.2010, tedy 34 dnů.   
 +</​p></​div><​!-- StatorFrameHeader --><​div style="​margin-top:​15px;​padding:​3px;​ border:1px solid #939393; padding:​10px;​ margin:5px 3px; border-radius:​5px;​ box-shadow:​1px 1px 8px gray; cursor:​pointer;​ background:#​019F59;​ color:#​FFFFFF;​ text-align:​center;​ font-size:​160%;;"​ onclick="​document.getElementById('​iStatorF47'​).style.display=(document.getElementById('​iStatorF47'​).style.display!='​none'?'​none':''​);"​ title="​Collapse/​expand frame">​
 +  <span id="​iStatorPlusF47"​ style="​display:​none;"><​a href="#"​ onclick="​document.getElementById('​iStatorF47'​).style.display='';​ document.getElementById('​iStatorMinusF47'​).style.display='';​ document.getElementById('​iStatorPlusF47'​).style.display='​none';​ return false;"><​img src="​http://​www.geocaching.cz/​stator/​img/​none.gif"​ title="​Otevřít rámec"​ style="​float:​left"​ /></​a></​span>​
 +  <span id="​iStatorMinusF47"​ style="​display:;"><​a href="#"​ onclick="​document.getElementById('​iStatorF47'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​iStatorPlusF47'​).style.display='';​ document.getElementById('​iStatorMinusF47'​).style.display='​none';​ return false;"><​img src="​http://​www.geocaching.cz/​stator/​img/​none.gif"​ title="​Zavřít rámec"​ style="​float:​left"​ /></​a></​span><​a style="​cursor:​help"><​img src="​http://​www.geocaching.cz/​stator/​img/​none.gif"​ title="​Bez nápovědy"​ style="​float:​right"​ /></​a>​
 +  <span style="​display:​block;​ text-align:​center">​Pár zajímavých čísel a údajů</​span>​
 +</​div><​!-- End of StatorFrameHeader -->
 +<!-- StatorFrame --><​div id="​iStatorF47"​ style="​overflow:​hidden;​ display:; text-align:​center;​ margin:0px; padding:5px 4px 0px 4px;">​
 +<!-- StatorModule Numbers -  -->
 +<div class="​StatorModule"​ style="​overflow:​hidden;​ padding:​3px;​ margin:10px 2px 20px 2px; text-align:​center;​ background:#​FFFFFF;​ border:2px solid white; border-radius:​5px;​ box-shadow:​1px 1px 8px gray;">​
 +
 +<table style="​text-align:​left;​ width:​868px;​ font-size:​11px;​ border-spacing:​2px;​ border-collapse:​separate;​ margin-bottom:​0px;"​ cellpadding="​0"​ border="​0"​ ALIGN="​center">​
 +
 +<tr style="​color:#​585858;"><​th colspan=3 style="​background-color:#​E8E8E8;​ color:#​585858;​ text-align:​center;​ font-weight:​bold;​ padding:​4px;">​Přehled</​th></​tr>​
 +<tr style="​color:#​585858;"><​td style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;">​Celkem nálezů&​nbsp;</​td><​td colspan=2 style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;"><​b>​6 660</​b>​ za <b>1 195</​b>​ dnů hledání, <b>4 186</​b>​ dnů celkem (29 % dnů)</​td></​tr>​
 +<tr style="​color:#​585858;"><​td style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;">​Celkové průměry&​nbsp;</​td><​td colspan=2 style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;"><​b>​5.57</​b>​ nálezů za den hledání, <​b>​1.59</​b>/​den,​ <​b>​11.14</​b>/​týden,​ <​b>​47.91</​b>/​měsíc,​ <​b>​605.45</​b>/​rok</​td></​tr>​
 +<tr style="​color:#​585858;"><​td style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;">​Posledních 365 dní&​nbsp;</​td><​td colspan=2 style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;"><​b>​782</​b>​ nálezů během <​b>​124</​b>​ dnů hledání (34 % dnů)</​td></​tr>​
 +<tr style="​color:#​585858;"><​td style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;">​Průměry 365 dní zpět&​nbsp;</​td><​td colspan=2 style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;"><​b>​6.31</​b>​ nálezů za den hledání, <​b>​2.14</​b>/​den,​ <​b>​15.00</​b>/​týden,​ <​b>​65.17</​b>/​měsíc</​td></​tr>​
 +<tr style="​color:#​585858;"><​td style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;">​Největší streak s&​nbsp;​nálezy&​nbsp;</​td><​td colspan=2 style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;"><​b>​31</​b>​ dní od <​b>​01.08.2013</​b>​ do <​b>​31.08.2013</​b></​td></​tr>​
 +<tr style="​color:#​585858;"><​td style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;">​Největší streak bez nálezu&​nbsp;</​td><​td colspan=2 style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;"><​b>​34</​b>​ dní od <​b>​03.01.2010</​b>​ do <​b>​06.02.2010</​b></​td></​tr>​
 +<tr style="​color:#​585858;"><​td style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;">​Nejlepší den&​nbsp;</​td><​td colspan=2 style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;"><​b>​75</​b>​ (22.06.2019),​ <b> 66</​b>​ (20.08.2014),​ <b> 61</​b>​ (28.09.2016)</​td></​tr>​
 +<tr style="​color:#​585858;"><​td style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;">​Nejlepší víkend&​nbsp;</​td><​td colspan=2 style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;"><​b>​76</​b>​ nálezů během víkendu od <​b>​22.06.2019</​b></​td></​tr>​
 +<tr style="​color:#​585858;"><​td style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;">​Nejlepší týden&​nbsp;</​td><​td colspan=2 style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;"><​b>​120</​b>​ nálezů od pondělí <​b>​02.07.2018</​b>​ do neděle <​b>​08.07.2018</​b></​td></​tr>​
 +<tr style="​color:#​585858;"><​td style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;">​Nejlepší měsíc&​nbsp;</​td><​td colspan=2 style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;"><​b>​159</​b>​ nálezů v měsíci <​b>​Květen 2016</​b></​td></​tr>​
 +<tr style="​color:#​585858;"><​td style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;">​Nejlepší rok&​nbsp;</​td><​td colspan=2 style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;"><​b>​924</​b>​ nálezů v roce <​b>​2016</​b></​td></​tr>​
 +<tr style="​color:#​585858;"><​td style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;">​Nejrychlejších 100 nálezů&​nbsp;</​td><​td colspan=2 style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;">​za<​b>​ 4 dnů</​b>​ od <​b>​05.07.2018</​b>​ do <​b>​08.07.2018</​b></​td></​tr>​
 +<tr style="​color:#​585858;"><​td style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;">​Posledních 100 nálezů&​nbsp;</​td><​td colspan=2 style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;"><​b>​78</​b>​ dnů</​td></​tr>​
 +<tr style="​color:#​585858;"><​td style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;">​Nejrychlejších 1 000 nálezů&​nbsp;</​td><​td colspan=2 style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;">​za<​b>​ 369 dnů</​b>​ od <​b>​04.07.2015</​b>​ do <​b>​06.07.2016</​b></​td></​tr>​
 +<tr style="​color:#​585858;"><​td style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;">​Posledních 1 000 nálezů&​nbsp;</​td><​td colspan=2 style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;"><​b>​497</​b>​ dnů</​td></​tr>​
 +<tr style="​color:#​585858;"><​td style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;">​Obtížnost/​Terén&​nbsp;</​td><​td colspan=2 style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;"><​b>​81</​b>​ kombinací z celkem 81 hotovo</​td></​tr>​
 +<tr style="​color:#​585858;"><​td style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;">​Průměrná obtížnost&​nbsp;</​td><​td colspan=2 style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;"><​b>​1.95</​b>​ <img src=https://​www.geocaching.com/​images/​stars/​stars2.gif></​td></​tr>​
 +<tr style="​color:#​585858;"><​td style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;">​Průměrný terén&​nbsp;</​td><​td colspan=2 style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;"><​b>​2.05</​b>​ <img src=https://​www.geocaching.com/​images/​stars/​stars2.gif></​td></​tr>​
 +<tr style="​color:#​585858;"><​td style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;">​Celková vzdálenost od keše ke keši&​nbsp;</​td><​td style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;"><​b>​110 196</​b>&​nbsp;​km</​td><​td style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;"><​b>​ 2.75</​b>&​times;​ obvod Země<​br><​b>​ 0.287</​b>&​times;​ vzdálenost na Měsíc</​td></​tr>​
 +
 +<tr style="​color:#​585858;"><​th colspan=3 style="​background-color:#​E8E8E8;​ color:#​585858;​ text-align:​center;​ font-weight:​bold;​ padding:​4px;">​Milníky</​th></​tr>​
 +<tr style="​color:#​585858;"><​td style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;">​Další 100. nález&​nbsp;</​td><​td colspan=2 style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;">​Nálezu #<b>6 700</​b>​ bude dosaženo za <​b>​25</​b>​ dnů, <​b>​7</​b>​ dnů hledání (9.12.2019)</​td></​tr>​
 +<tr style="​color:#​585858;"><​td style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;">​Další 1 000. nález&​nbsp;</​td><​td colspan=2 style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;">​Nálezu #<b>7 000</​b>​ bude dosaženo za <​b>​214</​b>​ dnů, <​b>​61</​b>​ dnů hledání (15.6.2020)</​td></​tr>​
 +<tr style="​color:#​585858;"><​td style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;">​Další 10 000. nález&​nbsp;</​td><​td colspan=2 style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;">​Nálezu #<​b>​10 000</​b>​ bude dosaženo za <b>2 099</​b>​ dnů, <​b>​599</​b>​ dnů hledání (13.8.2025)</​td></​tr>​
 +<tr style="​color:#​585858;"><​td style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;">​Další 10. FTF nález&​nbsp;</​td><​td colspan=2 style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;">​FTF #<​b>​110</​b>​ bude dosaženo za <​b>​242</​b>​ dnů, <​b>​69</​b>​ dnů hledání (13.7.2020)</​td></​tr>​
 +<tr style="​color:#​585858;"><​td style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;">​Další 100. FTF nález&​nbsp;</​td><​td colspan=2 style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;">​FTF #<​b>​200</​b>​ bude dosaženo za <b>3 864</​b>​ dnů, <b>1 103</​b>​ dnů hledání (13.6.2030)</​td></​tr>​
 +<tr style="​color:#​585858;"><​td style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;">​Do konce roku&​nbsp;</​td><​td colspan=2 style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;">​Během následujících <​b>​47</​b>​ dní do konce roku hrozí nález <b> 75</​b>​ keší a dosažení <b>6 735</​b>​ nálezů celkem</​td></​tr>​
 +
 +<tr style="​color:#​585858;"><​th colspan=3 style="​background-color:#​E8E8E8;​ color:#​585858;​ text-align:​center;​ font-weight:​bold;​ padding:​4px;">​Nejlepší dny</​th></​tr>​
 +<tr style="​color:#​585858;"><​td style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;">​Nejvíce typů keší za den&​nbsp;</​td><​td style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;"><​b>​ 10</​b>​ typů keší dne <​b>​2.9.2017</​b></​td><​td style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;"><​a href="​https://​coord.info/​GC70M7Z"​ target="​_blank"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​5.gif"​ title="​Zamecky park / Chateau park"></​a>​ <a href="​https://​coord.info/​GCM622"​ target="​_blank"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​8.gif"​ title="​HonzĂ­kova cache / John's cache"></​a>​ <a href="​https://​coord.info/​GC1EMYE"​ target="​_blank"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​2.gif"​ title="​Zidovska synagoga Bet ha-midras"></​a>​ <a href="​https://​coord.info/​GC7B7H5"​ target="​_blank"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​4.gif"​ title="​Narodni dum Prostejov"></​a>​ <a href="​https://​coord.info/​GC2HYAF"​ target="​_blank"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​137.gif"​ title="​BludnĂ˝ balvan / Glacial erratic"></​a>​ <a href="​https://​coord.info/​GC6GB1B-A"​ target="​_blank"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​labs.png"​ title="​Nova Radnice / New Townhall-Great Prostejov"></​a>​ <a href="​https://​coord.info/​GC2A1GN"​ target="​_blank"><​img src="​http://​www.geocaching.cz/​stator/​img/​1858.png"​ title="​StarĂ˝ ProstÄ›jov - tehdy a nynĂ­"></​a>​ <a href="​https://​coord.info/​GCY30Q"​ target="​_blank"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​3.gif"​ title="​Prostejov"></​a>​ <a href="​https://​coord.info/​GC6GB1B"​ target="​_blank"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​giga.gif"​ title="​GREAT MORAVIA 2017"></​a>​ <a href="​https://​coord.info/​GC6GB1C"​ target="​_blank"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​1304.gif"​ title="​GPS MAZE EUROPE - Czech Republic"></​a>​ </​td></​tr>​
 +<tr style="​color:#​585858;"><​td style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;">​Nejvíce zemí za den&​nbsp;</​td><​td style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;"><​b>​ 3</b> zemí dne <​b>​22.9.2012</​b></​td><​td style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png">&​nbsp;​Czechia,​ <img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​at.png">&​nbsp;​Austria,​ <img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​sk.png">&​nbsp;​Slovakia</​td></​tr>​
 +<tr style="​color:#​585858;"><​td style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;">​Nejvíce krajů za den&​nbsp;</​td><​td style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;"><​b>​ 4</b> krajů dne <​b>​12.2.2011</​b></​td><​td style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;">​Czechia:&​nbsp;​Jihomoravsky kraj, Austria:&​nbsp;​Niederosterreich,​ Czechia:&​nbsp;​Jihocesky kraj, Kraj Vysocina</​td></​tr>​
 +<tr style="​color:#​585858;"><​td style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;">​Nejvíce FTF za den&​nbsp;</​td><​td style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;"><​b>​ 30</​b>​ FTF dne <​b>​20.7.2019</​b></​td><​td style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;"><​a href="​https://​coord.info/​GC87YJV"​ target="​_blank"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​2.gif"​ title="​Ĺ plhoun"></​a><​a href="​https://​coord.info/​GC8AFW1"​ target="​_blank"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​8.gif"​ title="​Graselovy pĹ™ijĂ­maÄŤky na stĹ™ednĂ­ *1"></​a><​a href="​https://​coord.info/​GC8AFWF"​ target="​_blank"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​8.gif"​ title="​Graselovy pĹ™ijĂ­maÄŤky na stĹ™ednĂ­ *3"></​a><​a href="​https://​coord.info/​GC8AFWG"​ target="​_blank"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​8.gif"​ title="​Graselovy pĹ™ijĂ­maÄŤky na stĹ™ednĂ­ *4"></​a><​a href="​https://​coord.info/​GC8AFWT"​ target="​_blank"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​8.gif"​ title="​Graselovy pĹ™ijĂ­maÄŤky na stĹ™ednĂ­ *5"></​a><​a href="​https://​coord.info/​GC8AFWZ"​ target="​_blank"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​8.gif"​ title="​Graselovy pĹ™ijĂ­maÄŤky na stĹ™ednĂ­ *6"></​a><​a href="​https://​coord.info/​GC8AFX5"​ target="​_blank"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​8.gif"​ title="​Graselovy pĹ™ijĂ­maÄŤky na stĹ™ednĂ­ *7"></​a><​a href="​https://​coord.info/​GC8AFXE"​ target="​_blank"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​8.gif"​ title="​Graselovy pĹ™ijĂ­maÄŤky na stĹ™ednĂ­ *8"></​a><​a href="​https://​coord.info/​GC8AFXJ"​ target="​_blank"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​8.gif"​ title="​Graselovy pĹ™ijĂ­maÄŤky na stĹ™ednĂ­ *9"></​a><​a href="​https://​coord.info/​GC8AFXQ"​ target="​_blank"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​8.gif"​ title="​Graselovy pĹ™ijĂ­maÄŤky na stĹ™ednĂ­ *10"></​a><​a href="​https://​coord.info/​GC8AFXY"​ target="​_blank"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​8.gif"​ title="​Graselovy pĹ™ijĂ­maÄŤky na stĹ™ednĂ­ *11"></​a><​a href="​https://​coord.info/​GC8AGRH"​ target="​_blank"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​8.gif"​ title="​Graselovy pĹ™ijĂ­maÄŤky na stĹ™ednĂ­ *12"></​a><​a href="​https://​coord.info/​GC8AGT1"​ target="​_blank"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​8.gif"​ title="​Graselovy pĹ™ijĂ­maÄŤky na stĹ™ednĂ­ *13"></​a><​a href="​https://​coord.info/​GC8AGTP"​ target="​_blank"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​8.gif"​ title="​Graselovy pĹ™ijĂ­maÄŤky na stĹ™ednĂ­ *14"></​a><​a href="​https://​coord.info/​GC8AGV0"​ target="​_blank"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​8.gif"​ title="​Graselovy pĹ™ijĂ­maÄŤky na stĹ™ednĂ­ *15"></​a><​a href="​https://​coord.info/​GC8AGV7"​ target="​_blank"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​8.gif"​ title="​Graselovy pĹ™ijĂ­maÄŤky na stĹ™ednĂ­ *16"></​a><​a href="​https://​coord.info/​GC8AGVF"​ target="​_blank"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​8.gif"​ title="​Graselovy pĹ™ijĂ­maÄŤky na stĹ™ednĂ­ *17"></​a><​a href="​https://​coord.info/​GC8AGVT"​ target="​_blank"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​8.gif"​ title="​Graselovy pĹ™ijĂ­maÄŤky na stĹ™ednĂ­ *18"></​a><​a href="​https://​coord.info/​GC8AGVZ"​ target="​_blank"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​8.gif"​ title="​Graselovy pĹ™ijĂ­maÄŤky na stĹ™ednĂ­ *19"></​a><​a href="​https://​coord.info/​GC8AGW4"​ target="​_blank"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​8.gif"​ title="​Graselovy pĹ™ijĂ­maÄŤky na stĹ™ednĂ­ *20"></​a><​a href="​https://​coord.info/​GC8AGWH"​ target="​_blank"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​8.gif"​ title="​Graselovy pĹ™ijĂ­maÄŤky na stĹ™ednĂ­ *21"></​a><​a href="​https://​coord.info/​GC8AGWR"​ target="​_blank"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​8.gif"​ title="​Graselovy pĹ™ijĂ­maÄŤky na stĹ™ednĂ­ *22"></​a><​a href="​https://​coord.info/​GC8AGWZ"​ target="​_blank"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​8.gif"​ title="​Graselovy pĹ™ijĂ­maÄŤky na stĹ™ednĂ­ *23"></​a><​a href="​https://​coord.info/​GC8AGX2"​ target="​_blank"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​8.gif"​ title="​Graselovy pĹ™ijĂ­maÄŤky na stĹ™ednĂ­ *24"></​a><​a href="​https://​coord.info/​GC8AGXP"​ target="​_blank"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​8.gif"​ title="​Graselovy pĹ™ijĂ­maÄŤky na stĹ™ednĂ­ *25"></​a><​a href="​https://​coord.info/​GC8AGY5"​ target="​_blank"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​8.gif"​ title="​Graselovy pĹ™ijĂ­maÄŤky na stĹ™ednĂ­ *26"></​a><​a href="​https://​coord.info/​GC8AGYG"​ target="​_blank"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​8.gif"​ title="​Graselovy pĹ™ijĂ­maÄŤky na stĹ™ednĂ­ *27"></​a><​a href="​https://​coord.info/​GC8AGYW"​ target="​_blank"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​8.gif"​ title="​Graselovy pĹ™ijĂ­maÄŤky na stĹ™ednĂ­ *28"></​a><​a href="​https://​coord.info/​GC8AGZ7"​ target="​_blank"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​8.gif"​ title="​Graselovy pĹ™ijĂ­maÄŤky na stĹ™ednĂ­ *29"></​a><​a href="​https://​coord.info/​GC8AFWA"​ target="​_blank"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​8.gif"​ title="​Graselovy pĹ™ijĂ­maÄŤky na stĹ™ednĂ­ *2"></​a></​td></​tr>​
 +
 +<tr style="​color:#​585858;"><​th colspan=3 style="​background-color:#​E8E8E8;​ color:#​585858;​ text-align:​center;​ font-weight:​bold;​ padding:​4px;">​Umístění</​th></​tr>​
 +<tr style="​color:#​585858;"><​td style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;">​Nejbližší keš&​nbsp;</​td><​td style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;"></​td><​td style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​8.gif"​ /> <a href="​https://​coord.info/​GC4RVT8"​ target="​_blank"​ title="​Archived"><​span style="​text-decoration:​line-through;​ color:#​771313">​GC4RVT8</​span></​a>​ - <span style="​text-decoration:​line-through;​ color:#​771313">​Kovarsky kamen</​span>​ <img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"​ title="​Czechia"​ /></​td></​tr>​
 +<tr style="​color:#​585858;"><​td style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;">​Nejvzdálenější keš&​nbsp;</​td><​td style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​compass/​S.gif"><​b>​ 855</​b>&​nbsp;​km</​td><​td style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​2.gif"​ /> <a href="​https://​coord.info/​GC5W08R"​ target="​_blank"​ title="​Archived"><​span style="​text-decoration:​line-through;​ color:#​771313">​GC5W08R</​span></​a>​ - <span style="​text-decoration:​line-through;​ color:#​771313">​Arco di Costantino</​span>​ <img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​it.png"​ title="​Italy"​ /></​td></​tr>​
 +<tr style="​color:#​585858;"><​td style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;">​Nejvzdálenější FTF&​nbsp;</​td><​td style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​compass/​NW.gif"><​b>​ 184</​b>&​nbsp;​km</​td><​td style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​2.gif"​ /> <a href="​https://​coord.info/​GC636QW"​ target="​_blank"​ title="​Active">​GC636QW</​a>​ - Tobias Stefek z Kolodej <img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"​ title="​Czechia"​ /></​td></​tr>​
 +<tr style="​color:#​585858;"><​td style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;">​Nejsevernější keš&​nbsp;</​td><​td style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;"><​b>​N50°56.877'</​b><​br><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​compass/​N.gif">​ 219&​nbsp;​km</​td><​td style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​3.gif"​ /> <a href="​https://​coord.info/​GC67F1C"​ target="​_blank"​ title="​Active">​GC67F1C</​a>​ - Brtniky: kratka prochazka <img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"​ title="​Czechia"​ /></​td></​tr>​
 +<tr style="​color:#​585858;"><​td style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;">​Nejjižnější keš&​nbsp;</​td><​td style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;"><​b>​N41°53.368'</​b><​br><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​compass/​S.gif">​ 855&​nbsp;​km</​td><​td style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​2.gif"​ /> <a href="​https://​coord.info/​GC5W08R"​ target="​_blank"​ title="​Archived"><​span style="​text-decoration:​line-through;​ color:#​771313">​GC5W08R</​span></​a>​ - <span style="​text-decoration:​line-through;​ color:#​771313">​Arco di Costantino</​span>​ <img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​it.png"​ title="​Italy"​ /></​td></​tr>​
 +<tr style="​color:#​585858;"><​td style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;">​Nejzápadnější keš&​nbsp;</​td><​td style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;"><​b>​E012°5.576'</​b><​br><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​compass/​W.gif">​ 297&​nbsp;​km</​td><​td style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​2.gif"​ /> <a href="​https://​coord.info/​GCPQ5B"​ target="​_blank"​ title="​Active">​GCPQ5B</​a>​ - WEST <img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"​ title="​Czechia"​ /></​td></​tr>​
 +<tr style="​color:#​585858;"><​td style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;">​Nejvýchodnější keš&​nbsp;</​td><​td style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;"><​b>​E021°2.613'</​b><​br><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​compass/​E.gif">​ 379&​nbsp;​km</​td><​td style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​2.gif"​ /> <a href="​https://​coord.info/​GC1PXGD"​ target="​_blank"​ title="​Active">​GC1PXGD</​a>​ - Ostrov Robinsona Crusoea <img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​sk.png"​ title="​Slovakia"​ /></​td></​tr>​
 +<tr style="​color:#​585858;"><​td style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;">​Keš nejvýše nad mořem&​nbsp;</​td><​td style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;"><​b>​3 023</​b>&​nbsp;​m&​nbsp;​n.m.</​td><​td style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​3.gif"​ /> <a href="​https://​coord.info/​GCQ4T8"​ target="​_blank"​ title="​Active">​GCQ4T8</​a>​ - Der alte Mann vom Maltatal (3076m) <img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​at.png"​ title="​Austria"​ /></​td></​tr>​
 +<tr style="​color:#​585858;"><​td style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;">​Keš nejníže nad mořem&​nbsp;</​td><​td style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;"><​b>​11</​b>&​nbsp;​m&​nbsp;​n.m.</​td><​td style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​2.gif"​ /> <a href="​https://​coord.info/​GC5VHW5"​ target="​_blank"​ title="​Archived"><​span style="​text-decoration:​line-through;​ color:#​771313">​GC5VHW5</​span></​a>​ - <span style="​text-decoration:​line-through;​ color:#​771313">​Ricixxx-CASTEL SANT'​ANGELO</​span>​ <img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​it.png"​ title="​Italy"​ /></​td></​tr>​
 +<tr style="​color:#​585858;"><​td style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;">​Geometrický střed nálezů&​nbsp;</​td><​td colspan=2 style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;"><​a style="​cursor:​help"​ onclick="​if(document.getElementById('​iCentroidMap'​).style.display=='​block'​){document.getElementById('​iCentroidMap'​).style.display='​none';​}else{document.getElementById('​iCentroidMap'​).style.display='​block';​};​return(false);"><​img src="​http://​www.geocaching.cz/​stator/​img/​map.png"​ title="​Zobrazit na mapě"></​a>​ <​b>​N49°19.868'​ E015°43.830'</​b>​ ve vzdálenosti <img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​compass/​NW.gif">​17.7&​nbsp;​km od domácích souřadnic<​div id="​iCentroidMap"​ style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;; display:​none;​ margin:​10px;​ padding:​10px;​ "><​center><​a target="​_blank"​ href="​https://​maps.google.com/​maps?​q=Centroid\@49.3311333333333,​15.7305&​amp;​z=8"><​img src="​http://​www.geocaching.cz/​mapgen/​4.5/​mapgen.php?​cht=t,​MapRed&​chm=c2l6ZT02MDd4NjA3Jm1hcmtlcnM9Y29sb3I6cmVkfGxhYmVsOkN8NDkuMzMxMTMzMzMzMzMzMywxNS43MzA1Jnpvb209OCZzZW5zb3I9ZmFsc2U="></​a></​center></​div></​td></​tr>​
 +
 +<tr style="​color:#​585858;"><​th colspan=3 style="​background-color:#​E8E8E8;​ color:#​585858;​ text-align:​center;​ font-weight:​bold;​ padding:​4px;">​Stáří</​th></​tr>​
 +<tr style="​color:#​585858;"><​td style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;">​Nejstarší keš&​nbsp;</​td><​td style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;"><​b>​1.6.2001</​b></​td><​td style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​2.gif"​ /> <a href="​https://​coord.info/​GCE50"​ target="​_blank"​ title="​Active">​GCE50</​a>​ - Tex-Czech <img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"​ title="​Czechia"​ /></​td></​tr>​
 +<tr style="​color:#​585858;"><​td style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;">​Nejmladší keš&​nbsp;</​td><​td style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;"><​b>​13.11.2019</​b></​td><​td style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​6.gif"​ /> <a href="​https://​coord.info/​GC8F7BM"​ target="​_blank"​ title="​Active">​GC8F7BM</​a>​ - To Be Continued… Trebic — listopad 2019 <img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"​ title="​Czechia"​ /></​td></​tr>​
 +<tr style="​color:#​585858;"><​td style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;">​Archivovaných keší&​nbsp;</​td><​td colspan=2 style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​traffic_cone.gif">​ <​b>​1840</​b>​ z nalezených keší (27.63 %) je teď archivováno</​td></​tr>​
 +<tr style="​color:#​585858;"><​td style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;">​Disablovaných keší&​nbsp;</​td><​td colspan=2 style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​icon_disabled.gif">​ <​b>​162</​b>​ z nalezených keší (2.43 %) je teď disablováno</​td></​tr>​
 +
 +<tr style="​color:#​585858;"><​th colspan=3 style="​background-color:#​E8E8E8;​ color:#​585858;​ text-align:​center;​ font-weight:​bold;​ padding:​4px;">​Logy</​th></​tr>​
 +<tr style="​color:#​585858;"><​td style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;">​Celková délka nálezových logů&​nbsp;</​td><​td colspan=2 style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;"><​b>​253 136</​b>​ slov celkem, <​b>​39</​b>​ slov průměrný log<​br><​b>​6.62</​b>&​times;​ kniha Genesis, <​b>​44.4</​b>​ % všech svazků Starého zákona<​br></​td></​tr>​
 +<tr style="​color:#​585858;"><​td style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;">​Nejdelší log&​nbsp;</​td><​td style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;"><​a href="​https://​www.geocaching.com/​seek/​log.aspx?​LID=645570096"​ target="​_blank"><​b>​682</​b>​ slov</​a></​td><​td style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​3.gif"​ /> <a href="​https://​coord.info/​GC5PQJ8"​ target="​_blank"​ title="​Active">​GC5PQJ8</​a>​ - Zlata stezka Ceskeho raje <img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"​ title="​Czechia"​ /></​td></​tr>​
 +<tr style="​color:#​585858;"><​td style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;">​Nejkratší log&​nbsp;</​td><​td style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;"><​a href="​https://​www.geocaching.com/​seek/​log.aspx?​LID=119136607"​ target="​_blank"><​b>​4</​b>​ slov</​a></​td><​td style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​2.gif"​ /> <a href="​https://​coord.info/​GC1KRXA"​ target="​_blank"​ title="​Active">​GC1KRXA</​a>​ - HL-Parkplatz <img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​at.png"​ title="​Austria"​ /></​td></​tr>​
 +
 +<tr style="​color:#​585858;"><​th colspan=3 style="​background-color:#​E8E8E8;​ color:#​585858;​ text-align:​center;​ font-weight:​bold;​ padding:​4px;">​Ostatní</​th></​tr>​
 +<tr style="​color:#​585858;"><​td style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;">​mdCachingPoints&​nbsp;</​td><​td colspan=2 style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;"><​a style="​cursor:​help"​ onclick="​if(document.getElementById('​iMdCachingPointsHelp'​).style.display=='​block'​){document.getElementById('​iMdCachingPointsHelp'​).style.display='​none';​}else{document.getElementById('​iMdCachingPointsHelp'​).style.display='​block';​};​return(false);"><​img src="​http://​www.geocaching.cz/​stator/​img/​question.png"​ title="​Zobrazit legendu"></​a> ​ <b>37 969</​b>​ bodů celkem, <​b>​5.7</​b>​ bodu na keš, nejlepší den: <​b>​543</​b>​ bodů <​b>​20.08.2014</​b><​div id="​iMdCachingPointsHelp"​ style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;; display:​none;​ margin:​10px;​ padding:​10px;​ padding-left:​20px;​ "><​a href="​http://​macdefender.org/​products/​GCStatistic/​mdCachingPoints.html"​ target="​_blank">​mdCachingPoints</​a>​=(Koeficient typu keše)&​times;​(Difficulty)&​times;​(Terrain)<​br/><​br/>​Koeficient typu keše: <​br/><​div style='​display:​inline-block;​ width:35px; margin-left:​15px;'>​0.5</​div><​img title='​Virtual'​ src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​4.gif"​ /><​img title='​Locationless'​ src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​12.gif"​ /><​br/><​div style='​display:​inline-block;​ width:35px; margin-left:​15px;'>​1</​div><​img title='​Traditional'​ src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​2.gif"​ /><​img title='​Webcam'​ src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​11.gif"​ /><​br/><​div style='​display:​inline-block;​ width:35px; margin-left:​15px;'>​1.5</​div><​img title='​Letterbox'​ src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​5.gif"​ /><​img title='​Earth'​ src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​137.gif"​ /><​img title='​Event'​ src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​6.gif"​ /><​img title='​CITO'​ src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​13.gif"​ /><​br/><​div style='​display:​inline-block;​ width:35px; margin-left:​15px;'>​1.75</​div><​img title='​Mega event' src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wptTypes/​sm/​453.gif"​ /><​br/><​div style='​display:​inline-block;​ width:35px; margin-left:​15px;'>​2</​div><​img title='​Multi'​ src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​3.gif"​ /><​img title='​Mystery'​ src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​8.gif"​ /><​img title='​Wherigo'​ src="​http://​www.geocaching.cz/​stator/​img/​1858.png"​ /><​img title='​Giga event' src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​giga.gif"​ /><​img title='​GPS Adventures Exhibit'​ src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​1304.gif"​ /><​img title='​Lost and found Celebration'​ src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​3774.png"​ /><​br/><​div style='​display:​inline-block;​ width:35px; margin-left:​15px;'>​4</​div><​img title='​A.P.E.'​ src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​9.gif"​ /></​div></​td></​tr>​
 +<tr style="​color:#​585858;"><​td style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;">​Žebříčky CacherStats&​nbsp;</​td><​td colspan=2 style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;"><​a style="​cursor:​help"​ href="​http://​www.cacherstats.com/​cgi-bin/​GeocacherLocations.pl?​Language=EN&​Image=1&​Font=LUCON&​FontSize=0&​WM=0&​Scale=0&​UserGUID=3cf5a551-b73d-45f3-ad5a-33631ab780a7"​ target="​_blank"><​img src="​http://​www.geocaching.cz/​stator/​img/​question.png"​ title="​Zobrazit aktuální CacherStats"></​a> ​ <​b>​901</​b>​. v Czech Republic, <b>11 231</​b>​. v Evropě, <b>16 383</​b>​. ​ ve světě</​td></​tr>​
 +<tr style="​color:#​585858;"><​td style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;">​Nálezy v ročních obdobích&​nbsp;</​td><​td colspan=2 style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;"><​a style="​cursor:​help"​ onclick="​if(document.getElementById('​iSeasonChart'​).style.display=='​block'​){document.getElementById('​iSeasonChart'​).style.display='​none';​}else{document.getElementById('​iSeasonChart'​).style.display='​block';​};​return(false);"><​img src="​http://​www.geocaching.cz/​stator/​img/​chart-pie.png"​ title="​Zobrazit graf"></​a>​ <b>1 751</​b>​ na jaře, <b>2 437</​b>​ v létě, <b>1 354</​b>​ na podzim, <b>1 118</​b>​ v zimě
 +<div id="​iSeasonChart"​ style="​background:#​FFFFFF;​ padding:0px 2px 0px 2px;; display:​none;​ width:​607px;​ height:​95px;​ margin:​10px;​ padding:​10px 10px 0px 20px; "></​div>​
 +<script type="​text/​javascript">​
 +  var chart_iSeasonChart=echarts.init(document.getElementById('​iSeasonChart'​));​
 +  option={
 +  tooltip:{},
 +  animation:​false,​
 +  legend:{ orient:'​vertical',​ right:30, top:​20, ​   data: ['​Jaro','​Léto','​Podzim','​Zima'​]},​
 +  series:[{
 +    label:​{show:​false},​
 +    center:​['​30%','​50%'​],​
 +    radius:​[0,'​95%'​],​
 +    type:'​pie',​
 +    data:​[{name:'​Jaro',​ value:1751, itemStyle:​{color:'#​87EF25'​}},​
 +{name:'​Léto',​ value:2437, itemStyle:​{color:'#​FAE62E'​}},​
 +{name:'​Podzim',​ value:1354, itemStyle:​{color:'#​FD7F09'​}},​
 +{name:'​Zima',​ value:1118, itemStyle:​{color:'#​33F0FE'​}},​
 +    ],
 +  }],
 +  };
 +  chart_iSeasonChart.setOption(option);​
 +</​script>​
 +
 +</​td></​tr>​
 +
 +</​table>​
 +</​div><​!-- End of StatorModule Numbers -->
 +</​div><​!-- End of StatorFrame -->
 +<!-- StatorFrameHeader --><​div style="​margin-top:​15px;​padding:​3px;​ border:1px solid #939393; padding:​10px;​ margin:5px 3px; border-radius:​5px;​ box-shadow:​1px 1px 8px gray; cursor:​pointer;​ background:#​019F59;​ color:#​FFFFFF;​ text-align:​center;​ font-size:​160%;;"​ onclick="​document.getElementById('​iStatorF59'​).style.display=(document.getElementById('​iStatorF59'​).style.display!='​none'?'​none':''​);"​ title="​Collapse/​expand frame">​
 +  <span id="​iStatorPlusF59"​ style="​display:;"><​a href="#"​ onclick="​document.getElementById('​iStatorF59'​).style.display='';​ document.getElementById('​iStatorMinusF59'​).style.display='';​ document.getElementById('​iStatorPlusF59'​).style.display='​none';​ return false;"><​img src="​http://​www.geocaching.cz/​stator/​img/​none.gif"​ title="​Otevřít rámec"​ style="​float:​left"​ /></​a></​span>​
 +  <span id="​iStatorMinusF59"​ style="​display:​none;"><​a href="#"​ onclick="​document.getElementById('​iStatorF59'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​iStatorPlusF59'​).style.display='';​ document.getElementById('​iStatorMinusF59'​).style.display='​none';​ return false;"><​img src="​http://​www.geocaching.cz/​stator/​img/​none.gif"​ title="​Zavřít rámec"​ style="​float:​left"​ /></​a></​span><​a style="​cursor:​help"><​img src="​http://​www.geocaching.cz/​stator/​img/​none.gif"​ title="​Bez nápovědy"​ style="​float:​right"​ /></​a>​
 +  <span style="​display:​block;​ text-align:​center">​Milníky</​span>​
 +</​div><​!-- End of StatorFrameHeader -->
 +<!-- StatorFrame --><​div id="​iStatorF59"​ style="​overflow:​hidden;​ display:​none;​ text-align:​center;​ margin:0px; padding:5px 4px 0px 4px;">​
 +<!-- StatorModule SqlTable - První nález ve státě -->
 +<div class="​StatorModule"​ style="​overflow:​hidden;​ padding:​3px;​ margin:10px 2px 20px 2px; text-align:​center;​ background:#​FFFFFF;​ border:2px solid white; border-radius:​5px;​ box-shadow:​1px 1px 8px gray;">​
 +<!-- StatorTitle --><​div style="​margin-bottom:​10px;​ padding:5px 3px; background:#​DDDDDD;​ color:#​585858; ​ font-size:​140%;​ text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid #ACACAC; border-radius:​5px 5px 0px 0px;">​První nález ve státě</​div>​
 +<table style="​text-align:​left;​width:​868px;​ font-size:​11px;​ border-spacing:​2px;​ border-collapse:​separate;​ margin-bottom:​0px;"​ cellpadding="​2"​ border="​0"​ ALIGN="​center"><​thead>​
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <th style="​background-color:#​E8E8E8;​ color:#​585858;​ text-align:​center;​ font-weight:​bold;​ padding:4px 2px 4px 2px;">​ID</​th>​
 +    <th style="​background-color:#​E8E8E8;​ color:#​585858;​ text-align:​center;​ font-weight:​bold;​ padding:4px 2px 4px 2px;">​Typ</​th>​
 +    <th style="​background-color:#​E8E8E8;​ color:#​585858;​ text-align:​center;​ font-weight:​bold;​ padding:4px 2px 4px 2px;">​Jméno</​th>​
 +    <th style="​background-color:#​E8E8E8;​ color:#​585858;​ text-align:​center;​ font-weight:​bold;​ padding:4px 2px 4px 2px;">​Stát</​th>​
 +    <th style="​background-color:#​E8E8E8;​ color:#​585858;​ text-align:​center;​ font-weight:​bold;​ padding:4px 2px 4px 2px;">​Nalezeno</​th>​
 +  </tr>
 +</​thead><​tbody>​
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GCQ86M"​ target="​_blank">​GCQ86M</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​center;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​2.gif"​ /></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;">​Anthropos</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​center;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"​ title="​Czechia"​ /></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​31.5.2008 12:​00</​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC115VJ"​ target="​_blank">​GC115VJ</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​center;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​2.gif"​ /></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;">​SuedMaehrenWarte</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​center;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​at.png"​ title="​Austria"​ /></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​19.9.2008 15:​10</​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC13V2F"​ target="​_blank">​GC13V2F</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​center;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​2.gif"​ /></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;">​Porac</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​center;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​sk.png"​ title="​Slovakia"​ /></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​23.8.2009 14:​00</​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC2ZEE8"​ target="​_blank">​GC2ZEE8</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​center;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​2.gif"​ /></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;">​Widok na Kudowe-Zdroj</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​center;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​pl.png"​ title="​Poland"​ /></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​14.7.2012 18:​54</​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC55Z0K"​ target="​_blank">​GC55Z0K</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​center;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​2.gif"​ /></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;">​Lena</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​center;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​de.png"​ title="​Germany"​ /></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​17.5.2016 11:​54</​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC487RN"​ target="​_blank">​GC487RN</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​center;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​137.gif"​ /></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;">​AGT 40: VATICAN OBELISK</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​center;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​va.png"​ title="​Vatican City State" /></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​29.4.2017 08:​52</​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC6HNZ3"​ target="​_blank">​GC6HNZ3</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​center;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​2.gif"​ /></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;">​Ricixxx-Fontana delle palle di cannone</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​center;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​it.png"​ title="​Italy"​ /></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​29.4.2017 11:​42</​td>​
 +  </tr>
 +</​tbody></​table>​
 +</​div><​!-- End of StatorModule SqlTable -->
 +<!-- StatorModule Milestones -  -->
 +<div class="​StatorModule"​ style="​overflow:​hidden;​ padding:​3px;​ margin:10px 2px 20px 2px; text-align:​center;​ background:#​FFFFFF;​ border:2px solid white; border-radius:​5px;​ box-shadow:​1px 1px 8px gray;">​
 +<table style="​text-align:​left;​width:​868px;​ font-size:​11px;​ border-spacing:​2px;​ border-collapse:​separate;​ margin-bottom:​0px;"​ cellpadding="​2"​ border="​0"​ ALIGN="​center"><​thead>​
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <th style="​background-color:#​E8E8E8;​ color:#​585858;​ text-align:​center;​ font-weight:​bold;​ padding:4px 2px 4px 2px;">​Milník</​th>​
 +    <th style="​background-color:#​E8E8E8;​ color:#​585858;​ text-align:​center;​ font-weight:​bold;​ padding:4px 2px 4px 2px;">​Datum<​br />​nálezu</​th>​
 +    <th style="​background-color:#​E8E8E8;​ color:#​585858;​ text-align:​center;​ font-weight:​bold;​ padding:4px 2px 4px 2px;">​Interval</​th>​
 +    <th style="​background-color:#​E8E8E8;​ color:#​585858;​ text-align:​center;​ font-weight:​bold;​ padding:4px 2px 4px 2px;">​Keška</​th>​
 +  </tr>
 +</​thead><​tbody>​
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​center;">​1</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​31.5.2008</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​2.gif"​ /> <a href="​https://​coord.info/​GCQ86M"​ target="​_blank"​ title="​Active">​GCQ86M</​a>​ - Anthropos <img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"​ title="​Czechia"​ /></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​center;">​10</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​16.6.2008</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​16</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​3.gif"​ /> <a href="​https://​coord.info/​GC15TCA"​ target="​_blank"​ title="​Active">​GC15TCA</​a>​ - Bajecni muzi na letajicich strojich (2) -Modelari <img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"​ title="​Czechia"​ /></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​center;">​20</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​29.6.2008</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​13</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​2.gif"​ /> <a href="​https://​coord.info/​GC1D5J7"​ target="​_blank"​ title="​Active">​GC1D5J7</​a>​ - Kryta lavka Prudka / Covered footbridge Prudka <img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"​ title="​Czechia"​ /></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​center;">​30</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​16.7.2008</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​17</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​8.gif"​ /> <a href="​https://​coord.info/​GC1CEGP"​ target="​_blank"​ title="​Archived"><​span style="​text-decoration:​line-through;​ color:#​771313">​GC1CEGP</​span></​a>​ - <span style="​text-decoration:​line-through;​ color:#​771313">​Cesta do Sokoli</​span>​ <img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"​ title="​Czechia"​ /></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​center;">​40</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​24.7.2008</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​8</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​3.gif"​ /> <a href="​https://​coord.info/​GCKFP6"​ target="​_blank"​ title="​Active">​GCKFP6</​a>​ - Zamilovany hajek <img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"​ title="​Czechia"​ /></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​center;">​50</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​3.8.2008</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​10</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​2.gif"​ /> <a href="​https://​coord.info/​GC113T7"​ target="​_blank"​ title="​Active">​GC113T7</​a>​ - Prehrada - Babylon <img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"​ title="​Czechia"​ /></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​center;">​60</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​13.8.2008</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​10</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​2.gif"​ /> <a href="​https://​coord.info/​GC1CJ88"​ target="​_blank"​ title="​Active">​GC1CJ88</​a>​ - Pilar - jez smrti <img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"​ title="​Czechia"​ /></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​center;">​70</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​22.8.2008</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​9</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​2.gif"​ /> <a href="​https://​coord.info/​GCPQ1P"​ target="​_blank"​ title="​Active">​GCPQ1P</​a>​ - Netín - Hrobka <img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"​ title="​Czechia"​ /></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​center;">​80</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​24.8.2008</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​2</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​3.gif"​ /> <a href="​https://​coord.info/​GC10ZXA"​ target="​_blank"​ title="​Active">​GC10ZXA</​a>​ - Čáslavice - Sádek <img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"​ title="​Czechia"​ /></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​center;">​90</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​29.8.2008</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​5</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​2.gif"​ /> <a href="​https://​coord.info/​GCWAW4"​ target="​_blank"​ title="​Archived"><​span style="​text-decoration:​line-through;​ color:#​771313">​GCWAW4</​span></​a>​ - <span style="​text-decoration:​line-through;​ color:#​771313">​Cest jejich pamatce No.1</​span>​ <img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"​ title="​Czechia"​ /></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​center;">​100</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​2.9.2008</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​4</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​2.gif"​ /> <a href="​https://​coord.info/​GC12E89"​ target="​_blank"​ title="​Archived"><​span style="​text-decoration:​line-through;​ color:#​771313">​GC12E89</​span></​a>​ - <span style="​text-decoration:​line-through;​ color:#​771313">​Morse Cache I</​span>​ <img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"​ title="​Czechia"​ /></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​center;">​150</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​28.10.2008</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​56</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​2.gif"​ /> <a href="​https://​coord.info/​GC1CJ25"​ target="​_blank"​ title="​Active">​GC1CJ25</​a>​ - Sekvojovec obrovsky - Kravsko <img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"​ title="​Czechia"​ /></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​center;">​200</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​31.3.2009</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​154</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​8.gif"​ /> <a href="​https://​coord.info/​GC15F7C"​ target="​_blank"​ title="​Archived"><​span style="​text-decoration:​line-through;​ color:#​771313">​GC15F7C</​span></​a>​ - <span style="​text-decoration:​line-through;​ color:#​771313">​Dlouhá cesta domu / Long way home</​span>​ <img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"​ title="​Czechia"​ /></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​center;">​250</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​14.6.2009</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​75</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​2.gif"​ /> <a href="​https://​coord.info/​GC1RDFE"​ target="​_blank"​ title="​Active">​GC1RDFE</​a>​ - Bezdekov <img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"​ title="​Czechia"​ /></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​center;">​300</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​26.8.2009</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​73</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​2.gif"​ /> <a href="​https://​coord.info/​GCJBXZ"​ target="​_blank"​ title="​Active">​GCJBXZ</​a>​ - Drevenik <img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​sk.png"​ title="​Slovakia"​ /></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​center;">​350</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​29.11.2009</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​95</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​2.gif"​ /> <a href="​https://​coord.info/​GC21C0D"​ target="​_blank"​ title="​Active">​GC21C0D</​a>​ - Morovy spital <img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"​ title="​Czechia"​ /></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​center;">​400</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​11.4.2010</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​133</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​2.gif"​ /> <a href="​https://​coord.info/​GCHYEJ"​ target="​_blank"​ title="​Active">​GCHYEJ</​a>​ - Palava <img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"​ title="​Czechia"​ /></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​center;">​450</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​13.6.2010</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​63</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​2.gif"​ /> <a href="​https://​coord.info/​GC1Z606"​ target="​_blank"​ title="​Archived"><​span style="​text-decoration:​line-through;​ color:#​771313">​GC1Z606</​span></​a>​ - <span style="​text-decoration:​line-through;​ color:#​771313">​PAMÁTNÉ STROMY CHLUMECKA - Lípa na Skalkách</​span>​ <img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"​ title="​Czechia"​ /></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​center;">​500</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​24.7.2010</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​41</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​2.gif"​ /> <a href="​https://​coord.info/​GC29VP9"​ target="​_blank"​ title="​Active">​GC29VP9</​a>​ - Kapr 05: Komari <img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"​ title="​Czechia"​ /></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​center;">​550</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​18.8.2010</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​25</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​2.gif"​ /> <a href="​https://​coord.info/​GC1WBHA"​ target="​_blank"​ title="​Active">​GC1WBHA</​a>​ - Posledni vozik <img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"​ title="​Czechia"​ /></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​center;">​600</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​2.10.2010</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​45</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​6.gif"​ /> <a href="​https://​coord.info/​GC2ABM1"​ target="​_blank"​ title="​Archived"><​span style="​text-decoration:​line-through;​ color:#​771313">​GC2ABM1</​span></​a>​ - <span style="​text-decoration:​line-through;​ color:#​771313">​Cykloevent Birkovo kolo (III)</​span>​ <img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"​ title="​Czechia"​ /></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​center;">​650</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​30.10.2010</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​28</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​2.gif"​ /> <a href="​https://​coord.info/​GC2B2HX"​ target="​_blank"​ title="​Archived"><​span style="​text-decoration:​line-through;​ color:#​771313">​GC2B2HX</​span></​a>​ - <span style="​text-decoration:​line-through;​ color:#​771313">​Pentagram #​11</​span>​ <img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"​ title="​Czechia"​ /></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​center;">​700</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​22.12.2010</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​53</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​2.gif"​ /> <a href="​https://​coord.info/​GC2F441"​ target="​_blank"​ title="​Archived"><​span style="​text-decoration:​line-through;​ color:#​771313">​GC2F441</​span></​a>​ - <span style="​text-decoration:​line-through;​ color:#​771313">​Frantiskov</​span>​ <img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"​ title="​Czechia"​ /></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​center;">​750</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​23.2.2011</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​63</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​2.gif"​ /> <a href="​https://​coord.info/​GC1GKBB"​ target="​_blank"​ title="​Active">​GC1GKBB</​a>​ - D1 166,5 km (9 KRIZU) I <img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"​ title="​Czechia"​ /></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​center;">​800</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​20.5.2011</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​86</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​2.gif"​ /> <a href="​https://​coord.info/​GCJXRD"​ target="​_blank"​ title="​Active">​GCJXRD</​a>​ - Vetrna fletna (Muzsky) / Wind Flute (Muzsky Hill) <img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"​ title="​Czechia"​ /></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​center;">​850</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​5.7.2011</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​46</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​8.gif"​ /> <a href="​https://​coord.info/​GC19M8H"​ target="​_blank"​ title="​Archived"><​span style="​text-decoration:​line-through;​ color:#​771313">​GC19M8H</​span></​a>​ - <span style="​text-decoration:​line-through;​ color:#​771313">​Odpor je marny / Resistance Is Futile</​span>​ <img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"​ title="​Czechia"​ /></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​center;">​900</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​6.8.2011</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​32</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​2.gif"​ /> <a href="​https://​coord.info/​GC1XZY2"​ target="​_blank"​ title="​Disable"><​span style="​text-decoration:​line-through;​ color:#​585858">​GC1XZY2</​span></​a>​ - <span style="​text-decoration:​line-through;​ color:#​585858">​Kostel Narozeni Panny Marie</​span>​ <img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"​ title="​Czechia"​ /></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​center;">​950</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​31.8.2011</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​25</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​8.gif"​ /> <a href="​https://​coord.info/​GC32WHP"​ target="​_blank"​ title="​Active">​GC32WHP</​a>​ - Energeticka8 - oscilatorova <img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"​ title="​Czechia"​ /></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​center;">​1000</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​21.10.2011</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​51</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​6.gif"​ /> <a href="​https://​coord.info/​GC344KM"​ target="​_blank"​ title="​Archived"><​span style="​text-decoration:​line-through;​ color:#​771313">​GC344KM</​span></​a>​ - <span style="​text-decoration:​line-through;​ color:#​771313">​Duch ljasa Estakacza</​span>​ <img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"​ title="​Czechia"​ /></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​center;">​1100</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​1.3.2012</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​132</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​2.gif"​ /> <a href="​https://​coord.info/​GC2ZMGW"​ target="​_blank"​ title="​Archived"><​span style="​text-decoration:​line-through;​ color:#​771313">​GC2ZMGW</​span></​a>​ - <span style="​text-decoration:​line-through;​ color:#​771313">​Areal VUT BRNO</​span>​ <img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"​ title="​Czechia"​ /></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​center;">​1200</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​27.4.2012</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​57</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​2.gif"​ /> <a href="​https://​coord.info/​GC36ENR"​ target="​_blank"​ title="​Active">​GC36ENR</​a>​ - SPORE34 - Francouzsky hrbitov <img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"​ title="​Czechia"​ /></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​center;">​1300</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​7.7.2012</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​71</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​2.gif"​ /> <a href="​https://​coord.info/​GC1E12P"​ target="​_blank"​ title="​Active">​GC1E12P</​a>​ - Pomniky bitvy u Hradce Kralove c. 11 <img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"​ title="​Czechia"​ /></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​center;">​1400</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​9.9.2012</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​64</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​2.gif"​ /> <a href="​https://​coord.info/​GC2NEDM"​ target="​_blank"​ title="​Disable"><​span style="​text-decoration:​line-through;​ color:#​585858">​GC2NEDM</​span></​a>​ - <span style="​text-decoration:​line-through;​ color:#​585858">​16. November 1805</​span>​ <img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​at.png"​ title="​Austria"​ /></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​center;">​1500</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​27.10.2012</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​48</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​2.gif"​ /> <a href="​https://​coord.info/​GC2VENA"​ target="​_blank"​ title="​Archived"><​span style="​text-decoration:​line-through;​ color:#​771313">​GC2VENA</​span></​a>​ - <span style="​text-decoration:​line-through;​ color:#​771313">​Velky Beranov - pamatnik</​span>​ <img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"​ title="​Czechia"​ /></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​center;">​1600</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​2.3.2013</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​126</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​2.gif"​ /> <a href="​https://​coord.info/​GC2XRZ5"​ target="​_blank"​ title="​Archived"><​span style="​text-decoration:​line-through;​ color:#​771313">​GC2XRZ5</​span></​a>​ - <span style="​text-decoration:​line-through;​ color:#​771313">​PIVOVARY TISNOVSKA XI - Tisnovsti pravovarecnici</​span>​ <img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"​ title="​Czechia"​ /></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​center;">​1700</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​5.5.2013</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​64</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​8.gif"​ /> <a href="​https://​coord.info/​GC3MYVP"​ target="​_blank"​ title="​Archived"><​span style="​text-decoration:​line-through;​ color:#​771313">​GC3MYVP</​span></​a>​ - <span style="​text-decoration:​line-through;​ color:#​771313">​Srdce lesa VII</​span>​ <img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"​ title="​Czechia"​ /></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​center;">​1800</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​20.7.2013</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​76</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​3.gif"​ /> <a href="​https://​coord.info/​GC3TQQP"​ target="​_blank"​ title="​Active">​GC3TQQP</​a>​ - Po dacickych hospudkach... <img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"​ title="​Czechia"​ /></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​center;">​1900</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​17.8.2013</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​28</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​6.gif"​ /> <a href="​https://​coord.info/​GC4BKXP"​ target="​_blank"​ title="​Archived"><​span style="​text-decoration:​line-through;​ color:#​771313">​GC4BKXP</​span></​a>​ - <span style="​text-decoration:​line-through;​ color:#​771313">​4. Slet znojemskeho geokacerstva</​span>​ <img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"​ title="​Czechia"​ /></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​center;">​2000</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​20.10.2013</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​64</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​8.gif"​ /> <a href="​https://​coord.info/​GC3CDK3"​ target="​_blank"​ title="​Archived"><​span style="​text-decoration:​line-through;​ color:#​771313">​GC3CDK3</​span></​a>​ - <span style="​text-decoration:​line-through;​ color:#​771313">​LP 1646</​span>​ <img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"​ title="​Czechia"​ /></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​center;">​2100</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​30.12.2013</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​71</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​137.gif"​ /> <a href="​https://​coord.info/​GC1Y2ZE"​ target="​_blank"​ title="​Active">​GC1Y2ZE</​a>​ - Lapis lazuli <img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​at.png"​ title="​Austria"​ /></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​center;">​2200</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​5.4.2014</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​96</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​8.gif"​ /> <a href="​https://​coord.info/​GC3WENA"​ target="​_blank"​ title="​Active">​GC3WENA</​a>​ - Svatebni 2: Indianska <img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"​ title="​Czechia"​ /></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​center;">​2300</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​24.5.2014</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​49</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​2.gif"​ /> <a href="​https://​coord.info/​GC4R1KR"​ target="​_blank"​ title="​Archived"><​span style="​text-decoration:​line-through;​ color:#​771313">​GC4R1KR</​span></​a>​ - <span style="​text-decoration:​line-through;​ color:#​771313">​Budkov - zamecky rybnik</​span>​ <img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"​ title="​Czechia"​ /></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​center;">​2400</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​19.7.2014</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​56</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​2.gif"​ /> <a href="​https://​coord.info/​GC1FANQ"​ target="​_blank"​ title="​Active">​GC1FANQ</​a>​ - Wicca <img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"​ title="​Czechia"​ /></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​center;">​2500</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​20.8.2014</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​32</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​2.gif"​ /> <a href="​https://​coord.info/​GC3222V"​ target="​_blank"​ title="​Active">​GC3222V</​a>​ - Zubata Zaba 002 <img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"​ title="​Czechia"​ /></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​center;">​2600</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​19.10.2014</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​60</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​2.gif"​ /> <a href="​https://​coord.info/​GC4JCDM"​ target="​_blank"​ title="​Archived"><​span style="​text-decoration:​line-through;​ color:#​771313">​GC4JCDM</​span></​a>​ - <span style="​text-decoration:​line-through;​ color:#​771313">​Basticek</​span>​ <img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"​ title="​Czechia"​ /></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​center;">​2700</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​23.12.2014</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​65</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​6.gif"​ /> <a href="​https://​coord.info/​GC5DARB"​ target="​_blank"​ title="​Archived"><​span style="​text-decoration:​line-through;​ color:#​771313">​GC5DARB</​span></​a>​ - <span style="​text-decoration:​line-through;​ color:#​771313">​Vanocni pousteni lodicek II</​span>​ <img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"​ title="​Czechia"​ /></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​center;">​2800</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​7.2.2015</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​46</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​2.gif"​ /> <a href="​https://​coord.info/​GC3VQ53"​ target="​_blank"​ title="​Active">​GC3VQ53</​a>​ - Zidovsky hrbitov v Golcove Jenikove <img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"​ title="​Czechia"​ /></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​center;">​2900</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​5.4.2015</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​57</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​2.gif"​ /> <a href="​https://​coord.info/​GCJVAH"​ target="​_blank"​ title="​Active">​GCJVAH</​a>​ - Vranovska prehrada <img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"​ title="​Czechia"​ /></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​center;">​3000</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​31.5.2015</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​56</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​3.gif"​ /> <a href="​https://​coord.info/​GC4JX9J"​ target="​_blank"​ title="​Active">​GC4JX9J</​a>​ - Die Pestlucken im Schrattental <img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​at.png"​ title="​Austria"​ /></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​center;">​3100</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​17.7.2015</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​47</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​2.gif"​ /> <a href="​https://​coord.info/​GC5QRTX"​ target="​_blank"​ title="​Active">​GC5QRTX</​a>​ - CPMRB #6 <img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"​ title="​Czechia"​ /></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​center;">​3200</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​2.8.2015</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​16</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​2.gif"​ /> <a href="​https://​coord.info/​GCJGHT"​ target="​_blank"​ title="​Active">​GCJGHT</​a>​ - Bezdez / No fear (Ceska Lipa) <img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"​ title="​Czechia"​ /></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​center;">​3300</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​13.9.2015</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​42</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​2.gif"​ /> <a href="​https://​coord.info/​GC137AE"​ target="​_blank"​ title="​Active">​GC137AE</​a>​ - MOST DUHA / RAINBOW BRIDGE <img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"​ title="​Czechia"​ /></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​center;">​3400</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​17.10.2015</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​34</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​2.gif"​ /> <a href="​https://​coord.info/​GC63842"​ target="​_blank"​ title="​Active">​GC63842</​a>​ - Valentin Kochan z Prachove <img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"​ title="​Czechia"​ /></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​center;">​3500</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​13.12.2015</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​57</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​2.gif"​ /> <a href="​https://​coord.info/​GCV6R0"​ target="​_blank"​ title="​Archived"><​span style="​text-decoration:​line-through;​ color:#​771313">​GCV6R0</​span></​a>​ - <span style="​text-decoration:​line-through;​ color:#​771313">​Dobeška</​span>​ <img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"​ title="​Czechia"​ /></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​center;">​3600</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​9.2.2016</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​58</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​8.gif"​ /> <a href="​https://​coord.info/​GC5RMJ0"​ target="​_blank"​ title="​Active">​GC5RMJ0</​a>​ - Robinia pseudoacacia <img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"​ title="​Czechia"​ /></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​center;">​3700</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​20.3.2016</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​40</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​2.gif"​ /> <a href="​https://​coord.info/​GC5QRM9"​ target="​_blank"​ title="​Archived"><​span style="​text-decoration:​line-through;​ color:#​771313">​GC5QRM9</​span></​a>​ - <span style="​text-decoration:​line-through;​ color:#​771313">​Wanzenauer Bad - Pack die Badehose ein #​5</​span>​ <img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​at.png"​ title="​Austria"​ /></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​center;">​3800</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​1.5.2016</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​42</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​2.gif"​ /> <a href="​https://​coord.info/​GC33DMD"​ target="​_blank"​ title="​Active">​GC33DMD</​a>​ - 05.Vinicni trat „Fredy a St. hora“ - H.Dunajovice <img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"​ title="​Czechia"​ /></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​center;">​3900</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​21.5.2016</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​20</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​3.gif"​ /> <a href="​https://​coord.info/​GC1FT98"​ target="​_blank"​ title="​Active">​GC1FT98</​a>​ - Toulky Zadni Zemi - Tokan <img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"​ title="​Czechia"​ /></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​center;">​4000</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​4.7.2016</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​44</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​2.gif"​ /> <a href="​https://​coord.info/​GC2KGM4"​ target="​_blank"​ title="​Active">​GC2KGM4</​a>​ - Zmizely kousek Sumavy - Prasily <img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"​ title="​Czechia"​ /></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​center;">​4100</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​1.8.2016</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​28</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​8.gif"​ /> <a href="​https://​coord.info/​GC4PHCE"​ target="​_blank"​ title="​Active">​GC4PHCE</​a>​ - Klobouk 29 BONUS V. <img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"​ title="​Czechia"​ /></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​center;">​4200</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​11.9.2016</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​41</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​2.gif"​ /> <a href="​https://​coord.info/​GC63BKF"​ target="​_blank"​ title="​Active">​GC63BKF</​a>​ - Sv. Urban pod Pálavů [II.] <img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"​ title="​Czechia"​ /></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​center;">​4300</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​15.10.2016</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​34</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​2.gif"​ /> <a href="​https://​coord.info/​GC5TEYX"​ target="​_blank"​ title="​Active">​GC5TEYX</​a>​ - Hrad Valecov a skalni svetnicky <img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"​ title="​Czechia"​ /></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​center;">​4400</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​27.11.2016</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​43</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​2.gif"​ /> <a href="​https://​coord.info/​GC6KGM4"​ target="​_blank"​ title="​Active">​GC6KGM4</​a>​ - Nix los in da Hos´! <img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​at.png"​ title="​Austria"​ /></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​center;">​4500</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​4.2.2017</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​69</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​2.gif"​ /> <a href="​https://​coord.info/​GC5V1CG"​ target="​_blank"​ title="​Active">​GC5V1CG</​a>​ - Chvalovicka kaplicka <img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"​ title="​Czechia"​ /></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​center;">​4600</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​1.4.2017</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​56</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​8.gif"​ /> <a href="​https://​coord.info/​GC70WAW"​ target="​_blank"​ title="​Active">​GC70WAW</​a>​ - D#4 - Mysi past <img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"​ title="​Czechia"​ /></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​center;">​4700</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​21.5.2017</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​50</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​8.gif"​ /> <a href="​https://​coord.info/​GC74DEP"​ target="​_blank"​ title="​Active">​GC74DEP</​a>​ - T-Trail #25 <img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"​ title="​Czechia"​ /></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​center;">​4800</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​2.7.2017</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​42</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​2.gif"​ /> <a href="​https://​coord.info/​GC4X6ZP"​ target="​_blank"​ title="​Active">​GC4X6ZP</​a>​ - Hasicska stanice Stribro <img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"​ title="​Czechia"​ /></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​center;">​4900</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​5.8.2017</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​34</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​8.gif"​ /> <a href="​https://​coord.info/​GC6X9KC"​ target="​_blank"​ title="​Archived"><​span style="​text-decoration:​line-through;​ color:#​771313">​GC6X9KC</​span></​a>​ - <span style="​text-decoration:​line-through;​ color:#​771313">​Filatelisticka kes</​span>​ <img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"​ title="​Czechia"​ /></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​center;">​5000</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​27.8.2017</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​22</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​6.gif"​ /> <a href="​https://​coord.info/​GC797KF"​ target="​_blank"​ title="​Archived"><​span style="​text-decoration:​line-through;​ color:#​771313">​GC797KF</​span></​a>​ - <span style="​text-decoration:​line-through;​ color:#​771313">​Setkání na Katovně</​span>​ <img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"​ title="​Czechia"​ /></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​center;">​5100</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​29.9.2017</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​33</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​3.gif"​ /> <a href="​https://​coord.info/​GCXE93"​ target="​_blank"​ title="​Active">​GCXE93</​a>​ - Hrad Kamen/Kamen Castle <img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"​ title="​Czechia"​ /></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​center;">​5200</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​29.12.2017</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​91</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​2.gif"​ /> <a href="​https://​coord.info/​GC5E888"​ target="​_blank"​ title="​Active">​GC5E888</​a>​ - HOCHSPANNUNG <img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​at.png"​ title="​Austria"​ /></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​center;">​5300</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​30.3.2018</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​91</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​8.gif"​ /> <a href="​https://​coord.info/​GC732HH"​ target="​_blank"​ title="​Active">​GC732HH</​a>​ - Zaječický les 38 <img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"​ title="​Czechia"​ /></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​center;">​5400</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​28.4.2018</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​29</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​8.gif"​ /> <a href="​https://​coord.info/​GC7NQCZ"​ target="​_blank"​ title="​Active">​GC7NQCZ</​a>​ - Ursus arctos <img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"​ title="​Czechia"​ /></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​center;">​5500</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​12.6.2018</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​45</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​2.gif"​ /> <a href="​https://​coord.info/​GC7MWGX"​ target="​_blank"​ title="​Archived"><​span style="​text-decoration:​line-through;​ color:#​771313">​GC7MWGX</​span></​a>​ - <span style="​text-decoration:​line-through;​ color:#​771313">​BGR 01</​span>​ <img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"​ title="​Czechia"​ /></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​center;">​5600</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​5.7.2018</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​23</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​2.gif"​ /> <a href="​https://​coord.info/​GC59J64"​ target="​_blank"​ title="​Active">​GC59J64</​a>​ - SRW #18 - Waldgrenze <img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​at.png"​ title="​Austria"​ /></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​center;">​5700</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​21.7.2018</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​16</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​8.gif"​ /> <a href="​https://​coord.info/​GC7NGX3"​ target="​_blank"​ title="​Disable"><​span style="​text-decoration:​line-through;​ color:#​585858">​GC7NGX3</​span></​a>​ - <span style="​text-decoration:​line-through;​ color:#​585858">​C_M#​41465-2</​span>​ <img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"​ title="​Czechia"​ /></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​center;">​5800</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​18.10.2018</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​89</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​2.gif"​ /> <a href="​https://​coord.info/​GC4WCB3"​ target="​_blank"​ title="​Active">​GC4WCB3</​a>​ - Zámecký park <img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"​ title="​Czechia"​ /></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​center;">​5900</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​23.12.2018</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​66</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​6.gif"​ /> <a href="​https://​coord.info/​GC80R5J"​ target="​_blank"​ title="​Archived"><​span style="​text-decoration:​line-through;​ color:#​771313">​GC80R5J</​span></​a>​ - <span style="​text-decoration:​line-through;​ color:#​771313">​Vanocni pousteni lodicek VI</​span>​ <img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"​ title="​Czechia"​ /></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​center;">​6000</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​3.3.2019</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​70</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​2.gif"​ /> <a href="​https://​coord.info/​GCWEAJ"​ target="​_blank"​ title="​Disable"><​span style="​text-decoration:​line-through;​ color:#​585858">​GCWEAJ</​span></​a>​ - <span style="​text-decoration:​line-through;​ color:#​585858">​Vetrny Mlyn c.1 - Ostrov u Macochy</​span>​ <img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"​ title="​Czechia"​ /></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​center;">​6100</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​20.4.2019</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​48</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​2.gif"​ /> <a href="​https://​coord.info/​GC2DXX4"​ target="​_blank"​ title="​Active">​GC2DXX4</​a>​ - Beskydmountains,​ Velky Stozek 978 m.n.m. <img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"​ title="​Czechia"​ /></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​center;">​6200</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​4.5.2019</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​14</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​labs.png"​ /> <a href="​https://​coord.info/​GC7J4G1-18"​ target="​_blank"​ title="​Archived"><​span style="​text-decoration:​line-through;​ color:#​771313">​GC7J4G1-18</​span></​a>​ - <span style="​text-decoration:​line-through;​ color:#​771313">​AfterParty Plumlov 2019 - Sv.Petr z Alcantary</​span>​ <img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"​ title="​Czechia"​ /></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​center;">​6300</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​22.6.2019</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​49</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​2.gif"​ /> <a href="​https://​coord.info/​GC7KK6E"​ target="​_blank"​ title="​Active">​GC7KK6E</​a>​ - Am Radweg (...Rotte Schellings) <img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​at.png"​ title="​Austria"​ /></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​center;">​6400</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​13.7.2019</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​21</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​2.gif"​ /> <a href="​https://​coord.info/​GC6KW1W"​ target="​_blank"​ title="​Active">​GC6KW1W</​a>​ - Lovecka 2 <img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"​ title="​Czechia"​ /></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​center;">​6500</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​6.8.2019</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​24</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​2.gif"​ /> <a href="​https://​coord.info/​GC7VR62"​ target="​_blank"​ title="​Active">​GC7VR62</​a>​ - Údolí řeky Jizery <img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"​ title="​Czechia"​ /></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​center;">​6600</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​26.10.2019</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​right;">​81</​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​2.gif"​ /> <a href="​https://​coord.info/​GC8DWHX"​ target="​_blank"​ title="​Active">​GC8DWHX</​a>​ - My first cache <img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"​ title="​Czechia"​ /></​td>​
 +  </tr>
 +</​tbody></​table>​
 +</​div><​!-- End of StatorModule Milestones -->
 +</​div><​!-- End of StatorFrame -->
 +</​div><​!-- End of StatorTabContent -->
 +<div class="​StatorTabContent"​ id="​iStatorT80" ​ style="​display:​none;​ overflow:​hidden;​ margin:0px; padding:5px 0px 20px 0px; background:#​FFFFFF;​ border-radius:​0px 0px 5px 5px;">​
 +<!-- StatorFrameHeader --><​div style="​margin-top:​15px;​padding:​3px;​ border:1px solid #939393; padding:​10px;​ margin:5px 3px; border-radius:​5px;​ box-shadow:​1px 1px 8px gray; cursor:​pointer;​ background:#​019F59;​ color:#​FFFFFF;​ text-align:​center;​ font-size:​160%;;"​ onclick="​document.getElementById('​iStatorF85'​).style.display=(document.getElementById('​iStatorF85'​).style.display!='​none'?'​none':''​);"​ title="​Collapse/​expand frame">​
 +  <span id="​iStatorPlusF85"​ style="​display:​none;"><​a href="#"​ onclick="​document.getElementById('​iStatorF85'​).style.display='';​ document.getElementById('​iStatorMinusF85'​).style.display='';​ document.getElementById('​iStatorPlusF85'​).style.display='​none';​ return false;"><​img src="​http://​www.geocaching.cz/​stator/​img/​none.gif"​ title="​Otevřít rámec"​ style="​float:​left"​ /></​a></​span>​
 +  <span id="​iStatorMinusF85"​ style="​display:;"><​a href="#"​ onclick="​document.getElementById('​iStatorF85'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​iStatorPlusF85'​).style.display='';​ document.getElementById('​iStatorMinusF85'​).style.display='​none';​ return false;"><​img src="​http://​www.geocaching.cz/​stator/​img/​none.gif"​ title="​Zavřít rámec"​ style="​float:​left"​ /></​a></​span><​a style="​cursor:​help"><​img src="​http://​www.geocaching.cz/​stator/​img/​none.gif"​ title="​Bez nápovědy"​ style="​float:​right"​ /></​a>​
 +  <span style="​display:​block;​ text-align:​center">​Nejlepší keše co jsem zatím potkal</​span>​
 +</​div><​!-- End of StatorFrameHeader -->
 +<!-- StatorFrame --><​div id="​iStatorF85"​ style="​overflow:​hidden;​ display:; text-align:​center;​ margin:0px; padding:5px 4px 0px 4px;">​
 +<!-- StatorModule SqlTable - Výběr nejlepšího -->
 +<div class="​StatorModule"​ style="​overflow:​hidden;​ padding:​3px;​ margin:10px 2px 20px 2px; text-align:​center;​ background:#​FFFFFF;​ border:2px solid white; border-radius:​5px;​ box-shadow:​1px 1px 8px gray;">​
 +<!-- StatorTitle --><​div style="​margin-bottom:​10px;​ padding:5px 3px; background:#​DDDDDD;​ color:#​585858; ​ font-size:​140%;​ text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid #ACACAC; border-radius:​5px 5px 0px 0px;">​Výběr nejlepšího</​div>​
 +<table style="​text-align:​left;​width:​868px;​ font-size:​11px;​ border-spacing:​2px;​ border-collapse:​separate;​ margin-bottom:​0px;"​ cellpadding="​2"​ border="​0"​ ALIGN="​center">​
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC85RK6"​ target="​_blank">​GC85RK6</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​8.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Ferda Formica</​b><​br /> (PaJa-trb)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2019-09-25</​span>​ - Úkol byl jasný a tak skáču do vozidla a hrnu se na místo otazníku... Údaje taky jasné a tak bod zaměřen na první dobrou. A už koukám na to veledílo...
 +No parádní kousek fakt. To by měl Ondřej Sekora radost ... otvírám kešuli a kdopak to supí z kopce :) Terezka tým na dohled... takže společný zápis.
 +Moc díky za opravdu parádní kešku, a neskonalý obdiv nádhera.
 +</​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GCQ4T8"​ target="​_blank">​GCQ4T8</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​3.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​at.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Der alte Mann vom Maltatal (3076m)</​b><​br /> (Dracou)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2019-09-01</​span>​ - <p>Co k tomuhle říct... No tak tady jsem si šáhl na hranice svých možností. Grosser Hafner není až tak složitá hora ale třídenní výlet do Velkých Taur v plné polní prostě není sranda. Obrovská převýšení nahoru i dolu, ferraty, kamenná pole (kamenolomy). Sníh, led vodopády, jezera. Ale dokupy je to nádhera. Výborná parta lidí a skvělý průvodce.<​br/>​
 +<b>1. den:</​b>​ vyráželi jsme z údolí podél řeky Mur k jejímu prameni a pak na winteraum Albert-biwak. Měli jsme kliku nikdo tam nebyl a je to velmi útulné místo. Večer se ještě přidali dva maďarští turisté. takže v 8 to bylo akorát.<​br/>​
 +<b>2. den:</​b>​ přechod na Kattowitzer hüte. Bylo to dlouhé a výživné ale potkali jsme i kozorožce, sviště a plno zajímavých míst a byly nádherné výhledy. Taky pár výživných míst s via ferratou (B). Do totálně našvihlé chajdy jsme se nakonec taky vešli takže super.<​br/>​
 +<b>3. den:</​b>​ výstup do sedélka pod Grosser Hafner a pak alou bez báglů nahoru. Pár lan ale nakonec poměrně pohodový výstup těch cca 300m+ byl poměrně choďák nooo občas pár kamenných polí ale to už se dalo. Nahoře to bylo úžasné. Dolu ok ale pak to začalo, malá ferrata (B) ze sedýlka pa plato které bylo zpočátku solidní kamenolom ale pka pohoda po placce. A pak dolů ... uff to byl mazec a tady mi teda fakt došlo. Ferrata (B/C) ještě ušla ale pak ten svah to jsem málem nerozchodil,​ za tohle děkuju Jardovi bez něj bych tam ještě asi trčel... Dole pak úžasná koupačka v horním jezeru a pak zase vostrej sestup k spodnímu jezeru... začlo pršet ale to už nám bylo fuk byli jsme dole.<​br/>​
 +Takže za mě dobrý, sqvělý ale sám bych to nedal. Takže díky skvělému průvodci <​b>​Zemekoulan</​b>​ a výbornejm parťákům <​b>​Paja-trb,​ Guho, Vikela a Silvie2</​b>​
 +</p>
 +<p align="​center">​
 +<img src="​https://​s3.amazonaws.com/​gs-geo-images/​3c561783-4305-4d2f-841f-0a573a32c7e4_l.png"​ width="​300"><​img src="​https://​s3.amazonaws.com/​gs-geo-images/​0ba6649a-a38e-4583-a1da-14420c9a0f8d.jpg"​ width="​300"><​img src="​https://​s3.amazonaws.com/​gs-geo-images/​f2df1237-12c5-4ed6-8611-e56874e03d73.jpg"​ width="​600">​
 +</p>
 +
 +</​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC1BWNQ"​ target="​_blank">​GC1BWNQ</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​8.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Jizera - Bonus Cache</​b><​br /> (road66)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2019-08-06</​span>​ - Juch a máme to komplet... dva dny jeden den směr na Smrk (29 km) druhý den zpět po bonusu s malými odbočkami (33 km) krásnou přírodou Jizerek. Cesta zpět už byla malinko únavnější bylo znát předchozích skoro 30 kiláků navíc trochu zlobila jedna noha (chce to lepší fusekle příště) ale nakonec to dobře dopadlo a došel jsem ikdyž nám na konci ještě cvičně rozebrali most ale nakonec závěrečný brod byl vlastně příjemné osvěžení...
 +Díky za super trasu a keše. Obě fungují, a když jde člověk s fajn kámošem prostě ta cesta letí sama a je příjemná.
 +S bágly na zádech směr Harrachov - Smrk :) pěškobusem s <​b>​Paja-trb</​b>​..
 +</​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC1BWNK"​ target="​_blank">​GC1BWNK</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​3.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Jizera</​b><​br /> (road66)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2019-08-06</​span>​ - Hlavní cíl cesty Harrachov - Smrk splněn... BINGO
 +Jizerky jsou nádherné a tak plánovaný výšlap s kolegem probíhal parádně, ( někde by to sem tam chtělo nějakou keš pro rozptýlení )... Vyráželi jsme kolem 9 ráno od startu a cesta probíhala na pohodu, štítky nalezeny vpohodě, cesta taktéž na pohodu, sem tam nějaká kapka a před Smrkem trochu zatáhli za splachovadlo ale naštěstí na polské straně jsou dobré úkryty a tak jsme se tam i s nějakými poláky naskladnili a přežili za sucha. Smrk je suprový a rozhledna ještě více a tak jsem si tam užil jak západ tak východ slunce (nahoru jsem vylezl tak 10x tak ještě trochu výškových bodů navíc). Zdejší bivakovna je na pohodu a spát by se dalo i mimo ni... místa prostě dost, dokonce tam stál i párty stan. Finálovka pak na stylovém místečku pro tu jsme si odskočili mokrým ránem po cestě opačným směrem...
 +Díky ownere za příjemné protažení... GPS s různými zacházečkami naměřila nakonec pěkných 29 km...
 +
 +S bágly na zádech směr Harrachov - Smrk :) pěškobusem s <​b>​Paja-trb</​b>​..</​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC4MAE6"​ target="​_blank">​GC4MAE6</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​8.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​SMARAGDOVE SKALY</​b><​br /> (kopcolezci4)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2019-07-05</​span>​ - <p>Na tuhle keš jsem tak koukal, že by třeba mohla dopadnout při výstupu na Vysokou. Souřadky nalezeny rychle a tak jsme šli prozkoumat s <​b>​Vikelou</​b>​ terén... (terén no spíše letní tankodrom). Samozřejmě jsme začli z blbýho konce takže jsme si to dali třikrát než klapla ta správná postupovka dál... No a pak za jásotu převelikého jsme vyrazili na finálku a další porci jungle...
 +Nicméně finálové místo je LUXUS a keš je moc pěkně ukryta. Chvilku jsme se tu povalovali, než jsme zase vyrazili do dalšího boje s výškou a junglí...
 +Za mě moc díky za krásnou kešku, ve výborném stavu...</​p>​
 +<p align="​center"><​img src="​https://​s3.amazonaws.com/​gs-geo-images/​289a0efe-172a-47c5-b7db-406cf0f06b11.jpg"​ width="​550"></​p></​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC7PYQR"​ target="​_blank">​GC7PYQR</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​2.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​PP+EVL Kozének</​b><​br /> (Jakuje)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2019-05-02</​span>​ - <p>Jo tak tohle nemělo chybu :) o keši jsem věděl ale co se tu skrývá za poklady jsem se dohmátl náhodou a bylo to o rozhodnutí v podvečer teď a nebo až za rok páč víkend mám zasekaný... No dopadla akce TEĎ a nelitoval jsem. Orchidejová louka v plný palbě stála za to a ještě hodně povedený západ slunce. Díky za přivedení na tohle super místo..</​p>​
 +<p align="​center"><​img src="​https://​s3.amazonaws.com/​gs-geo-images/​d65aef38-fc67-494c-a430-271a9ae92cbb.jpg"​ width="​450"></​p>​
 +</​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC7YBNC"​ target="​_blank">​GC7YBNC</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​2.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Pojď se usadit</​b><​br /> (svatební spiklenci)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2018-10-06</​span>​ - Když nám Lenka s Otou oznámili tu novinku svatební... rozjelo se velké špekulování co na ně vymyslíme a hlav se na tom podílelo opravdu hodně :) S Pájou jsme hledali tu správnou lokaci a po prvotním neúspěchu jsme nakonec vybrali to co trklo mé fotografické oko hned při první návštěvě. Takže místečko bylo a teď to bylo hlavně na Pájovi vyrobit ten správný objekt a pak na kolektivním zakopávání ... tady jsem chyběl což mě mrzí ... ale prostě zdařilo se. A teď už jen jak tam dostat svadebčany :) tady se hodně zapojila vzdálenější organizační M@x jednotka, která po konstatování,​ že když máme zákaz unést nevěstu co takhle unést ženicha :D trošku nám to brzdy zkomplikovali ale nakonec se vše dařilo a dařilo a najednou se celá ta banda včetně nevěsty, která si prostě vyrazila pro ženicha na ty správné souřadky když to píplo... No a pak už to prostě nejde popsat bylo to super. Plno smíchu překvápek a pohody a rozesmátých lidiček...
 +(<​b>​DrakMrak,​ Paja-trb, Pepa J., Ma.Jor, brtnicek, M@x, a další aktéři...</​b>​ a samozřejmě v hlavní roli <​b>​Lienka86 a Mery82</​b>​) ​
 +<p align="​center"><​img src="​https://​s3.amazonaws.com/​gs-geo-images/​f4d5b8a3-7002-4663-a6c9-33c6c6fa00f1.jpg"​ width="​450"></​p></​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GCPJDZ"​ target="​_blank">​GCPJDZ</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​2.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​at.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​WAY TO HEAVEN</​b><​br /> (QUAXI & FROSCHERL)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2018-07-08</​span>​ - Nejvýše položená keš Rakouska kam se dá dojet autem :) Kdysi jsem tu byl ale už jsem si to moc nepamatoval takže repete jen škoda, že Grossglockner a okolí bylo v mlze. Takže zase příště...</​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC1DZA3"​ target="​_blank">​GC1DZA3</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​137.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​at.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Pasterze Glacier</​b><​br /> (spuzva)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2018-07-08</​span>​ - <p>Co dodat... super Earthka
 +Když jsem tu byl v roce 1977 s rodiči sahal ten ledovec až k lanovce dolů teď se člověk musel pořádně projít aby k němu došel i tak je to jedna z nej Eartek co mám... stálo to za to dojít k ledovci</​p>​
 +<p align="​center"><​img src="​https://​s3.amazonaws.com/​gs-geo-images/​81101d36-8254-4e7c-9175-048e634cd62e.jpg"​ width="​550"></​p></​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC12F1M"​ target="​_blank">​GC12F1M</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​2.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​at.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Jungfernsprung</​b><​br /> (Ghost62)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2018-07-07</​span>​ - Nádherný vodopád nedaleko od Heiligenblutu. 130 m padající vody vypadá prostě úchvatně.</​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC59J37"​ target="​_blank">​GC59J37</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​2.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​at.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​SRW #10 - Zirbitzkogel (2396m)</​b><​br /> (Sarumanat & Lady_Leonie)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2018-07-05</​span>​ - <​p>​Zirbitzkogel (2396m) nejvyšší hora Lavanttalských Alp je to taková přerostlá Sněžka ale bylo tam krásně.</​p>​
 +<p align="​center"><​img src="​https://​s3.amazonaws.com/​gs-geo-images/​0b67ef0c-9c70-4b0c-b621-fc050ba7822c.jpg"​ width="​550"></​p></​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC27JBJ"​ target="​_blank">​GC27JBJ</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​5.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​TDK</​b><​br /> (wetu)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2018-04-30</​span>​ - Odloveno s <​b>​Paja-trb,​ Lienka86, Mery82</​b>​. Loveno v rámci 4 denního výletu na Náchodsko...<​br/>​Bedna je parádní a logbook taky a místo nemá chybu. Díky za celý příběh, za atmosféru a za skvěle vypracované listingy, indicie a nápaditý příběh.<​br/>​
 +Je to prostě keš nabitá atmosférou a nápady a moc za ni děkuji jako i za jejich 8 povedených drobečků v okolí.</​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC6T0RV"​ target="​_blank">​GC6T0RV</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​5.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Prechod Broumovskych sten</​b><​br /> (Milhyy)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2018-04-29</​span>​ - Tramtadadaaaaaaa .... jsme u cíle. Přechod Broumovek není úplně prdel... je to pořád nahoru dolů prostě hřeben jen se zubama nahoru. Nadupáno poctivých 24 km. Ale parta (<​b>​Paja-trb,​ Lienka86, Mery82, brtníček</​b>​) byla výborná a nezdolná ikdyž zavřená osvěžovna na Hvězdě nás pěkně demoralizovala ale nakonec jsme to rozdejchali a alou k autu pro finále. Finálka se povedla vpohodě... Díky za fakt výživnou potvůrku z mého Bookmarku <​b>"​I cesta je cíl"</​b>​ - přidána další trofej. :D Díky za ni... indicie jsou občas trošku sranda a konec jsme prostě dobrutili (vzoreček) ale vše klaplo...</​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC13C7J"​ target="​_blank">​GC13C7J</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​2.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Girova - Certuv mlyn</​b><​br /> (BOSOCZ)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2018-04-21</​span>​ - <​p>​Jednak pěkná kešule na nádherném místě, druhak kešule kolegy který už není mezi námi a byl to fakt fajnovej chlap. No a do třetice je to míto kde má cedulku neb prostě sem na Gírovou chodil velmi rád. No a právě zde se sešli lidičky kteří ho znali a tu cedulku mu tam přimontovali.Při tom se samozřejmě i keš odlovila, poklábosilo se a bylo krásně. Tak Petře doufám, že se tam od shora na nás usmíváš...</​p>​
 +<p align="​center"><​b>​Carpe Diem... BOSOCZ</​b></​p>​
 +<p align="​center"><​img src="​https://​s3.amazonaws.com/​gs-geo-images/​6e9cabdb-8caa-49e9-97b2-446cec9887ad.jpg"​ width="​500"></​p></​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC7K7N6"​ target="​_blank">​GC7K7N6</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​2.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Cagrovnik</​b><​br /> (PaJa-trb)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2018-04-14</​span>​ - Byť BETATEST tak tohle je fakt T5 lahůdka takže řadím do TOP keší. Byť je to krutě vysoko... teda ze zdola se mi to zdálo fakt vysoko.. pak už to nějako šlo. <b>No a provedení a listing nemá chybu!</​b></​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC7EDCP"​ target="​_blank">​GC7EDCP</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​3.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Josef Vanek - starosta Trebice a sokol  (029)</​b><​br /> (RSTRST)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2018-03-16</​span>​ - Parádní kešule doufejme, že vydrží :) a k tomu naprosto sqvělý listing s mnoha reáliemi které jsem ani neznal, za mě fakt jedna z nej sokolských...</​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC7CF21"​ target="​_blank">​GC7CF21</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​8.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​5 element</​b><​br /> (PaJa-trb)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2018-03-16</​span>​ - Pája pořád zvedá laťku... zase naprosto luxusní keš u které jsem se neskutečně vyřádil... HOWGH :​D</​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC3TJ95"​ target="​_blank">​GC3TJ95</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​137.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​AGT 06: Sloupsko-Sosuvske jeskyne / Caves</​b><​br /> (Alke04)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2017-09-03</​span>​ - Suprový výlet do jeskyní v kterých jsem ještě nebyl a stálo to za to...
 +Už jsem viděl ledasjaký jeskynní systém ale tenhle patří fakt k top ten... obzvláště Šošůvská část je prostě nádherná... Vřele doporučuju a jednoznačně velký okruh.</​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC7AN2F"​ target="​_blank">​GC7AN2F</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​2.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Telefonni budka</​b><​br /> (tomas451)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2017-09-02</​span>​ - Sqvělé RETRO - prostě to chce vidět... téměř věrná kopie staré tel. budky se vším všudy a k tomu výborná keš.</​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC2A1GN"​ target="​_blank">​GC2A1GN</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​http://​www.geocaching.cz/​stator/​img/​1858.png"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Starý Prostějov - tehdy a nyní</​b><​br /> (marram.cz)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2017-09-02</​span>​ - moc se mi tohle WIGO líbilo...<​br/>​
 +Neotřelý námět a dalo to chvilku lítání po Prostějově (třikrát kolem náměstí) a hledání ale nakonec to dopadlo dobře a kejvalové odkejvali, že máme vše OK (vlastně jsme vše trefili na poprvé což jsme prvně ani nedoufali)...<​br/> ​
 +No a valilo se pro krabičku...<​br/>​
 +Zde už domorodci obeznámení s aktuální geo situací ukazovali kde je krabička a tak zalogovat se nebylo problém...
 +</​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC70M7Z"​ target="​_blank">​GC70M7Z</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​5.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Zamecky park / Chateau park</​b><​br /> (mimb)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2017-09-02</​span>​ - Luxusní Letterbox v nádherném zámeckém parku :​)<​br/>​
 +Oběháno okouknut park a pak hurá pro finále. Do Top dávám hlavně díky opravdu nádhernému prostředí a pohodovosti keše...<​br/>​
 +Finálka taky pěkná ikdyž malinko mimo park.</​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC2EWV6"​ target="​_blank">​GC2EWV6</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​8.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Sach (mat)</​b><​br /> (navrap)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2017-07-22</​span>​ - <​strong>​Další z opravdu povedených keší v České Kanadě</​strong>​
 +Tahle keš už je dlouho ve výběru... ale pořád neřád se na ni ne a ne dostat...
 +Nicméně blíží se Rudolecký event a tak se naše fajn tlupa <​strong>​Lienka86,​ Paja-trb, zooomek</​strong>​ a já domluvila na společný útok na proti černému :)
 +Přípravu jsem nebral na lehkou váhu, šachová partie a způsob matu byl jasný, nějaké typy na stage byly... vše zaznamenáno a papír úspěšně zanechán doma :D
 +Tááákže na startu jen s myšlenkovou mapou :) njn a třemi sqvělými kolegy kteří naprosto nevěřili, že to někam dotáhnem (to povzbudí, že jo)...
 +Zrekognoskováno zepár bílých objektů ale ukázalo se, že to jsou jen stíny z temnot.... nakonec vyštrachán ještě jeden (mě teda od začátku připadal jako ten správný) tak k němu vyrážíme.. a pak už to vzalo spád :) teda první stage chvilku odolávala až jsem si nakonec podal s bílým ruku :) konečně. Njn ale co teď zkouším to různě přepočítávat... nakonec ale vyrážíme hledat pomoc... teda hledat ona ji Lienka tak nějak našla hnedle a vyjasňuje se ... trochu mě zmátl listing nyní už přesně chápu co kde jak a výsledný přepočet padá na relativně rozumný flek ... a zachvíli Lienka hlásí stage 2 (jak to ta ženská dělá) :D Pak už to šlo jak na drátkách a i finálka padla ve svižném tempu...
 +No co říct více :) dobrej tým lidiček je vždycky super věc...
 +Ke ekšce :) prostě se líbila. Výborný námět super zpracování keše i hinty neměly chybu a finále je prostě luxus... a za dvě hodiny nebylo co řešit...</​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC122H3"​ target="​_blank">​GC122H3</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​2.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Neuberg</​b><​br /> (angels77)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2017-07-06</​span>​ - Jeden z nejzajimavějších hradů s krásným romantickým okolím a naprosto luxusním interierem nedalekého kostelíku...</​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC1KVVN"​ target="​_blank">​GC1KVVN</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​3.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Krkonose Crossing</​b><​br /> (road66)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2017-06-25</​span>​ - Tahle keš byla v našem žebříčku zájmu už nějaký ten pátek a defakto od jara jsme sledovali počasí, které jako na potvoru letos ne a ne vyjít abychom vyrazili (ono zkoordinovat pár lidiček, dovolené a počasí dá fušku...) Ale nakonec se zadařilo a já, <​strong>​Paja-trb a Lienka86</​strong>​ stojíme na startu připraveni vyrazit...
 +Rozplánováno na tři dny, zamluveno ubytování,​ nabaleny bágle a hurá na věc.<​br/>​
 +<​strong>​Den 0)</​strong>​ přesun do Vrchlabí a přespání v penziónu u Berušky oddych před cestou<​br/>​
 +<​strong>​Den 1)</​strong>​ přesun busem z Vrchlabí do Harrachova a vyrážíme... počasí lehce učurané ale nic zásadního a tak cesta ubíhá jako po másle kolem Mumlavy, vodopádů až na hřeben, kde se už počasí docela uklidnilo. Bylo větrno ale postupně jsme si užívali krásy Krkonoš a výhledy se objevovaly a zase skrývaly. Dokonce i Sněžné jámy se ukázaly. Stavili jsme se u pramene Labe a u labského vodopádu a přes mužské a dívčí kameny došli na první ubytování (Chata Odrodzenie v Polsku - fajn ubytování)<​br/>​
 +cca 24 km v nohách a zasloužený relax<​br/>​
 +<​strong>​Den 2)</​strong>​ Vyrážíme kolem osmé směr Sněžka... bereme to kolem jezer a pak zepár oklikama přes Luční boudu, úpská rašeliniště až pod Sněžku kde už začíná houstnout atmosféra :) je tu nějaký závod na Sněžku a nahoru a dolu pobíhají vyfešákovaní sportovci, je tu posilňující stanice (pro nás nic :/ ;) ...) Polovili jsme zepár podsněžkových kešulí a konečně vyrážíme dobít vrchol. S plnou polní to jde pozvolna ale za chvilku jsme tam. Nahoře nás čeká nádherné počasí a hodně lidí ale i přesto tu zastavujeme na dýl na jídlo a relax než vyrážíme zase dál po hřebeni druhou stranou dolů směr Horní Malá Úpa. Cesta příjemně ubýhá a přes chatu Jelenka jsme za chvíli v cíli... Obhlížíme okolí, dávám,e dobrou stravu a pak alou do Polska se ubytovat... chajda tentokráte taková trošku bivakovací ale nakonec spokojenost jen zbytek osazenstva Polského je drobet hlučnější.<​br/>​
 +cca 20 km v nohách s různými odbočkami...<​br/>​
 +<​strong>​Den 3)</​strong>​ Vyrážíme pro poslední stage a pak pro finále jak jinak samozřejmě do slušného kopce ale jo je tam... po třídenním šlapání Krkonošema nalezeno... eufórie, radost, samozřejmě finální foto a už zase upalujeme abychom stihli bus... pro přesun do Vrchlabí (Spojení je na palici - do Dvora Králové nad Labem a pak zase zpět do Vrchlabí ale co už... jen ten druhej bus byl výživný ... skoro jsem z autobusu vyplaval ve vlastním potu ufff)<​br/>​
 +něco přes 10 km plus prohlídka Dvora Králové nad Labem :) a závěrečný skvělý oběd ve Vrchlabí u Partyzána neměl chybu.<​br/>​
 +<​strong>​Závěr)</​strong>​
 +Co říct na závěr, no bylo to super, super parťáci do nepohody, počasí až na několik hodin klaplo na jedničku, nádherná příroda a pohodová keš (stage - až na dvě ale owner reagoval rychle)... takže díky za keš a už teď se těším kam zase vyrazíme...</​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC1PDZ6"​ target="​_blank">​GC1PDZ6</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​3.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Ceskou Kanadou na kole</​b><​br /> (Teddy Team)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2017-06-18</​span>​ - Výborná projížďka po České kanadě :) klasické cíle kolem Starého Města pod Landštejnem ​ - opět jen zepár kopečků ale po cestě je na co koukat. Nevynechá se ani perla renesance Slavonice ani jeden z nejkrásnějších hradů v ČR Landštejn a mnoho dalšího zajímavého...<​br/>​
 +Loveno s fajn parťákem <​strong>​Paja-trb</​strong><​br/>​
 +cca 35 km na kole... a cca 10-15 keší</​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC1YWX3"​ target="​_blank">​GC1YWX3</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​3.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Ceskou Kanadou na kole II</​b><​br /> (Teddy Team)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2017-06-11</​span>​ - Výborná projížďka po České kanadě :) tentokráte je to spíše tou zapomenutou Kanadou - různé zaniklé vesničky a místa kde lidé kdysi něco dělali ale dnes už je tam pusto a prázdno a nebo jen zepár artefaktů zarostlých ve vegetaci. Jinak pár kopečků ale vesměs projížďka na pohodu..<​br/>​
 +cca 40 km na kole... a cca 10 keší</​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC2NXJK"​ target="​_blank">​GC2NXJK</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​8.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Lesa pan</​b><​br /> (funking)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2017-05-25</​span>​ - Takový jeden rest nedaleko a pořád odkládaný a odkládaný až jsme se jednou domluvili a v klasické sestavě <​b>​Já,​ Paja-trb a Lienka86</​b>​ to vyrazuili zdolat. Je to opravdu povedená keš v naprosto krásném prostředí. Procházka cca 10km a člověk objeví netušená zákoutí v okolí Bítova.</​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC3N0P0"​ target="​_blank">​GC3N0P0</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​3.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Rokytna</​b><​br /> (honny & Merynka)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2017-05-07</​span>​ - Tak jak to začalo...<​br/>​
 +no samozřejmě jsme si multiny všimli to prostě nejde minout takový skvost... a teď kdy na ni vyrazíme ? V plánu byly Krkonoše a tak prostě to počká žejo... jenže počasí na horách se ne a ne umravnit a tak pomalu začlo kristalizovat,​ že by to mohlo být to pravé ořechové. No a když multinu tak pěkně po svých... Útočná skupina se složila rychle: já, Paja-trb a Lienka86 a do party se přidal fajn společník Tomfor... a v sobotu ráno se vyrazilo (oklikou) neb silnice Třebíč - Příštpo je zavřená. Ale nakonec o půl deváté vyrážíme a začínáme polykat kilometry nádherného údolí Rokytné...<​br/>​
 +<​strong>​Den 1)</​strong>​ cca 33 km defakto až k brodu za Tulešicemi,​ kde je mimo jiné naprosto sqvělý bivak, takže netřeba mít ssebou stan (platí jaro/podzim - v létě je tam asi tábor). Počasí nádherné, nálada sqvělá sem tam polovena nějaká ta kešule. Jeden neplánovaný brod pro zpestření (nějak jsme zběhli z cesty). Všude to kvete a tak i dost fotíme. V Tavíkovicích jsou dvě hospody spodní a horní. Spodní zavřená ale horní byla super se zahrádkou takže padlo nějaké to jontové pivko a pan vrchní nebyl morous a i picu vykouzlil. Večer zastavujeme pěkně pod střechou na luxusním místě takže spaní je prostě exkluzivní (N 49°2.354, E 16°10.156)... Cestou sbíráme indicie a pozvolna přibývají... DLE GPS: 32-34 km<​br/> ​
 +<​strong>​Den 2)</​strong>​ ráno kopec rosy ale azůůůro (jen na chvilku) zahajujeme super snídaní a v zápětí koupání nohou v brodu :)... podařilo se nám minout studnu ale naštěstí Tulešicích to žije (pouť) a doplňujeme vodu... bohužel i trochu zhora ale naštěstí je to cca 10 minut přeprška a pak zase pohoda. Takže to zase ubíhá a při trošku intenzivnějším lovení postupujeme ke Krumlovu. Kolem Vémyslic... v Rybníkách si dáváme keš a pauzičku a pak přes kapli sv. Markéty, poslední stage huráááá do Krumlova kde si dáváme v restaurace u Blondýny pauzu a jídlo (pozr nrptat se blondýny jestli je to podle ní neb je pak nedytklivá :) :) :) ). Najedení vyrážíme na poslední úsek... pro krabici. No s přibývajícím časem už se nám nohy pomalu vlečou ale ještě dáváme pár keší... některé i adrenalinové a pak konečně jsme u FINÁLE. Závěrečné foto, přípitek a hurá na trasu neb čas se rozkročil a my potřebujeme stihnout spoje z Ivančic... I přes únavu se vše povedlo, spoje pochytány no a jeto....<​br/>​DLE GPS: 31-32 km<​br/>​Takže celkově přes 60 km v nohách za dva dny, dva brody, výborné přespání,​ sem tam nějaká hospůdka... skvělí parťáci (<​strong>​PaJa-trb,​Lienka86,​tomfor</​strong>​) do nepohody především.<​br/>​
 +<p align="​center"><​img src="​https://​img.geocaching.com/​cache/​log/​758ee1a2-14a7-4ed1-93b3-3d92e4ced693.jpg"​ width="​450"></​p></​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC6YZ8Q"​ target="​_blank">​GC6YZ8Q</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​3.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Po stopach Diany GmbH</​b><​br /> (cabadaj1)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2017-04-15</​span>​ - Den "​D"​ vyrazili jsme s Pájou na Dianu a při tom i okolní další lumpárny...
 +Tohle už jsem chtěl odlovit v původní verzi ale prostě nějak se nezadařilo a tak když keš zmizela v archivu zamrzelo to. O to víc potěšilo když se objevila reloaded verze. A tak se začal vymýšlel termín a lidi... Původně jsme měli být ve čtyřech ale nakonec holt jen ve dvou kusech ale i tak jsme si to užili.
 +<ul>
 +<​li>​se všemi odbočkami nadupáno cca 30km (vymetrli jsme okolí)
 +<​li>​Nastoupáno cca 900 výškových metrů</​li>​
 +<​li>​Naklesáno cca 700 výškových metrů</​li>​
 +<​li>​Odloveno 17 kešulí</​li>​
 +<​li>​2x brod a mnoho přechodů po kamenech</​li>​
 +<​li>​několikrát se ze skratky stala prodlužka ;​)</​li>​
 +<​li>​kopce teď aktuálně fakt nemusím</​li>​
 +<​li>​jeden malý přesun busem z Katova do Dolních Louček</​li>​
 +<​li>​viděn Michal Kupsa (alias Kapsa)</​li>​
 +<​li>​splněn zase jeden cíl z bookmarku "I cesta je cíl"</​li>​
 +</ul>
 +Bylo to super :) zajímavá historická místa a nádherná okolní příroda. Počas taky vydržel (občas pár kapek). Jen těch kopců už teda bylo nakonec fakt hodně.</​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC6C881"​ target="​_blank">​GC6C881</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​8.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Husovicka banka</​b><​br /> (SH_borci)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2017-01-19</​span>​ - Je to prostě a jednoduše technický skvost.... za mě asi nej technická keš kterou jsem zatím viděl.</​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC6XTW6"​ target="​_blank">​GC6XTW6</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​2.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Stribrny dul</​b><​br /> (max 77)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2016-12-28</​span>​ - Hodně zajímavé místo jak technicky tak historicky a i okolní příroda stojí za to.
 +Naprosto luxusní bedna :) takový malý poklad...</​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC6X49Y"​ target="​_blank">​GC6X49Y</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​2.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Houpava</​b><​br /> (PaJa-trb)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2016-12-27</​span>​ - přepadovka Lienky u naprosto luxusní kešky...
 +Co k tomu říct... byl jsem přizván k této taškařici a musím říct, že nápad se mi hnedle líbil :)
 +Lienka je sqvělý kumpán do nepohody a za poslední dva roky jsme toho spolu i s dalšími zůčastněnými spoustu zažili a tak pro mě bylo super připravit tohle malé překvápko. A ikdyž se zcela nevydařilo puštění i tak z toho byl naprosto luxusní mejdan u kešky i s malým neplánovaným překvápkem od quentinových....
 +Následné posezení pak už jen vylepšilo i tak super náladu. Napovídalo se toho mraky a bylo prostě moc fajn.
 +Lience ještě jednou moc blahopřeji ke krásnému výročí a ještě vše nej do nového roku a doufám, že ještě spácháme plno prima akcí...
 +
 +p.s. Jinak opravdu luxusní keš a doufám, že dlouho vydrží :)
 +<p align="​center"><​img src="​https://​img.geocaching.com/​cache/​log/​3f1b7ddb-d1f1-4ab9-a886-b83ca32955e1.jpg"​ width="​450"></​p></​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC2HTQR"​ target="​_blank">​GC2HTQR</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​3.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Skaly nad rekami - Jinosovnice 2</​b><​br /> (adray)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2016-10-28</​span>​ - Jedno z nejkrásnějších míst na řece Oslavě nad legendární Kančí loukou
 +Obrovské skalisko s nádherným výhledem po okolí
 +<p align="​center"><​img src="​https://​img.geocaching.com/​cache/​log/​9247a306-47fe-4f0f-af6c-7c071d056901.jpg"​ width="​450"></​p></​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC5PQJ8"​ target="​_blank">​GC5PQJ8</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​3.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Zlata stezka Ceskeho raje</​b><​br /> (Čtyřhranka)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2016-10-18</​span>​ - <p>O tomhle když jsem se dozvěděl, tak mi ownerka udělala moc radost.. Český ráj mám prostě zalezlý pod kůží a tak se začly vymýšlet plány kdy sem vyrazíme. Nakonec v osvědčené sestavě <​b>​já,​ Paja-trb a Lienka86</​b>,​ ikdyž počasí vypadá všelisjak.</​p>​
 +<​p><​b>​1)</​b>​ den - vyrážíme od Valečova, celkem brzo ráno a vše probíhá jak má.. cíl stanoven, Kost a bivak u Barušky. Užíváme si celkem slušné počasí (jedna malá přeprška ale kraťounká). Valečov, Klamorna, Drápky, Stará hrada a pak dupačka nahoru nad Příhrazy :) malé, výživné intermezzo Lienka86 a Paja-trb zkouší běhací WIGO. ufff. Nevyšlo o 5 sekund ale jen díky zóně.. no nic. Jdeme dál. Hynštu vynecháváme a pádíme ku Kosti s malou pauzičkou u pomníčku. U Kosti jsme relativně brzy a tak slovo dalo slovo a jdem dále, až k Nebákovu na bivak. Docházíme už s čelovkami ale místo super. První bivak a první noc. Spalo se sqvěle <​i>​(cca 30 km)</​i></​p>​
 +<​p><​b>​2) den</​b>​ - Byť vstáváme brzy, přeci jen se malinko zdržíme (příště musíme zrychlit). Procházíme Nebákov a lovíme kešule a zkratkou to bereme přes keltské hradiště ku Troskám. Počasí je takové zamžené ale postupně se lepší a lepší. Klasika Trosky polovit, okouknout a hurá směr další. Podtroskovické rybníky a posléze Hrubá Skála a sem tam odbočka na kešuli. Zastávka na Hrubé Skále a něco na zub. Pomalu přicházíme na to, že nestíháme.. Odpoledne se sluníčkem,​ skály, Valdštejn, Hlavatice hmm Turnov se blíží ale chtěli jsme až k Malé Skále - blázni. Nicméně nápad! mám v Turnově kamaráda.. telefon, jojo a tak po sestupu dolů zažíváme takové malé rally Monte Malá Skála s odbočkou drive-in u seníků (kamarád je správný éro) a přistáváme pod Panteonem. (úspora tak 8 km) ale prostě plán byl moc ambiciózní. Zato bivak pod Malou Skálou je luxus, dokonce s televizí (sídlí tam totiž zvědavý myšák). A tak při tvorbě výborné večeře, nás baví sledování jeho pobíhání a pak dostává i odměnu s kterou mizí v díře a chroustá ji tam kdesi. Bivak fakt luxus, akorát pro tři kousky a tak spokojeně usínáme.. Myšák vyrazil kamsi na rajzy :) <​i>​(24 km pěšo a 8 zrychleně)</​i></​p>​
 +<​p><​b>​3) den</​b>​ - počasí nic moc, asi jako ve známé pohádce „Za mlhou hustou tak, že by se dala krájet, a dost možná ještě dál.."​ vyrážíme protisměr na Frydštejn, dobrat stage, které jsme díky přískoku přeskočili.. Místy prší, hlavně ze stromů.. Prostě poctivý podzim. Frýdštejn je jen v mlze a i dál se občas ztrácíme.. Ale nakonec zpět v Malé Skále a po malém potravním dopingu v místním obchodě, vyrážíme na nej krpál dnešního dne - směr Kozákov. Je to výživné z 265 m nad mořem až do cca 750 na Kozákov, přes nádherné Besednické skály (bludiště),​ přes Lavičkovou sérii, až nahoru kde nás čeká totální rosol, zima a zavřená chata.. A navíc ani časově to zase moc nevychází.. Bivak na skokaňáku je daleko a počasí na hřebeni je fakt výživné.. Volíme strategii brod a valíme z kopce dolů na BUS a přesun Lomnice nad Popelkou - penzion. Nakonec se to ukázalo jako dobrá varianta. Polovíme nějaké kešule v Lomnici, dáme naprosto sqvělou večeři a hlavně po dvou dnech sprchu.. <​i>​(23 km pěšo 11 km úhybná manévr)</​i></​p>​
 +<​p><​b>​4) den</​b>​ - vyrážíme hodně brzo, prakticky s rozbřeskem,​ směrem na kopec Tábor.. mlha opět výživná a nahoře opět prší ze stromů. Dnes zase o hodně více a tak slovíme keš a alou dolů přes Allainovu věž, vesničky, Lípu svobody, Libuň až na poslední stage u hradu Pařez. Tady chvilku kochačka, protože proto.. moje oblíbené misto, kde jsem strávil nějaký ten čas svého života, tábory, výpravy, stezky odvahy, boje o poklad a další a další.. a pak honem pro finále do Prachovských skal - chvilka kochačka na vyhlídkách (když už nás skásli) a pak pro finále. Jupíííí nalezeno fakt rychle, nádhera, spokojenost,​ úleva, že to klaplo.. Probíráme krabici a honem dál na BUS a k autu.. <​i>​(22 km pěšmo)</​i></​p>​
 +<​p>​Díky za parádní námět na toulání rájem. Bylo to sqvělé, parta sqvělá prostě moc díky čtyřhranko...<​br/>​
 +Všem ostatním! je to na <b>5 dní!</​b><​br/>​
 +4 dny je ouvej, obzvláště na podzim chybí hodiny<​br/>​
 +<​i>​(cca 100km a 3000 m výstup/​sestup)</​i></​p>​
 +<p align="​center"><​img src="​https://​img.geocaching.com/​cache/​log/​c023c7a6-b051-4ef2-83f3-45b85747314b.jpg"​ width="​450"></​p></​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC6T155"​ target="​_blank">​GC6T155</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​8.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Cryptex</​b><​br /> (TEAM VESIK)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2016-09-20</​span>​ - Co dodat ... povedená a festovní hříčka a musím říct, jako prvotina fakt super....Odloveno osamotě a užil jsem si to.</​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC4FJQR"​ target="​_blank">​GC4FJQR</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​2.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​♒♒ Mikulovska Pirana ♒♒</​b><​br /> (Martuli)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2016-09-11</​span>​ - Skvělá keška s luxusním koupáním a i provedení je parádní. Odloveno po Tour de Pálava s <​b>​Pepa J., PaJa-trb a Lienka86</​b>​ a byl to opravdu zasloužený bombónek na závěr a pořádně jsme si ho užili. Super keška.</​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC4W663"​ target="​_blank">​GC4W663</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​3.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Tour de Palava</​b><​br /> (Martuli)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2016-09-11</​span>​ - Je to perná cesta :) obzvláště když se to jde v létě a venku poctivých 30 ale stojí to za námahu, luxusní výhledy a víceméně všechny nejzajímavější místa Pálavy. Odejito s partou fajn lidiček <​b>​Pepa J., PaJa-trb, Lienka86</​b>​. No a v létě to má závěrečný bombónek a to skvělé koupání v Mikulovickém lomu. </​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC5YXT3"​ target="​_blank">​GC5YXT3</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​8.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​PEKELNA BRANA</​b><​br /> (Kerry_1)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2016-08-03</​span>​ - <​b>​CERTOVA STUDNA, HOSPODA U CERTA, CERTUV MLYN a PEKELNA BRANA</​b>​
 +Skvělá série od <​b>​Kerry_1</​b>​ sqvělé jak provedením tak nápady tak vlastními kešemi které jsou vyloženě umělecká díla. I umístění ve skalách jsou moc pěkná a v okolí v té době i hromady borůvek. Loveno s geokolegy <​b>​TEAM VESIK, Pepa J., Ma.jor, Švestka, ePuma a eDraček</​b></​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC1K2NQ"​ target="​_blank">​GC1K2NQ</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​8.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Solar energy cache</​b><​br /> (kiReGPS + Annie.cz)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2016-08-01</​span>​ - Co dodat :) sqvělá technická vychytávka kterou jsme si fakt užili... Loveno s geokolegy <​b>​TEAM VESIK, Pepa J., Ma.jor, Švestka, ePuma a eDraček</​b>​
 +</​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC31FWD"​ target="​_blank">​GC31FWD</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​3.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Napric Sumavou</​b><​br /> (krovicko & parkis)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2016-07-04</​span>​ - Cesta "​Napříč Šumavou"​ s partou prima kačerů <​b>​PaJa-trb,​ Lienka86, LukeXJ</​b>​ s koly na těžko, spaním kde se dá...
 +<​h3>​Wau</​h3>​
 +<​b>​máme to</​b>​ juch juch... ale dalo to zabrat<​br>​
 +Po třídenním putování se logujeme do pěkné krabice a odebíráme si svoje zasloužené metály. Co k tomu říct... za mě je to jedna z nej keší co jsem dělal a zrovna takové mám prostě rád. Člověk si občas musí hrábnout až na dno, překonat nějakou tu svou vrozenou lenost a pak jde ledacos. A tahle keš nějakou námahu fakt dá.
 +<ol>
 +<​li>​den <​b>​2.7.</​b>​ výjezd kolem poledne z Horní Plané - přívozem a pak na trať. Přespáváme v Novém údolí (tadyjsme přišli na to, že to asi bude slušnej záhul - počasí drží a prší až jsme pod boudičkou)</​li>​
 +<​li>​den <​b>​3.7.</​b>​ asi nejdelší štreka přes 70 km končíme na Poledníku což bylo asi nej nocoviště co jsme zažili. Pro mě v horách asi nej štreka zatím a to jsem tu před deseti lety už jezdil a najezdil toho taky... (tenkrát jsem začal v Černém kříži a skončil v Třebíči ale bylo na to víc času)</​li>​
 +<​li>​den <​b>​4.7.</​b>​ finále, už jsme notně utahaní obzvláště díky některým velejedlým krpálům a poměrně velkému teplu ale jo dáváme to... (Pancíř uff) <​b>​FINALE !</​b></​li>​
 +<​li>​den <​b>​5.7.</​b>​ Přesun cyklobusem ze Železné Rudy do Srní a odtud zase na kolech do Kašperských Hor a k Vimperku</​li>​
 +<​li>​den <​b>​6.7.</​b>​ Vimperk a pak vlakem do Lenory odtud další cyklokilometry až k autu do Horní Plané</​li>​
 +</ol>
 +<b>Na finálce zjišťujeme,​ že jsme letos první.</​b><​br>​
 +Teď už jen kde přespat ale nakonec padá jako jasný cíl kemp v Železné Rudě...
 +Díky ownerko za fakt nevšední zážitek. Tohle si moje svaly, kosti, zadel a další součástky tělesné budou ještě chvilku pamatovat (obzvláště když z toho v závěru bylo cca <​b>​250km a cca 5000 m výškových</​b>​ - ještě jsme si to trochu vylepšili, přeci jen je Horní Planá trochu z ruky). Ale bylo to hodně fajn a ten pocit na tom konci za to fakt stojí !! Navíc sešla se fakt dobrá parta lidí která byla prostě <​b>​bezva</​b>​... Defakto tě zdraví jádro GeoTřebíče a hlásí velkou spokojenost a už koukáme kde co lítá dalšího a ne že by nápady nebyly... </​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GCKHXP"​ target="​_blank">​GCKHXP</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​2.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​The Meridian</​b><​br /> (Brabenecz)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2016-07-04</​span>​ - Cesta "​Napříč Šumavou"​ s partou prima kačerů <​b>​PaJa-trb,​ Lienka86, LukeXJ</​b>​ s koly na těžko, spaním kde se dá...
 +Tak tohle byl cíl druhého dne putování po cca 65 km na kole se nad námi vyhoupl Poledník a dofuněli jsme tam již notně utahaní předchozím výstupem. Nouzové nocoviště pod poledníkem překvapilo... jednak bylo krásné a jednak totálně našlapané... ale i tak se našly flíčky pro další stany... Bylo to asi nejlepší přespávací místo co jsme na trase měli. Nádherný večer a zrovna tak nádherné ráno. Odlov keše jsme nechali na druhý den a v klidu si ji za ranního sluníčka odlovili. Teda geoobjektů je tam požehnaně ale klaplo to - keš normální ale to místo prostě stojí za to a hlavně přespat tam je fakt bomba!
 +<p align="​center"><​img src="​https://​s3.amazonaws.com/​gs-geo-images/​68254fb5-2c75-4ce5-b043-689136bd4a30.jpg"​ width=350></​p>​
 +<p align="​center"><​img src="​https://​s3.amazonaws.com/​gs-geo-images/​5687ab66-3393-4070-a2cc-4889fc00749b.jpg"​ width=350></​p></​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC6GWWV"​ target="​_blank">​GC6GWWV</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​2.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Lezecka oblast Kdousov</​b><​br /> (Lahvik)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2016-06-05</​span>​ - Mazec!! :) vlastně moje první velké slanění po skále. Díky <​b>​PaJa-trb a Vesik</​b>​ jsem se zdařile dostal ke keši a zvládl i ten VISILIS zbytek... Docela to šlo a tak asi konstatuju, že se mi to docela líbí - uvidíme jak se to vyvrbí dál. Rozhodně povedené místo i keška. Díky ownerovi za prima zážitek a mojí drahé polovičce za podporu ... dokonce si i něco málo zkusila.</​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC1QQ83"​ target="​_blank">​GC1QQ83</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​2.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Ponocnej</​b><​br /> (Lasice,​Medvíde84)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2016-05-21</​span>​ - První komín :) pořádný teda... odloveno s <​b>​Lienka86,​ LukyXJ a PaJa-trb</​b>​. Nakonec vpohodě zdoláno i s malým kouskem slanění na závěr... Na výšky nejsem až tak kabrňák a tak pro mě tyhle výkony stojí za to. Navíc se tu událo prima setkání ještě s týmem <​b>​D@ewoo</​b>​ který se hrnul někde kolem do němec... Takže i fajn pokec k tomu. Paja a Luky to zkoušeli více na ostro a bylo parádní je sledovat... ale na to asi fakt nemám :) I tak se mi líbilo vylézt nahoru.
 +</​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC28G7E"​ target="​_blank">​GC28G7E</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​5.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Underground</​b><​br /> (Dr.Suicide)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2016-05-20</​span>​ - Tak tohle byl opravdu vydařený kousek - odloveno s <​b>​Lienka86,​ LukyXJ a PaJa-trb</​b>​.
 +Wau... co říct... prostě tohle můžu. Zajímavé místo, historie a naprosto pohodový a poutavý letterbox a v podzemí to bylo na výsost zajímavé a hlavně obrovsky rozlehlé a koncová obluda to jen umocnila nejen vlastní obludou ale i zvukovými efekty.
 +<p align="​center"><​img src="​https://​img.geocaching.com/​cache/​log/​dc0d6eb8-2994-4929-943c-0c89b3e3331f.jpg"​ width="​350"></​p></​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC3KC4H"​ target="​_blank">​GC3KC4H</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​3.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Pekelna kes je zpet</​b><​br /> (D@ewo & lasice)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2016-05-20</​span>​ - Opět pěkně hustá keška T5 se vším všudy - odloveno s <​b>​Lienka86,​ LukyXJ a PaJa-trb</​b>​. Uffff .... ta byla teda výživná
 +Na první stage jsme trochu zazmatili ale po nakopnutí od ownerů už jsme se chytli a drželi jak honící psi až do konce... Nádherné místo, důkladně oblezeno a nej objekt je fakt zážitkový... Opravdu ďuzna :) Vlastní keš pak už na pohodu a tak díky zdatným veverkám vše zvládnuto na jedna.
 +</​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC55TZH"​ target="​_blank">​GC55TZH</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​8.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Via Ferrata aneb Cesta do Nebicka</​b><​br /> (Drozdovi)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2016-05-19</​span>​ - Via ferrata - odloveno s <​b>​Lienka86,​ LukyXJ a PaJa-trb</​b>​ - moje třetí feráta a tohle je už fakt pěkný kousek stěny. Co říct no, když jsem stál dole tak jsem na to chvilku koukal dost nedůvěřivě,​ slovo dalo slovo a rozlezli jsme se jak kobylky každý jinudy a já dělal sběrače indicii a kamarádi si užívali některé další příchuti téhle stěny.
 +Nakonec až na pár míst to nebylo až tak ikdyž ďuzna je to řádská a budí respekt... a sešli jsme se zase u lavičky... Odtud jsem to vazal na Karlův most - to prostě nešlo vynechat a hupky dupky nahoru na vrchol... Ufff... No pro mě asi zatím největší výškový výkon. Na závěr i prima pokec s autorem keše... autogramiáda,​ plácání se po zádech :D a nádherná škatulka na závěr.</​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC5X7ZP"​ target="​_blank">​GC5X7ZP</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​2.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Via Ferraty Vir</​b><​br /> (PedyG)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2016-05-07</​span>​ - Parádní :) z jedné feráty byly dvě a stálo to za to. Feráta typu B-C... C jen trošinku. Pohodové lezení s fajn partou lidiček:<​b>​PaJa-trb,​Quentin40</​b>​. Krásné výhledy a i keš je v pěkném místě.</​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC44Q66"​ target="​_blank">​GC44Q66</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​2.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Rybi budka</​b><​br /> (berx.cz)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2016-04-04</​span>​ - Co dodat :) pobavila... Nemám rád úplně přepičikané keše tohoto autora jako jsou krásné a já nevím co ještě, ukazují to na autoruvu šikovnost. Ale tohle je něco jiného tohle má prostě nápad a pobaví to a přitom je to jednoduché,​ že to jednodušší být ani nemůže.</​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC48F2T"​ target="​_blank">​GC48F2T</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​8.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Studnice moudrosti 12 – BONUS</​b><​br /> (telas)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2016-03-15</​span>​ - Děkuji za fakt parádní sérii završenou naprosto sqvělou finálovou BEDNOU která je asi fakt zatím nej co jsem kdy viděl. Poklad jak má být a viděl už jsem ledacos.
 +Finální luštění bylo na pohodu no když už projdete tolik číselných soustav tak na konci už to sypete z rukávu... Kód také sečten a podtržen ale zadávání mě fakt doběhlo :) moc pěkné provedení prostě stylově až do konce. Snad jen to, že krabici jsem v místních destinacích chvilku stopoval než jsem ji vystopoval ale povedlo se... zámek klapl a já koukal do útrob narvané škatule a kochal se jednotlivými věcmi, ošahal a ofotil všechno co se dalo...
 +Krásné inicie, nějaké to Geo železo, něco jsem i vyměnil a zanechal pro další badatele :) 
 +<​b>​Luxus...</​b>​ a smekám to bylo fakt hodně práce vytvořit takto komplexní sérii která od začátku až do konce nevydala nic zadarmo.
 +</​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC6A0T6"​ target="​_blank">​GC6A0T6</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​3.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​EXCALIBUR</​b><​br /> (PaJa-trb)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2016-02-06</​span>​ - Multiny obecně můžu a tohle patří k opravdu povedeným a vymazleným kouskům.
 +Odloveno s partou kačerů(ek) <​b>​brtniček,​ Lienka86, Macik74 a pes</​b>​
 +Děkuji a jen houšť a větší kapky takovýchto keší...
 +</​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC276WM"​ target="​_blank">​GC276WM</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​8.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​at.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Master of Mystery #7 - VIENNA</​b><​br /> (Babo999)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2015-12-29</​span>​ - Moje první Master of Mystery<​br>​
 +Začal jsem ho luštit tak před rokem - pak byla pauza a dlouho nic a pak jsme se opět domluvili na návštěvu ve Vídni a tak se tato keš opět dostala do středu zájmu a začlo horečné luštění... některé kousky byly celkem na pohodu, ale semo tamo jsem se zasekl a pak bylo fajn, že se zapojili i další lidé a podařilo se to prorazit. Rozhodně to není jednoduchá keš a dá to slušného bádání, než se člověk probouchá ke všem odpovědím. Hodně děkuji především <​b>​Lucass2</​b>​ který hodně pomohl s luštěním. Ale i další se zapojili <​b>​Pepa J., Cagr</​b>​ a další. Odloveno pak při výjezdu do Vídně s tlupou opravdu fajn kačerů z Třebíče... Zaslouženě tohle patří k opravdu hodně mazaným keším a těším se na další pokračování téhle série.
 +<p align="​center"><​img src="​http://​img.geocaching.com/​cache/​03762254-b993-4c20-8f5d-6ce0bf852d60.jpg"​ style="​width:​ 570px; height: inherit;"></​p></​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC1JXDP"​ target="​_blank">​GC1JXDP</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​2.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Prague bridges 13 - Most na Slovansky ostrov</​b><​br /> (Benjo5)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2015-12-13</​span>​ - Co dodat fajn taškařice - suchou nohou z nábřeží za mezinárodní účasti při Skořápkovém megaeventu... a na své 50 narozeniny k tomu. Takže nepatřím ještě snad do starého železa, seběhl jsem to jako drevokocůr :)) Fajn keš.</​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC6743J"​ target="​_blank">​GC6743J</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​8.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​CWGmat</​b><​br /> (PaJa-trb)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2015-11-30</​span>​ - Technický skvost :) co k tomu víc dodat. Viděl jsem keše různé, viděl jsem keše hodně dobré a tuhle řadím mezi TOP kousky které vytváří třeba Kerry_1 a další kačeři. Vymazlená záležitost kterou prostě je potřeba vidět.</​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC62GPG"​ target="​_blank">​GC62GPG</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​137.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Podzemní řeka</​b><​br /> (von Bronin)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2015-10-04</​span>​ - Co k tomu dodat, případný název... obzvláště když se to propojí s druhou mojí aktivitou a tou je otužování. Prostě tuhle řeku si proplavat je velký bonus. Takže odplaváno z nástupního přístaviště (uvnitř jeskyně) ven do venkovního přístaviště. Voda 8°C vzduch cca 10°C vzdálenost něco kolem 350m nádherné zelené a čisté vody...</​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC2XNR8"​ target="​_blank">​GC2XNR8</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​2.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​at.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​UP!Rinner</​b><​br /> (Steve_1982)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2015-09-28</​span>​ - Dlší 2000 m.n.m a tentokráte bombastické výhledy po okolních horách. Sestup byl opět trochu výživnější... Loveno spolu s <​b>​Čitečka,​ PáJa-trb, Čtyřhranka,​ Zeměkoulani</​b></​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC58RPR"​ target="​_blank">​GC58RPR</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​2.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​at.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Kleiner Woising 1.879 m</​b><​br /> (stw767)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2015-09-27</​span>​ - Sice vzrůstem menší ale potrápil o to více. Sestupové pasáže byly více než jedlé (horolezecký terén 3 bez lan). Ale dali jsme to! Loveno spolu s <​b>​Čitečka,​ PáJa-trb, Čtyřhranka,​ Zeměkoulani</​b></​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC4HMG6"​ target="​_blank">​GC4HMG6</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​2.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​at.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Großer Woising</​b><​br /> (mephistopheles78)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2015-09-27</​span>​ - První překonání 2000 m.n.m - sice to bylo ve stylu mlha před námi a mlha za námi ale i tak dobrý výkon. Loveno spolu s <​b>​Čitečka,​ PáJa-trb, Čtyřhranka,​ Zeměkoulani</​b></​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC3715C"​ target="​_blank">​GC3715C</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​2.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​at.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Speaking Stone</​b><​br /> (Feuertalberg)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2015-09-27</​span>​ - Nádherná hora - skalní štít v Toteských Alpách a také první překonání výškového rekordu - škoda jen, že počasí nám nedopřálo lepších výhledů např směrem na Dachstein. Ale i tak ten výstup stál za to. Loveno spolu s <​b>​Čitečka,​ PáJa-trb, Čtyřhranka,​ Zeměkoulani</​b></​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC14H3E"​ target="​_blank">​GC14H3E</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​2.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​at.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Wildensee</​b><​br /> (npg)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2015-09-26</​span>​ - Nejvýše položené jezero kde jsem se koupal (voda cca 10-11°C). Nádherné jezero v Toteských Alpách pod horou Rinnerkogel (Rinner). Loveno spolu s <​b>​Čitečka,​ PáJa-trb, Čtyřhranka,​ Zeměkoulani</​b></​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC4AZ5X"​ target="​_blank">​GC4AZ5X</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​8.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​(O)kolo kolem Elinky - #35 bonus Bechyne</​b><​br /> (judla & topar)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2015-09-13</​span>​ - Jedna z finálek (O)kolo kolem Elinky - je to zajímavý cyklotrail který ve výsledku dá cca 50 km trasu zajímavými místy kolem historické první elektrifikované trati v čechách. Rozhodně to stálo za tu námahu. Trasa celkem bezproblémová,​ žádný velký kopec a plno pěkných míst po okolí... Odjeto s prima partou kačerů - <​b>​Lienka86,​ zooomek, PaJa-trb, Pepa J.</​b>​
 +<p align="​center"><​img src="​http://​img.geocaching.com/​cache/​large/​c8426b65-6948-4e90-bffd-9966d533257d.jpg"><​img src="​http://​img.geocaching.com/​cache/​large/​de5e9445-46d6-4d41-b670-99565946cffd.jpg"><​p></​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC5KCKJ"​ target="​_blank">​GC5KCKJ</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​8.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Bechynska Ferrata</​b><​br /> (Peatree)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2015-09-12</​span>​ - Moje první feráta a ikdyž je udělaná na půl tak si ji cením...
 +No fakt je, že tohle byla moje první feráta a už teď vím, že můj přední náhon potřebuje do posilovny ale dal jsem to až k lavičce... zvoneček už nehrozil ale to doladili kolegové. Nicméně na zpáteční cestu nezbyly síly a tak jsem použil svoji druhou dovednost :) a to otužování a zbaběle utekl řekou ale vrátím se... líbilo se mi to, možná už i vím co jsem dělal špatně a proč a rozhodně vím, že pacičkám bude potřeba tochu domluvit a poladit výbavu...
 +A dík kamarádům za trpělivost a pak následný odnos výbavy... Lezeno s <​b>​Lienka86,​ zooomek, PaJa-trb, Pepa J.</​b></​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC2G41Q"​ target="​_blank">​GC2G41Q</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​8.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​J jako Jara - #13 Svestka</​b><​br /> (hledejabavse adopted from Peatree)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2015-09-12</​span>​ - Parádní kešule a můj další <​b>​T5</​b>​ počin... že bych se dal na lezení ? No začíná se mi to líbit a tady už mi to fakt docela šlo - hotový drevokocůr. Jinak celá série "​J"​ si zaslouží pochvalu bylo to fakt pěkné, kešky nápadité a parta lovců super takže jen houšť a větší kapky. Celé proběhlo v rámci geopartičky ve složení - <​b>​Lienka86,​ zooomek, PaJa-trb, Pepa J.</​b>​
 +<p align="​center"><​img src="​http://​cimrman.pulec.org/​logo-kesky-jc.gif"​ width="​80"></​p></​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC4TF8Q"​ target="​_blank">​GC4TF8Q</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​8.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​JAK SE HLEDA PRINCEZNA</​b><​br /> (Kerry_1)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2015-08-07</​span>​ - <​b>​DLOUHY,​ SIROKY, BYSTROZRAKY a JAK SE HLEDA PRINCEZNA</​b>​ opět parádní zážitek drobet kalený jen ďábelským vedrem ale nevzdali jsme to a všechny tři pacholky jsme vyšťourali ze skal a povedlo se dekódovat i parádní hádanku a najít PRINCEZNU. Loveno s geokolegy <​b>​Lienka86,​ zooomek a Macik74</​b>​ a nakonec to nebylo až tak neb naštěstí nás čekal jen jeden kopec a pak jsme úspěšně neztráceli výškové metry. Skrýše nápadité a řemeslně zpracované finále mě osobně velmi potěšilo...</​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC429W1"​ target="​_blank">​GC429W1</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​2.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​GEOZEM Skalky</​b><​br /> (Kerry_1)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2015-08-06</​span>​ - <​b>​GEOZEM</​b>​ - soubor 19 keší kde se autor téměř neopakoval a předváděl invenci kterou jsem ještě neviděl. Nápad střídal nápad, provedení střídalo provedení. Vypichnu ty nej kousky Bohoušek, Jehla v kupce sena, Babylonská věž, Mája, Skalka, Špuntovky, Byt na vyhlídce - tam jsme se vyloženě bavili.... prostě soubor 19 nádherných nápadů i umístění. Vše jsem lovil s kolegy <​b>​Lienka86,​ zooomek a Macik74</​b>​ v naprosto nádherné pozvolna vedrem utahané atmosféře... ale každá krabice znovu rozzářila úsměvy kačerů. Děkuji autorovi za opravdu pěkné nápady a ukázku toho, že když se chce jde cokoliv.</​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC32456"​ target="​_blank">​GC32456</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​3.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​POSLEDNI KRIZOVA CESTA</​b><​br /> (Kerry_1)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2015-08-05</​span>​ - Tahle keš měla atmosféru... doporučuji dělat navečer. Začátek byl lehce žertovný s hledáním první stage  pokračování lehce jungloidní ale třetí stage vyrazila všem dech obzvláště nasvícená zapadajícím sluncem. Tohle jsme zde opravdu nečekali. Další stage byla bomba a její luštění taktéž a finále už jen třešínka na dortu již tak vypracovaného příběhu. Loveno s <​b>​Lienka86,​ zooomek a Macik74</​b></​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC4P3ZR"​ target="​_blank">​GC4P3ZR</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​5.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​KONRADUV ODKAZ</​b><​br /> (Kerry_1)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2015-08-05</​span>​ - Co napsat k něčemu co bylo od začátku až do konce naprosto dokonalé. Zajímavý příběh... první stage nám defakto vyrazila dech a pak to už pokračovalo v tomto duchu až na finále. Terén nebyl zrovna jednoduchý a v tom vedru nám to dávalo zabrat ale příběh a provedení bylo takové, že nás to pohánělo vpřed téměř samo. Pro mě osobně asi nejkrásnější letterbox co znám. Odloveno s <​b>​Lienka86,​ zooomek a Macik74</​b>​. Nápadité, řemeslně provedené, mělo to atmosféru a parádní finále</​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC4Y6TE"​ target="​_blank">​GC4Y6TE</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​8.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​R2-D2</​b><​br /> (Kerry_1)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2015-08-05</​span>​ - Zajímavé luštění a naprosto perfektně stylová finálka na nádherném místě... odov s přáteli: <​b>​Lienka86,​ zooomek a Macik74</​b></​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC4DAY7"​ target="​_blank">​GC4DAY7</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​8.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Pythagoras</​b><​br /> (Kerry_1)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2015-08-05</​span>​ - Moc pěkné luštění keše :) tady se musím pochválit udělal jsem chybku jen v jedné souřadnici a jen o 1 v nejvyšším řádu... Odlov pak v rámci lovů na Kokořínsku s prima lidičkama: <​b>​Lienka86,​ zooomek a Macik74</​b>​ a finálka opět neměla chybu</​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC2FG2M"​ target="​_blank">​GC2FG2M</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​2.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Ledová jeskyně</​b><​br /> (Matouš15, adoptoval od mjurek)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2015-08-04</​span>​ - Další naprosto luxusní místo i krabice - odloveno spolu s <​b>​Lienka86,​ zooomek, Macik74 a MiBJi</​b>​ a toto místo obzvláště v parném dni prostě nadchlo. Protáhnout se štěrbinou jako uchem jehly do naprosté temnoty, hra odraženého sluníčka v chodbě, chládek...</​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GCZ2BV"​ target="​_blank">​GCZ2BV</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​3.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Chyba lavky</​b><​br /> (JasonDrson)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2015-08-04</​span>​ - Opravdu zajímavé místo... nebýt tam keš a nemít informace, že toto existuje asi bych na tuto keš nepřišel. Nicméně z dobrého zdroje <​b>​čtyřhranka</​b>​ jsem nabyl dojmu, že tohle opravdu chci odlovit no a tak opět s výbornou partou lidí: <​b>​Lienka86,​ zooomek, Macik74 a MiBJi</​b>​ se vyrazilo na věc. A stálo to za to... lávky i místo super občas díky totálně seschlému terénu a listí i trochu "bojim bojim" terén ale dalo se to překonat... Finálka nám malinko dala zabrat neb to počítání není 100% přesné ale při trošce přemýšlení keš nakonec padla. Rozhodně doporučuji.</​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GCM443"​ target="​_blank">​GCM443</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​3.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Velka husi cesta</​b><​br /> (Barba.cz)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2015-08-03</​span>​ - Co k tomuhle říct... byla už v plánu nějaký rok ale pořád se nedařilo do tohoto kraje vyrazit přeci jen je to od nás lán cesty. Nakonec sestavena expediční skupina Kokořínsko ve složení: <​b>​já,​ Lienka86, zooomek, Macik74 a MiBJi</​b>​ a vyrazili jsme. Letošní léto je horké a tak i cesta byla opravdu horká ale i tak duch výpravy vydržel a jednotlivé stage a keše po cestě padaly jako mouchy. Macik74 nám předčítal příběh a cesta nás nakonec i přes několik slušných krpálů dovedla do cíle. Díky vedru bylo jediné co chybělo po cestě dostatek vody ale naštěstí dvě studánky funkční to vyřešily. Finále no prostě finále bylo nádherné... a řekl bych silně zasloužené. Kraj husí cesty je nádherný a rozhodně stojí za to se sem podívat. Nicméně ani zpáteční cesta není žádný med neb vzdálenost od dopravního prostředku je opravdu značná ale naštěstí se nám podařilo si ji trošku zkrátit díky výmluvnosti našeho týmu a tak se cesta ustálila na 27.5 našlapaných kilometrech jinak kompletně je to tak cca 30 záleží na počtu odboček k dalším keším.... Za mě jedna z nejlepších keší co znám.
 +<p align="​center"><​img src="​http://​img.groundspeak.com/​cache/​60272cba-34fc-4669-8789-6b71db422c88.jpg"​ width="​150"></​p>​
 +<p align="​center"><​strong>​Už je to historie ale bylo to nádherné putování...</​strong></​p></​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC2Q9ZW"​ target="​_blank">​GC2Q9ZW</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​3.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Poselstvi draciho vejce</​b><​br /> (Kerry_1)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2015-08-03</​span>​ - Tuhle keš jsme si tak nějak přibrali k "​Velké husí cestě"​ bylo to malinko od cesty ale náš tým ve složení: <​b>​Lienka86,​ zooomek, Macik74 a MiBJi</​b>​ to prostě dal a ikdyž některé stage už nejsou tak jak byly původně myšleny tak i tak to je jedna z těch opravdu hodně povedených. Některé stage a finálka nám doslova vyloudily údiv na tvářích. Moc pěkné opravdu...</​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC4XK4D"​ target="​_blank">​GC4XK4D</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​137.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Babovicko,​ poved se mi (aneb proc je pisek zluty)</​b><​br /> (Obludka)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2015-08-02</​span>​ - Tuto Earth cache musím vyzvednout z hromady různých jiných "​E-ček"​. Naprosto perfektní a zajímavý listing i úkoly. T5 - terén moc earthek taky nemá a místo je opravdu parádní vřele doporučuji v létě a spojit s koupáním... Vyřádili jsme se tu jako malí: <​b>​Lienka86,​ zooomek, Macik74 a MiBJi</​b>​.</​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC5V48Z"​ target="​_blank">​GC5V48Z</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​2.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​CPMRB #​60</​b><​br /> (šindy)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2015-07-19</​span>​ - hned jak se objevily první krabky u Brna zaujalo mě to ale samozřejmě když lovit tak teda s celou parádou... Skládali jsme tým který pojede a furt se nedařilo se nějako sjednotit na termínu takže nakonec jsem vyrazil <​b>​já a Lienka86</​b>​ s koly na těžko s jednoduchou boudičkou s tím, že to nebudem hrotit a pojedem na pohodu. No ono to ani jinak moc nešlo neb vedro bylo řádské a každá plavací louže se prostě hodila... Nicméně cesta ubíhala perfektně a dva bivaky se také povedly a my opravdu v pohodě upocení ale spokojení dorazili na stanici šaliny č.4 v Brně :) Díky za vytvoření tohoto trajlu a jak nejsem jejich příznivcem tak tenhle se mi opravdu líbil včetně několika záškodnických keší. Lienka86 je také výborný kumpán do nepohody a tak to celé klaplo. Vyzvedávám ještě provedení keší - jsou opravdu moc pěkné.
 +<p align="​center"><​img src="​http://​img.geocaching.com/​cache/​log/​441e2490-798c-4ee6-8d59-445c2e43b164.jpg"​ width="​300"><​img src="​http://​img.geocaching.com/​cache/​log/​8397a93f-066b-4f9e-b5ae-b3d192143407.jpg"​ width="​39"></​p></​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC1Y2CD"​ target="​_blank">​GC1Y2CD</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​2.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Cimrmanova houpacka / The Cimrman'​s Swing</​b><​br /> (vlasem adopted from Die Hexenschussbrigade)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2015-07-12</​span>​ - <​b>​T5</​b>​ - proč mezi nejlepší je to taková pohodová pětka a pro mě nelezce to bylo fajn si zase vyzkoušet, že to jde. Odlov s prima tlupou lidí: <​b>​Lienka86,​ Cagr, Guitarister,​ Paja-trb, Ferrys</​b>​ a fakt jsem si tam vylezl :) juch...</​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC2T425"​ target="​_blank">​GC2T425</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​2.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Helmut von Seireit</​b><​br /> (Die Hexenschussbrigade)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2015-07-12</​span>​ - Tohle už podle jména znělo zajímavě :) a safra on asi fakt sajrajt... No když jsem tam juknul tak mi bylo jasné, že to s mou vejškou nedám ani na kčera takže náhon 4x4 a vzhůru na to... ale zato jsem si nenamočil ani plavky... Odloveno s partou prima lidí: <​b>​Lienka86,​ Cagr, Guitarister,​ Paja-trb, Ferrys</​b>​ </​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC580VP"​ target="​_blank">​GC580VP</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​2.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Masovicky lom</​b><​br /> (TomiCz)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2015-06-20</​span>​ - Povedená keš v nádherné přírodě s luxusní modrou průhlednou vodou. S <​b>​zooomkem,​ Pajou-trb a TEAM VESIK</​b>​ několik ponorů než se nám podařilo správně najít mechanizmus úchytu keše a pak logování u břehu zavěšeni jak vlaštovky na skále... Pak opět několik ponorů a návrat krabky na místo. Je to opravdu moc pěkná kešule a v létě doporučuji pro odtužilce kdykoliv jen za ledu to asi nepůjde...</​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC5R3JF"​ target="​_blank">​GC5R3JF</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​8.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​PEXESO</​b><​br /> (PaJa-trb)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2015-05-09</​span>​ - Opravdu povedený kousek. Asi nejhezčí technická keš jakou jsem zatím viděl. Vše ostatní je na pohodu a prostě je to potřeba vidět. Odloveno se <​b>​zooomkem</​b>​ a vyblbli jsme se jak malí haranti... </​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GCR66B"​ target="​_blank">​GCR66B</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​8.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Stolova hora/​Mesa</​b><​br /> (Cmuchal)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2015-04-25</​span>​ - Zajímavé luštění, nádherné výhledy a pro mě to má ještě jeno velké plus. Byl jsem tu na fotografickém školení a na Stolovou horu jsme si šli opravdu brzo ráno na východ slunce a bylo to opravdu nádherné. Východ slunce, všude kvetly petrklíče a vůbec se to moc vydařilo takže ikdyž keš je prachobyčejná krabička tak na mě zanechalo místo a čas velký dojem.</​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC12TM1"​ target="​_blank">​GC12TM1</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​3.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Lom Stenice</​b><​br /> (isani)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2015-04-11</​span>​ - Opravdu povedená multina na opravdu povedeném místě lovena se <​b>​zooomkem</​b>​ - hodně pobavila. Luštění i stage šly krásně za sebou a nápady byly opravdu povedené. V lomu s brzkým jarem ještě byl led a pro jednu indicii to bylo vysloveně brodění a klouzání ale zadařilo se. Poslední indicie a finálka vysloveně pobavily. Finálka nádherná na nádherném místě a s vtipnou pomůckou. Díky.</​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC31PF5"​ target="​_blank">​GC31PF5</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​8.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Zwergloch</​b><​br /> (Vodrazci, adopce od Daytonky)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2015-03-14</​span>​ - O tomhle jsem dost slyšel ale skutečnost předčila očekávání... Odloveno s <​b>​Lienka86 a Cagrem</​b>​. Nápadité stage a naprosto suprové cílové umístění... Podzemní keš která se mi opravdu moc líbila. Doufám, že ještě dlouho vydrží...
 +</​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC1K2TN"​ target="​_blank">​GC1K2TN</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​137.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​pl.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Wieliczka Salt Mine</​b><​br /> (znackarml)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2015-02-28</​span>​ - Jedna z nejzajimavějších earthek obecně tedy hlavně ta skutečná prohlídka solných dolů v Polské Wieliczce. Tohle opravdu stálo za námahu! Navíc se tu sešla i výborná parta lidiček takže to bylo naprosto sqvělé <​b>​Pepa J., Cagr, zooomek, jirkabrďa, brtnicek, BOSOCZ, tosuja</​b></​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC1XXGG"​ target="​_blank">​GC1XXGG</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​3.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Golden Prague</​b><​br /> (Benjo5)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2015-02-05</​span>​ - Pokud člověk chce poznat Prahu tak vřele doporučuji ale je to opravdu dlouhá keš a má mraky indicii takže vyrobit si chybku je snadné, takže s sebou i dobré botičky neb nějaký ten kilometr určitě padne za vlast dobré zapisovadlo a pečlivě zapisovat. Nicméně provedení je super indicie i po letech fungují a i po malé nesrovnalosti nakonec odloveno. </​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC5BHW8"​ target="​_blank">​GC5BHW8</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​8.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​FM Cache</​b><​br /> (PaJa-trb)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2015-01-11</​span>​ - Povedená taškařice která mě vrátila do mladých let :) a když se ozval ten hlásek totálně mě to zbořilo... Moc pěkné jak listing, tak stage se šifrou tak finále na neotřelém a pěkném místě. Technické provedení je prostě super bomba...</​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC41BZP"​ target="​_blank">​GC41BZP</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​8.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​at.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Complete the Matrix 5/​3</​b><​br /> (Hromi)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2014-12-29</​span>​ - Kešule u našich jižních sousedů která mě zaujala nápadem rize neotřelým,​ Odloveno v partě. <​b>​zooomek,​ Pepa J. Cagr a Guitarister</​b>​. Zooomek vyrobil to oné co bylo potřeba a pak už jsme se noční vídní plížili ke keši... Chvilku vzdorovala ale pak moje šikovné ručičky ;) přišly na způsob použití pomůcky a poklad byl náš... Prostě povedená věc a nápad...</​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC1NAKC"​ target="​_blank">​GC1NAKC</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​8.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​KRANNEROVA FONTANA / KRANNER´S FOUNTAIN</​b><​br /> (Mistr Dp.man)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2014-10-21</​span>​ - Povedená blbůstka a překvapivé umístění keše... vyluštěno až po několikáté návštěvě neb jsem si v tom několikráte udělal pěkný binec a pokaždé jiný. A taky některé postavy se identifikují trošku hůře o to větší radost je pak z vyluštění. Podle mě fakt pěkná věc...</​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GCY1XA"​ target="​_blank">​GCY1XA</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​3.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Rosa coeli</​b><​br /> (study)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2014-09-28</​span>​ - Tohle dávám hlavně kvůli počátečnímu místu které ja nádherné, fotogenické a má svoji atmosféru. Vlastní multina je také moc pěkná s krásnými výhledy i na úvodní objekt. Pro mě je to hlavně nádherný fotografický cíl.</​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC32235"​ target="​_blank">​GC32235</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​8.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Zubata Zaba Super Bonus</​b><​br /> (zubata zaba)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2014-08-21</​span>​ - <​b>​Zubatá žába</​b>​ :) co k tomu dodat.. v dané době co jsme to lovili už byla bez nožiček nicméně i tak to byla pěkná potvora. 70 keší se na nás zubilo z tmavých hvozdů. Ale tak nakonec jsme se nezalekli a srdnatě vyrazili. No co vám budu povídat byl to boj. Terén drsný, houštiny, močály, půda rozrytá po těžbě a mezi tím se táhl kanál který jsme při celé výpravě přeskakovali asi 20x a ke konci jsme ho už nenáviděli. Ale i přesto jsme nakonec zvítězili. Závěr s posledním kuropěním u finálek ale jo bylo to naše...<​br />
 +Nadupáno 25.6 km, zhruba za 11 hodin, nastoupáno a naklesáno cca 620m ale hlavní boj byl opravdu tvrdý terén, nedalo se chodit po cestách... Zanechali jsme tři neodlovené keše byli disabled nebo opravdu fuč. Nicméně odlov bonusů i superbonusu se zadařil měli jsme všechny indicie.
 +Dík za opravdu nevšední zážitek a pěknou makačku...
 +<p align="​center"><​img src="​http://​img.geocaching.com/​cache/​ca828047-c8ec-4cdb-a2ad-ed7e75024fe4.jpg"​ width="​100"></​p>​
 +
 +
 +</​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC4VJ68"​ target="​_blank">​GC4VJ68</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​5.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​X - ta Vyhlidka na Uhlirsky vrch Bonus</​b><​br /> (HRAZDA team)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2014-08-17</​span>​ - Tento Letterbox je prostě nádherný a finálka je naprosto úžasná rukodělná práce. Na uhlířáku jsem poprvé viděl zmije. Na louce k finálce jich byly přímo kvanta asi se ten rok urodilo. Vřele doporučuju k lovu jednoduché a opravdu povedené.</​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC2PH04"​ target="​_blank">​GC2PH04</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​5.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​at.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Schlossberg Letterbox</​b><​br /> (ptom)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2014-05-10</​span>​ - Další letterbox který posunul dimenzi odlovených letterboxů o pořádný milník dopředu. Hodně neotřelý nápad jen je prostě z ruky. Ale pokud byste měli cestu do Grazu (Štýrského Hradce) tak tohle opravdu stojí za to dost jsme se u toho bavili a je to zajímavý nápad... Odloveno ve velkém davu při letní dovolené v Rakousku.</​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GCY3ZP"​ target="​_blank">​GCY3ZP</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​3.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​at.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Bärenschützklamm</​b><​br /> (Waldläufer)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2014-05-09</​span>​ - Nádherná příroda, pořádný krpál a nádherné vodopády to vše se snoubí na Medvědí soutěscce. Za pár euro je zde výhledů na rozdávání. A pokud si to dobře zorganizujete je možnost vylézt až do 1720 m.n.m a pokořít kopec Hochlantsch což doporučuji stojí to za to a je odtud nádherný výhled po okolí a samozřejmě i keška. Odloveno při letní dovolené s partou kačerů z Třebíče.</​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC150W5"​ target="​_blank">​GC150W5</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​2.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Zlate oci</​b><​br /> (Minja)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2014-01-18</​span>​ - Zláté oči, Bersteinovo ucho, Ústa pravdy, Hlava XXII... nádherné skalní výtvory (sochařské) v okolí hradu Lipnice. Včetně Lipnice stojí opravdu za návštěvu. Nádherná příroda v okolí - krásné lesy, zatopené lomy, hrad Lipnice (pozn. ten jsem pořád neviděl - naposledy nám ho ukradli! - byla mlha, že by se dala krájet). Pěkný to kraj. Odloveno se <​b>​zooomkem a Sonrii</​b></​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC13AT7"​ target="​_blank">​GC13AT7</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​8.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>#​ 3 Alvarez ​ /  Opukové skály</​b><​br /> (Fukar)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2013-08-08</​span>​ - Třetí pokračování série ALVAREZ - prostě mazec... toto jsme dávali na podruhé neb na poprvé zafungovala známá geoslepota a hlavně nebyli jsme vybaveni správnými geopomůckami. Podruhé se už ale zadařilo a pak už se dařilo i ve zbytku cesty až k finálové krabičce. Celá série je úžasně udělána a stojí to za námahu a námahu to někdy chce a to řádskou. Odloveno při dovolené s <​b>​eDračkem,​ ePumou, Pepou J. a Švestkou.</​b></​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC12PPX"​ target="​_blank">​GC12PPX</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​8.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>#​ 2 Alvarez / Postojná</​b><​br /> (Fukar)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2013-08-05</​span>​ - Další odlovený ALVAREZ tentokráte nedaleko a v nádherné jeskyni POSTOJNÁ - hledat tam indicie dalo opravdu celkem zabrat ale nakonec se při týmové spolupráci zadařilo a vše nalezeno a vše klaplo jak mělo. Tohle je opravdu úchvatná série která stojí za námahu. Odloveno spolu s <​b>​eDráčkem,​ ePumou, Švesktou a Pepou J.</​b>​ při letní dovolené v Českém Ráji.</​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC12PNQ"​ target="​_blank">​GC12PNQ</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​8.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>#​ 1  Alvarez / Rotštejn</​b><​br /> (Fukar)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2013-08-05</​span>​ - První ALVAREZ to bylo jako hop na špek a pak už nás to drželo a nepustilo škoda, že jsme to u čtyřky zatím museli zakončit ale doufám, že se vrátíme a dokončíme co rozděláno jest. I tady to bylo o hledání a dalo ot zabrat obzvláště když jsme kolem jedné indicie chodili jako slepci. Prostě stálo to za to a i další následující dobrodružství a rozhodně to není série zadarmo. Odloveno s <​b>​eDráčkem,​ ePumou, Švestkou a Pepou J.</​b>​ a my se vrátíme...</​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC2GPK8"​ target="​_blank">​GC2GPK8</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​8.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Ukazu ti cestu Rajem</​b><​br /> (vlcevl)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2013-08-04</​span>​ - Co dodat - všechny keše od <​b>​vlcevl</​b>​ prostě stojí za to - nádherná místa i schovky, adrenalin, výhledy a místa kam normální turista nezabloudí. Vypichuji tuto keš ale je to jedna z mnoha dalších tohoto autora a pokud v Českém Ráji tak určitě nevynechat... </​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC4D3Y8"​ target="​_blank">​GC4D3Y8</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​3.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Druidska stezka</​b><​br /> (Triada (Vlastovka7,​ Sowicka, Negeoskritek))</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2013-07-21</​span>​ - Mazec - pohodová vycházková multina která mě prostě s kolegou pohltila a na závěr luxusní krabice. Rozhodně patří do těch top keší které se vyskytují v České Kanadě... odloveno s <​b>​guho</​b></​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC3P8Y7"​ target="​_blank">​GC3P8Y7</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​2.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Velka Bites (SPORE 206)</​b><​br /> (Bambulini)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2013-05-19</​span>​ - Tohle opravdu zaujalo a tak jsem tu popustil uzdu svým kreslířským vlohám a něco tu vyprodukoval
 +Opravdu povedený nápad na keš a skvělé provedení...
 +Nádherné výhledy...</​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC1Q98D"​ target="​_blank">​GC1Q98D</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​8.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Vokovo tajemství</​b><​br /> (Drakovi)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2013-05-05</​span>​ - tak pod Vokovým tajemstvím se dalo představit ledacos ale tohle jsem nečekal... Mysterka jednoduchá ale to finálové uložení stálo za to. Fakt jsem si s kolegy <​b>​zooomek</​b>​ a mireksen užil nádherný odlov. A pro takový se ten geokešing dělá.... Vyzdvihl jsem tuto keš ale kolem Holštejna bylo keší více a většinou velmi kvalitní včetně série SRDCE LESA.</​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC479GW"​ target="​_blank">​GC479GW</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​8.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​EN-TEN-TY-KY </​b><​br /> (MA-FI-AN)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2013-04-24</​span>​ - Co dodat betatestovat takovéto lahůdky to opravdu stojí za to. Na místo jsme dorazili s <​b>​eDráčkem</​b>​ a maximálně jsme si to užili... Pravda začátek byl malinko rozpačitý ale to se vyladilo a pak už to šlo jako na drátkách (malinké umravnění počátečních souřadek z toho vyplynulo)... MA-FI-ANe dík za opravdu povedenou taškařici kterou opravdu všem doporučuji... a přeju kešce aby měla dlouhý a pestrý život a aby si u toho každej užil tolik srandy jako MY s eDráčkem...</​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC47VDC"​ target="​_blank">​GC47VDC</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​8.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Brezen - Mesic knihy</​b><​br /> (Foska)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2013-03-27</​span>​ - tak jsem to konečně otevřel a jukl na to a ejhle nezdálo se to až tak aspoň to kódování to byla brnkačka ale zato pak to začlo ta slepota to je věc nakonec z toho ale souřadky vylezly a tak dalo slovo slovo a vyzvedl jsem <​b>​Cágrovic grupu</​b>​ a hurá pro finále - STF. Čekalo na nás milé překvapení v podobě LUXUSNÍ STYLOVÉ finálky - mému knižnímu oblíbenému autorovi by se tohle určitě líbilo...</​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC43GGY"​ target="​_blank">​GC43GGY</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​8.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Maly princ</​b><​br /> (Jakez (adopted from TaMatej a Šlapik))</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2013-01-19</​span>​ - blížím se s holkama <​b>​eDrackem a Idulkou007</​b>​ k cílovému objektu a vidím dvě postavičky co se tam o něco pokouší. Při bližším ohledání koukám kamoši z jižních čech <​b>​josefko a smucinka</​b>​ a omotaný kus čehosi někde a ne a ne s tím hnout.... naštestí stará tábornická finta zabrala a pomůcka byla osvobozena bohužel ale jen pomůcka keš si tvrdošijne sídlila tam někde... Hmm další pokusy a pořád to není ono ... josefko zalovil v zavezedle ;) a vytáhl ten správný cajk a asi na třetí pokus byla kešule naše :D Teda musím uznat nebýt toho asi bych tam strávil další vánoce zrovna v tomto oboru jsem levý jako šavle :D Keška je ale naprosto super, výborný nápad je to úplně něco jiného co se tu dlouho neobjevilo.</​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC3XFMM"​ target="​_blank">​GC3XFMM</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​8.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Autobazar Luka</​b><​br /> (Fanda2002)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2012-10-27</​span>​ - Krabka neměla chybu... opravdu úžasné zpracování... vypadla mi čelist až na zem když jsem to viděl dík moc až sem zajdu príšte s drobotinou dovezem něco do garáže :) Odloveno se <​b>​Sonrii a Brtníčkem</​b>​ při luxování dalších autorových lahůdek. Takže tohle bych bral jen jako vypichnutí toho TOP z jeho tvorby a zároveň poctu jeho zručnosti.</​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC2BQ4N"​ target="​_blank">​GC2BQ4N</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​2.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Neprojdou! Leda by propluli... ​ </​b><​br /> (BBBubak)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2012-09-22</​span>​ - Tak to byla blátivá lahůdka. Odloveno s kolegem <​b>​Guhem</​b>​ vpodvečer občas padla i nějaká ta kapka... Podařilo se mi dodrápat se až k bunkru voda celkem ucházející akorát blatíčko a betony úúúžasně klouzaly pak ješte výlez nahoru a už se Logovalo (kolega byl úplne nahoře já jen na stojce... I tak parádní zážiteček a zašpinili jsme si jen nohy které jsme po cestě ošoupali v tráve... Jedna z další <​b>​BBBubakovek</​b>​ prostě tohoto ownera můžu...</​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GCK597"​ target="​_blank">​GCK597</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​3.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​at.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Falkenstein</​b><​br /> (GPearl)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2012-09-22</​span>​ - Nádherný hrad Falkenštein kousek pod Mikulovem, nádherné podzimní vinice, výborné hrozny a opravdu povedená multina v okolí hradu. Toto byla přímo vražedná kombinace. Odloveno s kolegem <​b>​Guhem</​b>​ při jednom brouzdání v okolí Pálavy a čekání až vyzraje burčák :​)</​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC37Z9N"​ target="​_blank">​GC37Z9N</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​8.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Hon na Grasela</​b><​br /> (spyna)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2012-07-28</​span>​ - Společné FTF s bandou príma promoklejch lidiček... Ale popořádku kecáme si takhle na eventu když tu začne pípat kdekomu tatranka a bylo jasno, že se něco děje. Záhy se objevují luxusní listingy a my se vrháme na text který tedy z počátku vůbec nedával smysl ale nakonec se začalo dařit a tak luštení i během stěhování se do útrob hospůdky (neb začalo pršet) probíhalo až k finálnímu textu. Jakmile bylo jasno naházeli jsme na sebe "​nepromokavé"​ oblečky a hurá na věc. Díky tlupě lidiček a krásné stopě kterou pro nás špeh připravil jsme poměrně rychle za stálého deště a občas i hromu a blesku postupovali terénem. Zásek nastal na poslední stage kde se opravdu pěknou chvíli nedařilo neb nějak vypadl odhad směru .... ale nakonec nalezeno. Poklad byl opravdu úžasný a celá keš je prostě parádní a moc dík autorům za ni... </​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC3MRAZ"​ target="​_blank">​GC3MRAZ</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​5.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Hranicni cesta II - Grenzewanderung II</​b><​br /> (Citecka)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2012-06-24</​span>​ - Tak ta nám teda dala kapky...
 +FTF ve složení - <​b>​Guho,​ HaRaKa, Samsson, Lukíš</​b>​
 +Od začátku: Hlavní útočný tým přemístěn na výchozí souřadky mým geovozidlem,​ druhé geovozidlo vysláno na předpokládaný konec... to se ukázalo jako velmi klíčové rozhodnutí... No a vyrazili jsme, cesta ubíhala v pohodě dařilo se najít všechny geoobjekty a posbírat okolní kešky až na jeden fotohint ten ne a ne nalézt. Nakonec nás to vysypalo na známém místě na asfalt a byli jsme jak se říká v loji....
 +Nezbyl než telefonát a upřesnění kixu. Teď se ukázalo, že odhad s druhým geovozidlem byl správný...
 +takže přesun ke kixu tam jsme zjistili, že tu už někdo byl a naděje na FTF se znatelně smrskla. Druhé kolo tentokráte ješte s návodem jak dál který opravdu "​potešil"​. Na mezilokaci se rozplynuly naděje, že to bude jednoduché a svezeme se už domu... takže vše spočítáno a další šlapání k finálové lokaci (opět cestou kterou už jsme tak před hoďkou a půl už šli ). Ani tady to nebyl, žádný med ale nakonec Guho kešku nalezl v opravdu skvělém místě. Aby ten den kixu byl završen tak ješte razítkový kix (no ten byl teda na červenání se). Ale co už když se daří tak se daří hlavně že bylo FTF doma (kupodivu jsme někde lovce před námi zase předběhli). Vzápětí dodupal druhý tým který kupodivu vyrobil úplně stejný kix ve stejném místě ale naštestí byl odchycen naším geopřibližovadlem... Pak už jen zasloužený přesun k druhému vozidlu a hurá na kemp kde ale už téměř nikdo nebyl a ani autor eventíku... lump jedna zrádná... :)
 +Co dodat ke keši ... vynikající turistická keš která vás provede nádherným kusem prírody... stojí rozhodne za to a finálka nemá chybu...</​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC13WC0"​ target="​_blank">​GC13WC0</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​2.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Vyskov Air Museum</​b><​br /> (Bobhy And Ivca / Adopted from Whisk)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2012-05-25</​span>​ - Povedená keš no vlastně Maxikeš :) asi jsem větší kousek zatím neviděl... </​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC2PHR0"​ target="​_blank">​GC2PHR0</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​2.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Cimrmanuv chodnicek</​b><​br /> (berx.cz)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2012-04-06</​span>​ - Není to jen o této kei ale celkově o <​b>​Berxovi.cz</​b>​ jeho keše jsou prostě luxusní, nápadité a žertovné a to se mi líbí a rád je lovím když se k nim dostanu. Takže pokud na tohoto ownera někde narazíte neváhejte určitě to zase bude něco dobrého... Tahle keš je fakt povedená, hledání něčeho na místě kde nic není (zdánlivě)... uaaaaa no tak to jsem ještě neviděl loveno s <​b>​Pepou J. Švestkou a eDráčkem</​b></​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC1BGJJ"​ target="​_blank">​GC1BGJJ</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​2.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​at.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Ruine Eibenstein</​b><​br /> (Team Yps)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2012-03-10</​span>​ - Tuto keš nezmiňuji ani tak kvůli kvalitě ikdyž je opravdu pěkná. Tohle je místo kde jsem v Rakousku byl se všemi mými přáteli z Geo Třebíče a kam prostě rád zajedu neb je to tu moc pěkné. Dneska už bych ani nespočítal které kačery jsem sem dovedl ale vybavuji si první výpravu na Eibenstein kde byla sqvadra azura ve složení <​b>​já,​ Jirkabrďa, Cagr, Guitarister a brtnicek</​b>​ ale vystřídali jsme se tu tak nějak všichni <​b>​FOX_MS a Sonrie, zooomek, Sm@jlik, Lienka86 a další</​b></​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC2PNYB"​ target="​_blank">​GC2PNYB</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​8.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Dvojcata a Padly Andel. Twins and The Fallen Angel</​b><​br /> (HaRaKa team)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2011-12-27</​span>​ - T5 - Co k tomu dodat no je to pěkná taškařice ale my si to ještě vylepšili... odlov domluven a jelikož jsem totální nelezec napadlo mě co takhle žebřík... njn ale výška je to řádská ale nakonec švagr střechař má 8m potvoru a tak jo. Naloženo na auto a dostavili jsme se k Andělovi. Povedená akce na první stage to šlo jako na drátkách a zdatná veverka <​b>​Švestka</​b>​ zjistila indicie a no a pak to nastalo... druhá stage aaaa no nic sbalit žebřík a přešibovat ho přes hlavní silnici za plného provozu :) což byla prča a pokračujeme dále. Nakonec se žebř hodil i podruhé a finálka padla. Takže spíše to byla pěkná taškařice než nějaké až tak výkony ikdyž nošení 8m žebříku taky není bůh ví co. Odloveno s <​b>​Pepa J. Švestka, eDráček, Cagr a Guitarister</​b></​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC2GR1M"​ target="​_blank">​GC2GR1M</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​2.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Eiffeluv viadukt / Eiffel'​s viaduct reloaded</​b><​br /> (Hobako)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2011-07-06</​span>​ - Hodně vypečená keška :) obzvláště když na ni člověk vyrazí v kvádru (tak trochu nedobrovolně/​dobrovolně)
 +Odloveno s mojí drahou polovičkou která mi dělala věšák na různé propriety...
 +Moc se líbilo</​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC29NEN"​ target="​_blank">​GC29NEN</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​3.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Kapr 00: Bonus</​b><​br /> (KaprTeam & Ocean41)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2010-07-25</​span>​ - Jak nemusím série a traily tak musím smeknout. Kapr je jedna z obrázkových sérii která se opravdu povedla. Tím, že se o celý obrazec podělilo několik autorů vznikla nádherný mix krabek a stylů v krásné jihočeské přírodě který prostě stojí za to odlovit. Loveno na dvakráte neb v polovině nás vyhnal pořádný déšť a tak jsem to nedal najednou. První polovina lovela s <​b>​ihujem</​b>​ druhou jsem už dolovil sám.
 +Díky všem autorům keší za pěkná místa i krabice a za výdrž s údržbou tohoto megaobrázku.
 +<p align="​center"><​img src="​http://​cwgland.cz/​files/​cwg%20kapr_info.jpg"​ width="​200"></​p>​.</​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC197M0"​ target="​_blank">​GC197M0</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​3.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Manitouova bota, aneb pojdte s nami do ...</​b><​br /> (linkin'​park & Nahaci )</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2010-07-09</​span>​ - Loveno při dovolené v Českém Ráji s <​b>​eDráčkem a geoženou</​b>​ a byla to fakt paráda. Nádherný nápad, pěkné stage, mraky borůvek, super počasí... no a finální lokace opravdu stojí za to a způsob celého letterboxu taktéž. Patří to k těm z nejlepších co znám.</​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC1MPA2"​ target="​_blank">​GC1MPA2</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​2.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Zlaty most</​b><​br /> (mikiliki)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2009-11-29</​span>​ - českobudějovický Golden Gate nelze vynechat. Adrenalinová keš obzvláště když ji lovíte v pravé poledne za plného provozu. Ale díky <​b>​citeckovi</​b>​ nakonec zdárně odloveno. Pravda některé pocity když se ta člověk houpe nad vodou jsou různé.... ale jo super věc</​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC1PXGD"​ target="​_blank">​GC1PXGD</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​2.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​sk.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Ostrov Robinsona Crusoea</​b><​br /> (Tomco_sk & BikerKiri)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2009-08-26</​span>​ - Moje první keš za pomocí lodě. Odloveno s <​b>​citeckou</​b>​ při keškovací dovolené nedaleko Košic. Povedená keška, námět a i místo. Přehrada byla nádherná a tak nezbylo než půjčit lodičku a hurá pro keš. </​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GCYHB4"​ target="​_blank">​GCYHB4</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​2.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​sk.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​The Rock (Skala)</​b><​br /> (BountySK)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2009-08-24</​span>​ - Kraj kde lišky dávají dobrou noc a my se tam vydáme na cyklo tour (do oblasti kde sice jsou cyklostezky ale jak později zjišťujeme jen na mapě). Nádherný bohem zapomenutý kraj s pěknými krpály a občasnou nutností hodit kolo na ramena a projunglovat se dále ale nic z toho nás nakonec neodradilo. Tuhle keš vyzdvihuji jako jednu z mnoha co jsme v této oblasti odlovili jsou to keše s minimální návštěvností a to díky opravdu zapomenutému kraji a divoké přírodě ale jsou to keše které prostě stály za to. (The Rock, Drevenik, Cierny bocian, Biela skala, Buchwald, sérii Za Hurou, Nest of Black Stork, Sakranova diera...)
 +Loveno s <​b>​citecka a dedym</​b>​
 +</​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GCVGD8"​ target="​_blank">​GCVGD8</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​3.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Znojemska okurka</​b><​br /> (Nanutando)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2009-05-09</​span>​ - Znojemská okurka je legenda a je to taková trošku masochystická multina s opravdu velkým počtem stages a šílenými výpočty. Ale prostě kdo tohle projde je kačer ajko poleno :D a pozná Znojmo a okolí jako svoje boty. A tak prostě dvoudenní akce s <​b>​HaRaKa týmem</​b>​ a byla naše. Stage byly místy docela záhul neb za leta existence keše se ledacos změnilo ale nakonec se podařilo dospět k rozumnému výsledku. A tak pak Radek vyveverkoval opravdu řádsky vysoké stromisko pro vlastní finálku. Bylo to super a pomohla dobrá nálada, souhra lidiček a prostě klídek a pohoda</​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC13QK0"​ target="​_blank">​GC13QK0</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​3.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Styx</​b><​br /> (Kapicka.guttulla (adpt frm Barrandoffská dynastie))</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2009-02-05</​span>​ - Moje první poctivá kanálovka loveno s <​b>​ihujem a Speedym G.</​b>​ a je to lahůdka. Trošku nám chyběl ten správný potrubní dopravní prostředek a tak dle básníka: "ó kolena kolena"​ jsem si to i odskáka a moje kolena dostala co proto ale jinak jsme si odlov fakt užili a ta roura je secsakra dlouhá.</​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC1K6VW"​ target="​_blank">​GC1K6VW</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​8.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Jeskyne</​b><​br /> (jachim)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2009-01-01</​span>​ - Opravdu povedená keš. Vlastně opravdu povedená jeskyně a v ní keš :) Kdo nebyl vřele doporučuji stojí to za to. Mezitím už jsem zde byl s mnoha lidmi např.: <​b>​eDráčkem,​ ePumou, čtyřhrankou dětmi ze školy....</​b>​ a předpokládám,​ že se tam ještě mockrát podívám</​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GCQ86M"​ target="​_blank">​GCQ86M</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​2.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Anthropos</​b><​br /> (KuraTeam)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2008-05-31</​span>​ - <​b>​MOJE PRVNÍ KEŠ</​b>​ - narovinu nic moc, dokonce byla zrovna vymudlená a uvnitř lísteček "Byl jsem tady Fantomas"​ ani místo nic moc ale byla první... Odloveno se skvělou kačerkou <​b>​Maki.cz</​b></​p></​td>​
 +  </tr>
 +</​tbody></​table>​
 +<p style="​text-align:​center;">​a dalších mnoho pěkných...</​p>​
 +</​div><​!-- End of StatorModule SqlTable -->
 +</​div><​!-- End of StatorFrame -->
 +<!-- StatorFrameHeader --><​div style="​margin-top:​15px;​padding:​3px;​ border:1px solid #939393; padding:​10px;​ margin:5px 3px; border-radius:​5px;​ box-shadow:​1px 1px 8px gray; cursor:​pointer;​ background:#​019F59;​ color:#​FFFFFF;​ text-align:​center;​ font-size:​160%;;"​ onclick="​document.getElementById('​iStatorF99'​).style.display=(document.getElementById('​iStatorF99'​).style.display!='​none'?'​none':''​);"​ title="​Collapse/​expand frame">​
 +  <span id="​iStatorPlusF99"​ style="​display:;"><​a href="#"​ onclick="​document.getElementById('​iStatorF99'​).style.display='';​ document.getElementById('​iStatorMinusF99'​).style.display='';​ document.getElementById('​iStatorPlusF99'​).style.display='​none';​ return false;"><​img src="​http://​www.geocaching.cz/​stator/​img/​none.gif"​ title="​Otevřít rámec"​ style="​float:​left"​ /></​a></​span>​
 +  <span id="​iStatorMinusF99"​ style="​display:​none;"><​a href="#"​ onclick="​document.getElementById('​iStatorF99'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​iStatorPlusF99'​).style.display='';​ document.getElementById('​iStatorMinusF99'​).style.display='​none';​ return false;"><​img src="​http://​www.geocaching.cz/​stator/​img/​none.gif"​ title="​Zavřít rámec"​ style="​float:​left"​ /></​a></​span><​a style="​cursor:​help"><​img src="​http://​www.geocaching.cz/​stator/​img/​none.gif"​ title="​Bez nápovědy"​ style="​float:​right"​ /></​a>​
 +  <span style="​display:​block;​ text-align:​center">​Eventy které opravdu stály za to</​span>​
 +</​div><​!-- End of StatorFrameHeader -->
 +<!-- StatorFrame --><​div id="​iStatorF99"​ style="​overflow:​hidden;​ display:​none;​ text-align:​center;​ margin:0px; padding:5px 4px 0px 4px;">​
 +<!-- StatorModule SqlTable - Výber nejlepšího -->
 +<div class="​StatorModule"​ style="​overflow:​hidden;​ padding:​3px;​ margin:10px 2px 20px 2px; text-align:​center;​ background:#​FFFFFF;​ border:2px solid white; border-radius:​5px;​ box-shadow:​1px 1px 8px gray;">​
 +<!-- StatorTitle --><​div style="​margin-bottom:​10px;​ padding:5px 3px; background:#​DDDDDD;​ color:#​585858; ​ font-size:​140%;​ text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid #ACACAC; border-radius:​5px 5px 0px 0px;">​Výber nejlepšího</​div>​
 +<table style="​text-align:​left;​width:​868px;​ font-size:​11px;​ border-spacing:​2px;​ border-collapse:​separate;​ margin-bottom:​0px;"​ cellpadding="​2"​ border="​0"​ ALIGN="​center">​
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC89TK6"​ target="​_blank">​GC89TK6</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​6.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Za holí praotce Cimrmana</​b><​br /> (prafotr)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2019-09-22</​span>​ - Ufffff a je to za námi a všechno odevzdáno a zbyla už jen ta únava po probdělé noci a kopec zážitků. Díky skvělému týmu GeoTřebíče ve složení: Já , Paja-trb, Vikela, Guho, Pupitek jsme to dotáhli asi na nejlepší umístění týmu GeoTřebíče v historii téhle bláznivé soutěže. Takže 4. plac je náš no chtělo to ještě kousíček na bednu ale doufejme, že ještě bude příležitost vypracovat zase o chlup lepší strategii a zase něco někde zkonit - prostě jako obvykle. Díky i skvělé podpořa a zázemí jak našeho domácího tak týmu praotce Cimrmana... prostě bylo fajn, guláše byly skvělý a servis také.
 +Co k soutěži no hrábli si všichni jak ti co lítali po výživných keších s T5 v nedohlednu tak ti co se podrobili neustálým taškařicím které na nás pořadatelé vymýšleli na eventech a fotoakcích. Ten zpropadený předmět který jsme ssebou tahli ten teda byl... ufff. Taky jsme se mu na konci pomstili Takže ještě jednou díky, bylo to náročné ale bylo to fajn.
 +A doufám , že se zase něco urodí ikdyž to nebude teda ten MONGOL...</​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC81GEK"​ target="​_blank">​GC81GEK</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​6.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Lednový pochod na Cágra</​b><​br /> (Geo Třebíč)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2019-01-26</​span>​ - Jako obvykle parádní pochoďák a owner opravdu zvolil dobrou trasu s prima místy na zastávky. Co říct více sešla se opět veliká kupa kačerů a tak za družného hovoru cesta probíhala pohodově i přes neustálé lehké sněžení. Sem tam odbočka pro nějakou tu kešku, sem tam se nám část lidi ztratila ;) bo holt kačeři s navigací... :D Svatojakubský pivovar vysloveně překvapil a byla to nadmíru příjemná zastávka, že se ani nechtělo dál pokračovat... :) Pak ještě zastávka na buřtíky a k vlaku jsme defakto dosprintovali na poslední chvilku... zrovna dojel. Pak ještě naložit některé mírně unaverné kačery... no co naložit ale vyložit to byla teprve věc :)
 +Heh prostě event na Cágra i se závěrečnou tečkou. A malá afterparty v Třebíči byla taky fajn..
 +I pes si to užil...</​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC7WKEZ"​ target="​_blank">​GC7WKEZ</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​6.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​GIFF 2018 - Nova Paka Czech Republic</​b><​br /> (Slonax & Fagi)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2018-11-10</​span>​ - Co dodat :) je potřeba poznat móresy i jinde a tady se mi líbilo sice si příště musím vzít ještě kus výtopny, bo kolena byla lehce omrzlá ale jiáč fajn event, sranda a i dostřelná se povedla.</​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC7Z6G9"​ target="​_blank">​GC7Z6G9</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​6.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Dušičky v Třebíči</​b><​br /> (Geo Třebíč)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2018-11-02</​span>​ - <​p>​Vypadá to na další prima tradici založenou při GeoTřebíči. Dušičkový event se fakt povedl se vším všudy. KOstlivec byl prostě bomba...</​p>​
 +<p align="​center"><​img src="​https://​s3.amazonaws.com/​gs-geo-images/​1794a41e-8232-4ae4-a73e-9443c9a7e40e.jpg"​ width="​500"></​p></​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC7YFA8"​ target="​_blank">​GC7YFA8</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​13.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Sběr žaludů dubu zimního</​b><​br /> (Geo Třebíč)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2018-10-14</​span>​ - <​p>​Tohle bylo moc povedené CITO vlastně jedno z nej, když jsem se dostal na jednu přednášku o lesích nějak jsem netušil, že z toho bude něco ale hned tam se urodila tahle akce a za mě když vidím stav lesů v okolí měla tahle akce velký smysl...
 +Pravda místy to bylo dle textu "Ó kolena, kolena..."​ ale výsledek předčil očekávání a to je velké plus. Nasbírali jsme žaludů tak cca na 10ha lesa a to už není malý lesík.
 +Lesy se tky vycajchnovaly a to závěrečné pokecání u ohně špekáčků nemělo chybu.
 +Takže jen více podobných akcí...</​p>​
 +<p align="​center"><​img src="​https://​s3.amazonaws.com/​gs-geo-images/​fab44f15-f7e1-4e29-a6ca-45cf32252291.jpg"​ width="​500"></​p></​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC7H7P0"​ target="​_blank">​GC7H7P0</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​453.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​MeMe2018</​b><​br /> (M@x, Dáša a Ludvík)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2018-04-28</​span>​ - Odloveno s <​b>​Paja-trb,​ Lienka86, Mery82, brtníčkem</​b>​... Loveno v rámci 4 denního výletu na Náchodsko... Už když to píplo se mi to jevilo jako prima sranda akce :) a výsledek prostě předčil očekávání. Moc prima den strávený v Náchodě. Pohodové LAB keše na místech, kde už jsem kdysi byl i na místech, které jsem vůbec neznal. Mnoho vysmátých kačerů a tuny plyšáků :) ... Strašně rád jsem potkal množství známých kačerů i pár co jsem znal jen z FB ( <​b>​Evííík</​b>​ )... Vládla tu prima nálada celý den... na který se i sluníčko usmívalo. A rád jsem přidal svého chlupáče do seznamu...<​br/><​br/>​
 +<​b>​Dík pořadatelům za kopec práce :) a třeba zase někde, někdy...</​b></​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC7H3XE"​ target="​_blank">​GC7H3XE</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​6.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Letem svetem - za ginem</​b><​br /> (KL hunters)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2018-02-24</​span>​ - Giny můžu a zábava byla sqvělá takže sečteno, podtrženo paráda...</​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC7GQA2"​ target="​_blank">​GC7GQA2</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​6.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Australia day - Geo Třebíč</​b><​br /> (Geo Třebíč)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2018-01-26</​span>​ - Ač se to lepilo jak vlaštovčí hnízdo :) tak tohle byl zase jednou povedený event na kterém to prostě žilo. Zábava, sranda, telefonování do Austrálie. Odnesl jsem si z toho kopec adrenalinu a sedřenou ruku z telefonování ale jinak to nemělo chybu</​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC79BQP"​ target="​_blank">​GC79BQP</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​6.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Za holí praotce Němce</​b><​br /> (prafotr)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2017-09-24</​span>​ - <p>Co dodat :) kdo nezná a nezažil těžko pochopí tu partu bláznů vrhající se do okolí a lovící málem vše co se dá :D a to 30 hodin v tahu počasí nepočasí, voda nevoda, zima nezima :) Super šílenství.
 +Opět sqvělý tým ve složení: Paja-trb, Lienka86 a 2x KLhunters a 7 místo ze 14týmů...
 +Pořadatelům díky za to kvantum práce, které pro nás udělali (oooobr obdiv) a třeba zase za rok....
 +
 +FTF jak tu padlo jsem taky počítal po jednom a osobně jsem je taky prokaučoval v tom zmatku různých zpráv... což samo byla škoda
 +ale myslím si, že 5 naráz byla lepší volba... víc se to rozložilo, být to po jedné tak to byl bratrovražedný boj :D jen bych je asi taky víc rozhodil ale je to věc názoru... asi jako všechno.
 +Mě se to celé prostě líbilo... zase jako obvykle nás plno věcí zaskočilo, zase jako obvykle se plno věcí dalo udělat líp a jinak a zase jako obvykle..... :D
 +Měli jsme fajn tým a byla u toho sranda, padali jsme na hubu a sedmej flek ze 14 není zase marnej v tom brutálním nasazení co tu bylo...
 +Ono je to tak, že všichni chtějí vyhrát jen ti "Přes mrtvojy"​ :D jedou na jisto... jak to dělají netuším ale je to motivace do budoucna...
 +Za mě zase dobrý, zase mazec... a kupodivu i ta rýma jak trám se kterou jsem přijel povolila (asi to zaplavání si pomohlo) takže bomba...</​p>​
 +<p align="​center"><​img src="​https://​img.geocaching.com/​cache/​log/​a359dd63-973c-46fa-b514-34f8eb0f99d1.jpg"​ width="​450"></​p></​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC6GB1C"​ target="​_blank">​GC6GB1C</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​1304.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​GPS MAZE EUROPE - Czech Republic</​b><​br /> (CAGeo.cz & Great Moravia 2017)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2017-09-02</​span>​ - MAZE je čím dál lepší a zraje jako víno :) od verze 1. se opravdu posunulo pořádný kus dopředu.</​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC6GB1B"​ target="​_blank">​GC6GB1B</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​giga.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​GREAT MORAVIA 2017</​b><​br /> (GEOOL)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2017-09-02</​span>​ - Hodně povedený event... už jsem na pár megaakcích byl a musím, říct, že tohle se pořadatelům fakt povedlo... Plno zajímavého programu, lidi si nelezli po hlavách ale tak nějak se plynule rozložili a perfektně zvládnutá organizace... Potkal jsem tu snad všechny známé které jsem potkat chtěl a ty co jsem nezvládl potkám asi jinde :) užil jsem si to a ikdyž počas občas dělal divy tak to nemělo chybu... ​
 +Navíc s fajn přáteli kteří to nějak nehrotili :) takže co jsme spáchali to jsme spáchali...</​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC797KF"​ target="​_blank">​GC797KF</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​6.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Setkání na Katovně</​b><​br /> (vlasem)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2017-08-27</​span>​ - <p>O eventu jsem se dozvěděl po Rudolci a bylo jasné, že prostě nelze chybět. Když pak pípl listing tak to vypadalo podezřele až zajímavě :) a říkal jsem si co z toho vyleze jenže pak jsem nějak přestal být pozorný a tak ti nezbední synovci mě teda pěkně dostali... No a pokračovalo to tak, že jsme s Pajou-trb vyrazili přes paár keší, Rakousko a tak nějak se plácali směrem Katovna, když tu náhle pájoví málem zdrhl mobil bo začlo pípat něco šíleného zeleného slizkého :) no koukáme na sebe ale tak jo jedem to omrknout... dvakrát jsme to naťukli ale bylo zalogováno tak holt Katovna :) jenže tam ještě nikdo... tak další lovy bezezbraní a pak návrat a tam zase nikdo a pár aut a v tom pípla nerozeninová... :) no prostě to tady žilo...</​p>​
 +<p>No a pod stromem už event... Pak návrat na Katovnu a pohodový a super event... Čenda s Myšákem se úspěšně práskli a práskli i všechny ty lumpárny. A pak už se kecalo a smálo, a pekly buřty a poslouchali nekonečné příběhy, koukalo na parádní hvězdnou oblohu... Přijel i kouzelník :) prostě co psát víc... prostě nejpohodovější letošní event s mnoha přáteli... a pak utahanej jako uňa jsem bleskově vytuhnul ve stanu a spal do rána jako dudek</​p>​
 +<br/>
 +<​p>​Díky za pozvání na parádní event... gratulace oslavencovi a pozdravení všem přátelům.</​p>​
 +<br/>
 +<p>A taky jsem tu prolomil díky Čendovi s Myšákem 5000 keší s čímž jsem tedy vůbec nepočítal ale zrovna tady je to nej nej kde to mohlo dopadnout.</​p>​
 +<p align="​center"><​img src="​https://​img.geocaching.com/​cache/​log/​bd87e73d-779e-4df4-a41a-e6e1d7259194.jpg"​ width="​450"></​p></​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC77J23"​ target="​_blank">​GC77J23</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​6.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Noc s 2TGP na zamku</​b><​br /> (Tisnovske.geopivko)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2017-07-29</​span>​ - <p align="​center"><​img src="​https://​s3.amazonaws.com/​gs-geo-images/​1cb22a42-df9d-47a1-a729-15e124ae144d.png"></​p>​
 +<p>A jsme tu a jsme zvědaví co z toho vyleze... listing hýřil dobrou náladou a taškařicemi a zároveň i tím, že se bude muset máknout a to se mi moc líbí... mám rád eventy kde se něco děje...</​p>​
 +<​p>​Připravené týmy vyšly vniveč organizátoři to celé rozhodili ale neva získáváme super parťáky Bobhyho a Ivču a pomale a jistě se vrháme do hry... kurnik kde je ten "Guru Jára"​. První část v zámku byla prostě bomba... prvně teda přijít na to co po nás vlastně chtějí ale pak už jsme se do toho zažrali a začlo to solidně odsejpat až na zásek u Már kde prostě kartička asi vysublimovala njn ale tak využíváme žolíka a pak hurá na zbytek, překonat zepár záludných šifer a jupí vidíme Bílou Paní...</​p>​
 +<​p>​Jelikož se zásadě zadařilo celkem rychle tak je dost času na dobrou večeři "zase jsem si potvrdil jedno moudro: chtěl hospodu a nechtěl aby do ní chodili lidi" njn ale nakonec dobrý.</​p>​
 +<​p>​Přichází večerní část... tentokráte mimo zámek a vůbec to není legrace... prvně hledáme malinko jinde (no trochu to i pomohlo). Pak se zasekáváme na šifrách kde zbytečně vymýšlíme vymyšlené :) pak zase malý šmodrch... ale nakonec rozmotáno, objeveno a jsme U Marka Póla a Bílé Paní... a míříme do Drčího doupěte :) no prostě luxus... prohlížíme zápisky Marka póla za svitu svíček a dozorem pěknýho drakouše.</​p>​
 +<p>No a nakonec vyhodnocení a pro nás překvápko umístili jsme se na bedně <​strong>​TTF</​strong>​.</​p>​
 +<​p>​Byl to úžasný event! Všichni vydrželi až do konce i malá káčata, nálada parádní, hra chytlavá a zase je to něco jiného než co už jsem zařil. Prostě jiný tým jiné nápady a nápady fakt suprové a moc se mi to celé líbilo... jen tak dál</​p>​
 +<p>A teď hup do stanu a spát...</​p>​
 +
 +Za mě jeden z nej eventů co jsem zažil</​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC74F92"​ target="​_blank">​GC74F92</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​13.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​CITO Otvirani studanek</​b><​br /> (Čtyřhranka + Joe Tramp)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2017-05-27</​span>​ - Bylo to fajn CITO - takové nenásilné a zároveň příjemně setkávací. Nějaká práce se udělala ikdyž nakonec jí nebylo až tolik a tak to bylo něco mezi procházkou a uklízením. Tři studánky se trochu poladily (lepší odtok, méně stojaté zahnívající vody, atd..., Některé by chtěly větší zásah = novou střechu)... ​
 +<p align="​center"><​img src="​https://​img.geocaching.com/​cache/​log//​fe49525f-d2c3-4e14-848d-2f2ce1c36349.jpg"​ width="​450"></​p></​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC6PFZC"​ target="​_blank">​GC6PFZC</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​6.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Za holí Praotce Cikána</​b><​br /> (prafotr)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2016-10-09</​span>​ - <p align="​center"><​img src="​https://​s3.amazonaws.com/​gs-geo-images/​455201c2-3616-4b24-bae1-078654ef0956_l.jpg"></​p>​
 +<​p>​Uffff je to za námi - letos jsem dovezl malinko pozměněnou partu lidiček prostě všichni nemůžou na písknutí ale musím konstatovat,​ že tým se povedl... sice jsme se pokoušeli nějak připravit na tuhle akci dokonce si dovazli i slušně výkonný CML ale na tohle se fakt úplně připravit nedá a pořadatelé jsou fakt lumpi proradní neb pokaždé vysypou z rukávu nějaký další záludný nápad.</​p><​br/>​
 +<​p>​Všichni makali naplno CML, luštící i zadávací tým versus tým v terénu a tak to prostě odsejpalo, že těch 30 hodin prosvištělo jako rychlík dokonce se podařilo i něco málo si zdřímnout... Naštěstí mě pořadatelé pravidelně protáhli nějakou tou vodou a tak jsem byl kupodivu celkem svěží :)))) ale dík aspoň jsem udržoval nějakou tu hygienu...</​p><​br/>​
 +<​p>​Tým byl super a 6 místo to jsem nečekal po loňském dvanácté pozici bylo to fak slušné polepšení... za to fakt díky všem členům týmu. Takže je opět na co se těšit máme co vylepšovat :) že bychom to zase o pět stáhli ;) to je celkem výzva...</​p>​
 +<​h3>​Team</​h3>​
 +<​p><​b>​DrakMrak,​ Paja-trb, VESIK TEAM, Pepa J., KL Hunters</​b>​
 +Pepa J je sqvělý bavič a furt dokáže popichovat a postrkovat kupředu.. Vesik prostě udržuje pohodu a když se zakousne tak drží :D, Paja-trb no prostě drevokocůr a nezmar, L od Hunterů se taky neztratilo a i přes lehké problémy přispěl ke kolektivnímu úspěchu. A dík oboum řidičům neb ta auta fakt vypadala jak po boji...</​p>​
 +<​h3>​Pořadatelé</​h3>​
 +<​p>​Děkuji týmu pořadatelů a ikdyž jsem tentokráte nějak nestihl s nimi moc pokecat tak musím uznat, že pro nás zase připravili sqvělou zábavu... fakt díky a doufám, že se zase potkáme na dalších podobných taškařicích a do roka a do dne zase tady v Klobukach... <i>a doufám, že vás neodradí počínání některých zoufalců...</​i></​p>​
 +<br/>
 +<​p>​Dík bylo to fakr super... jen se občas v práci přistihuju jak se zamyslím a usínám.... :​D</​p>​
 +</​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC6AY0A"​ target="​_blank">​GC6AY0A</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​13.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Cito Telc 2016</​b><​br /> (vlasem)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2016-04-23</​span>​ - Moc fajn CITO - teda mákli jsme si parádně ale stálo to za to....
 +Ráno bojové rozdílení :) byli jsme s pájou nominováni do podzemí (asi páč tam prej někde mají Draka)...
 +Odtud jsme transportovali fakt solidní kvanta cihel, suti a dalšího nepořádku a že toho bylo....
 +Ale v 15 se to dobře táhne a tak práce odsejpala jedna báseň a podzemí bylo za chvilku čisté...
 +Odměnou byla prohlídka podzemí Telčského zámku plus zajímavé povídání o historii...
 +Plus fakt nečekaný přídavek odměn navíc :) to opravdu oceňuji
 +Dík organizátorům za fakt povedené CITO</​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC6CDBR"​ target="​_blank">​GC6CDBR</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​6.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​IV. výročí založení Geo Třebíče</​b><​br /> (Geo Třebíč)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2016-04-01</​span>​ - Povedená akce každým coulem... teda až na to moje úvodní blekotání,​ super event, parádní golf, hodně a fajn lidí kteří se prostě přijeli bavit a tak to má být.</​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC68XXX"​ target="​_blank">​GC68XXX</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​6.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Letem svetem - za whiskey</​b><​br /> (KL hunters)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2016-02-13</​span>​ - no za mě jeden z nejlepších eventů za poslední dobu. Whisky(ey) můžu a pomalinku se díky ownerům orientuju na ty opravdu dobré značky už jsem dřív zjistil, že není whisky jako whiskey :) a tento event to zase o pěkný kus poladil... Výborný výběr a některé kousky byly opravdu moc moc dobré (ono spíš všechny dobré a některé ještě lepší) ... Výklad k tomu byl taktéž výborný a děkuji panu přednášejícímu... A překvápko na závěr a i pak později s nocí bylo úžasné. Nádherná muzika která přesně zapadla k tématu...
 +</​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC5ZPQC"​ target="​_blank">​GC5ZPQC</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​6.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Za holí praotce Čecha</​b><​br /> (GEOKLADNO.cz)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2015-10-17</​span>​ - <​b>​Tohle byl MAZEC</​b>​
 +Díky za suprovej event který jsme dali v týmu "​GeoTřebíče"​ ve složení <​b>​já,​ zooomek, Lienka86, PaJa-trb a TEAM VESIK</​b>​
 +Už jsme se několikrát podobného šílenství zůčastnial ale tohle zatím překonalo vše. Opravdu nápaditě udělaná adrenalinová soutěž, perfektní příprama a suprový servis během závodu. Myslím, že jsme jako tým vůbec nezapadli a docela slušně se dařilo. Takže kolegům moc děkuju byli naprosto super a užili jsme si plno legrace.
 +Pořadatelům opravdu obdiv a ikdyž to ledaskde zaskřípalo (počasí týden před eventem se na tom taky notně podepsalo) tak bylo vše promptně upravováno a dolaďováno... neskutečné při 120 objektech v terénu to byl nářez.
 +Jinak nápadité subeventy které fakt pobavily, škoda, že jsme nedali více foteček to teď malinko mrzí neb to bylo dost zajímavé ale zase ty co jsme dali byly luxusní :) Lienka ovíjející se u tyče v Hřešicích prostě neměla chybu a krásný otisk čoklouna na našem listingu taky ne když jsme fotili ruce... Za mě škoda, že se nám nepovedlo více vodních takže jsem si zaplaval jen jednou ale ani těch vysloveně T5 jsme moc nedali bylo toho fakt hodně...
 +<​b>​Jinak z 19 týmů jsme se umístili na 12 místě</​b>​
 +<p align="​center"><​img src="​http://​img.geocaching.com/​cache/​large/​742cd95d-f569-4aa1-81d7-1cf842c4f241.jpg"​ width=150></​p>​
 +</​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC5KHXC"​ target="​_blank">​GC5KHXC</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​6.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Husi kuze 2015</​b><​br /> (MiTi1 & HancaTi & Barisi)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2015-03-15</​span>​ - Parádni event :) na rozdíl od některých kačerů jsem měl celoroční přípravu takže jsem si to plaváníčko vysloveně užil ale i tak děkuji všem za uspořádání této akce a těším se na další rok... a třeba se z toho vyvrbí i akce jinde nejen v Brně ;​)</​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC5CW28"​ target="​_blank">​GC5CW28</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​6.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Vyjezdni zasedani Zubate zaby 4</​b><​br /> (zubata zaba)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2014-10-24</​span>​ - Výborný event spolu s kumpanii od Zubaté žáby. Opravdu družná záležitost která se fakt povedla.</​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC4XNZY"​ target="​_blank">​GC4XNZY</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​13.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Cito Telc 2014</​b><​br /> (vlasem)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2014-04-26</​span>​ - CITO s uklidem zámeckého parku v Telči - práce se udělalo hodně - čištění struh a odtokových kanálů v parku, odvoz dřeva, hrabání a další drobné úklidové práce se zmákli za dopoledne a odpoledne pak velmi příjemné posezení v kavárně s kolegy a pak <​b>​vlasemovo</​b>​ podzemní překvapení které se fakt povedlo... dík za parádní CITO</​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC4XCZQ"​ target="​_blank">​GC4XCZQ</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​6.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Vinna skola 1 - Kouzlo vina</​b><​br /> (sonrie)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2014-02-22</​span>​ - Ve víně je pravda a to je fakt... super eventy pořádané <​b>​Sonrii</​b>​ doufám, že budou dále pokračovat. Byl jsem na všech a nemělo to chybu.</​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC4NFWE"​ target="​_blank">​GC4NFWE</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​6.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Den polevky Gazpacho - Trebic 2013</​b><​br /> (Arnord "​Jidáš"​ Rimmer)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2013-11-25</​span>​ - tak co k tomu dodat za sebe... Ikdyž se všechno nevydařilo jak mělo tak si myslím, že event byl úspěšný. Realizaci některých věcí prostě zarazilo množství lidiček ale i tak byla zábava super. Přispěli k tomu i dva superpočítače Š.HOLLY + K.HOLLY které byly naprosto bombastické. Přispěli k tomu všichni náramně se bavili. Polévku jsem tak jako většina neznal ale mě osobně tedy překvapila byla výborná. Dík místnímu kuchaři... Povedený eventík díky všem</​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC4P454"​ target="​_blank">​GC4P454</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​6.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Kaczveverky aneb Hon za kaczerem stromovym</​b><​br /> (Citecka)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2013-10-27</​span>​ - Tak jak začít :) tyhle eventy znám nakonec jsem stálý účastník owner se snaží pravidelně mi ošoupat nožičky už leta letoucí a letos se rozhodl mě ještě k tomu oběsit na nějakým tom špagátě - pro mě ďábelského "​lezce"​ věc která se neslučovala s přežitím no nic vyhlásil jsem konkurz na wewerku ale nějak se nedostávaly pořád neřád... nakonec se ale povedlo složit Třbíčsko/​Jihlavský team a zvesela se vyrazilo... po cestě se samozřejmě zakeškovalo :) a večer před začátkem jsme byli na kempíku, kde byl spatřen správně naladěný owner, kterému vycházelo vše na co šáhl ale nakonec se vše zdařilo a start...<​br />
 +- noční část :) byla parádní ale dala zabrat na dvou stages UV a Labyrintu se zpočátku nedařilo tak jsme vyrazili na další dvě, kde jsme se namlsali a dařilo se velmi dobře. Takže zpět na ty první dvě neposlušné a i ty se nakonec podařilo lousknout, nicméně díky drobnému zádrhelu finálka nenalezena - no nalezena ale až závěrečný den jako repair pokus :D Nicméně i přes drobné zádrhely to bylo fakt super. Nápady na úkoly byly rozhodně úžasné. Takový pavouk a snaiper to bylo fakt SUPER.<​br />
 +- denní část :) tak to bylo určeno hlavně pro naši veverku <​b>​pprosofta</​b>​ :) tým rozdělen na dvě části - luštící a lezoucí... luštící tým zásoboval souřadnicema a tak jsme vyrazili na první stromovku a začli nahazováním ale úplně se teda nedařilo... dofuněl HaRaKa team vyběhl strom dvakrát jako drevokocůr ale pomohli nám s nahozením takže zdárně zdoláno. Druhá stage slaňovací kolega dal naprosto s přehledem a navíc jsme vybrali správnou borovici :) takže hnedle nalezeno ... pak už jsme jeli souhlasně s kolegy kačery další stage... a odsejpalo to.... problém nastal až jsme spojili team dohromady ... vycházely čtyři možná místa... a čas docházel... zkusili jsme nejbližší a nic a pak se rozdělili já dupal na Mandelstein pro auto a kolegové valili na další možný point... a já to vzal přes jeden co taky připadal v úvahu ale bez wewerky škoda byl to zrovna ten správný a časově už by to zbytek teamu nedal :) byla to prostě dálka.... strom teda pořádný a keš chuťovková :)<br />
 +i přesto všechno to byl super event, čuník na závěr byl přímo špičkový,​ team byl super a nenechal se ničím rozházet a počasí ..... počasí nevím jak to CITECKA dělá ale musí prozradit patent neb to se fakt vyvedlo přímo na jedničku místy bylo až vedro obzvlášť na krpálu na Mandelstain
 +<p align="​center"><​img src="​http://​img.geocaching.com/​cache/​f29c898a-807a-41f1-8504-a9eb280286df.jpg"​ width="​80"></​p></​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC4G068"​ target="​_blank">​GC4G068</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​6.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Cykloevent Birkovo kolo 2013</​b><​br /> (pgnext)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2013-10-05</​span>​ - Cykloevent Lednice - Brno 2008,​2010,​2011 a 2013 - tenhle poslední s doložkou nedojeto neb jsem si na něm totálně zlikvidoval kolo ale i na takto zřízeném bicyklu se mi podařilo odjet 2/3 trasy než to zkolabovalo definitivně. Předchozí ročníky dokončeny bez potíží a je to pravidelný a pohodový event který mám rád a doufám, že budou i další ročníky...</​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC45GGA"​ target="​_blank">​GC45GGA</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​1304.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​GPS MAZE EUROPE - Czech Republic</​b><​br /> (CAGeo.cz)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2013-09-08</​span>​ - Parádní akce připravená ČAGEem :) dokonce jsem měl tu příležitost tu pomáhat při přípravě a potkat se s pár lidičkama co jsem znal jen podle nicků jako <​b>​weri,​ hradnik...</​b>​. Za tohle opravdu diky tady je vidět, že když se chce tak to jde a jde to dobře ikdyž se najdou zádrhely tak ty se prostě přeskáčou,​ překonají... Jinak naprosto super expozice o geocachingu</​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC3JJJJ"​ target="​_blank">​GC3JJJJ</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​453.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​GEOCOINFEST EUROPE 2013 - Prague</​b><​br /> (GCF EU - Czech team)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2013-09-08</​span>​ - Můj první MEGAEVENT no co dodat, bylo to velké. Absolvováno s <​b>​eDráčkem</​b>​ a potkáno mnoho zajímavých známých i neznámých kačerů. Dík za uspořádání... nic méně není to šálek mého čaje</​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC3NHRH"​ target="​_blank">​GC3NHRH</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​6.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Veverci keskodani</​b><​br /> (Citecka)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2012-10-19</​span>​ - Super event sice náš tým "​Pohoda"​ dopadl až předposlední ale jinak jsme si to užili fakt perfektně a hlavně holky <​b>​ePuma a eDrácek</​b>​ ušláply komplet trasu a zdatně pomáhali při odlovech. Fajn přírůstek <​b>​Zagloba</​b>​ s fakt originální krabičkou (musím smeknout) byl taky fajn a část Citecka týmu se taky neztratila <​b>​ihuj</​b>​ ;) obzvláště u mostku s vodou. Pořadatelům velký díky za sqvělou atmosféru, vynikajícího čuníka na rožni a no za všechno i přes trošku nepřízeň kačerů (co do množství) byl event opět super bomba a jen tak dále... </​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC3NTRC"​ target="​_blank">​GC3NTRC</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​6.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​2. Rudolecky zamecky event</​b><​br /> (knezda & wolkri & vlasem)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2012-07-28</​span>​ - Rudolecké eventy... tohle byl můj první a hned jsem se do něj zakoukal, takže od té doby jezdím a nevynechám žádný z těchto povedených eventů. Jsou to eventy na pohodu, relaxaci občas nějaké to posoutěženíčko v pohodových soutěžích... a o tom odlovit si něco z krásné české Kanady</​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC3HGWY"​ target="​_blank">​GC3HGWY</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​6.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Bohatyrska kaczlogie</​b><​br /> (Citecka)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2012-06-24</​span>​ - Když tenhle eventík vyběhl, hned jsem tušil, že tu proste chybět nemnohu... Původní záměr dojet i s kačerkami padl nicméně i tak jsem prostě vyrazil. Po cestě nějaké to kešování a se tmou jsem dopádil na event. Postavit stan a pak už jsem zapadl do výborné zábavy která byla u ohně a pozdravil se se známými i neznámými lidičkami. Druhý den to byl mazec. Citecka jako nepřeberná studnice nápadu na nás sypal jednu hru za druhou a jednu zábavnější jak druhou takže jsem si to fakt užíval ikdyž na placku to nebylo (dvakrát druhý) ale co už hlavně bylo plno srandy. Večer už jsme byli notně uondáni jak hrami tak vytrvalým teplým počasím. Naštestí to večerní bouřka trochu schladila a posezení u ohníku bylo fajn. Čuník se opravdu vydařil. Zábava u ohně byla sqvělá. Další den jsme vyrazili na jednu "​pohdovou"​ FTF mysterku :-) a bohužel už ownera na kempu nezastihli neb keš nám fakt dala pokouřit... ale byla super...
 +Pro Citeckuv tým jednoznacne umííííííííííííííííííííííííííííí
 +bylo to vynikající a lidí akorát</​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC3DMMA"​ target="​_blank">​GC3DMMA</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​6.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Nocni vystup na Radhost II (1129 m.n.m.)</​b><​br /> (StoneFish.cz & Kryshtof)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2012-05-25</​span>​ - Noční výstup na Radhošť a Ručníkový den zvládnuto s <​b>​brtníčkem</​b>​ - parádní kombinace eventů moc se mi to líbilo. Pohodová atmosféra ikdyž moc lidí jsem tu neznal ale i tak dost dobrý...</​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC36WGC"​ target="​_blank">​GC36WGC</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​6.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Trebicske Mikulasske geoposezeni</​b><​br /> (DrakMrak)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2011-12-10</​span>​ - První můj event kterýjsem pořádal :) a hned tolik lidiček...
 +Asi i event na kterém slovo dalo slovo a tak nějak se odstartovala GeoTřebíč
 +Byla to fajn akcička</​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC344KM"​ target="​_blank">​GC344KM</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​6.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Duch ljasa Estakacza</​b><​br /> (Citecka a Novindus)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2011-10-21</​span>​ - 1000 - tak na tohle čísílko mi vyšla tahle nóbl akce mejch dlouholetejch kamarádu a nezklamalo to výborná organizace, výborní lidé počasí jak namalované prostě od začátku povedená akce. Od začátku sem si nedělal ambice na nějaké umístění neb sem ssebou měl děti nicméně ty měly neuvěřitelnou výdrž takže se i v tomto směru vše vydařilo. I čtyřnožec na ohni tvořený se vydařil...
 +geoDreamTeam aspoň za moji polovinu týmu si to užil na 100%. Celá soutež byla zajímavá pestrá a některé týmy měli úúúžasné schovky takže tímto si zaslouží moji úctu Ještě jednou dík za super akci. Nožicky si to ješte chvilku budou pamatovat :​)</​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC34MC2"​ target="​_blank">​GC34MC2</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​13.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​ZPJM CITO Templštejn</​b><​br /> (MikiHamza)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2011-10-15</​span>​ - Sqvělé CITO - tohle byla práce opravdu která byla vidět, měla smysl a udělalo se jí fakt hodně. Vykopat hrad Templštejn z náletových dřevin dalo práci... Majitel nás pak odměnil speciální tekutou CITO odměnou a tak vše proběhlo ke spokojenosti. Třeba se to časem zopakuje.</​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​F5F5F5;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC2C7M9"​ target="​_blank">​GC2C7M9</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​6.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​Tajemstvi lesa Kaczyard</​b><​br /> (Citecka)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2010-10-24</​span>​ - Děkuji <​b>​citecka týmu</​b>​ za opravdu povedený víkend... náš tým <​b>​Brnensky kosci</​b>​ se složila až v pátek díky výpadku mých Třebíčských partnerů a bleskovém ucpání díry u Brněnských kósků mou maličkostí a eDrackem. Páteční odlov co dodat <​b>​71</​b>​ stages mi zprvu vyrazilo dech ale pak jsme se na to vrhli a ikdyž nám to trvalo dlouho tak díky spolupráci týmu získáno až na dva vše. Obdivuji eDrace zmáklo víc jak dvě třetiny stages ve svých 10 letech prosté naprosto super... Zbytek týmu byl taky fantastickej .. No nicmeně jsme startovali z posledniho fleku jako uzavírací tým ... druhý den bez eDračete které by už mělo problem s dalšími kilometry... u otce Kureee jsme díky Strejdovi Kloboukovi a vězeňské šeptandě získali všechny indicie.... ale bylo nám to prd platné kurnik a to jsme ten HŘEBÍK měli na papíře njn nezdálo se nám to reálné :D... No tak z nás byl ješte s dalšími sběrný tým, který posbíral mrtvolky a nakonec uklidil i vlastní keš :-) ale i přes všechny strasti souteže to byla super AKCE... Závěrečný pokec a čuník, beran byli senzační a celé se to i s počasím (kde to počasí objednáváte bando !!!) komplet vydařilo. Všichni včetně dětí to zmákli a bylo to super...
 +Ještě jednou dík citecka týmu ... dát tohle dokupy muselo dát pěkne zabrat ale pokud bude repete tak už ted se teším... Obzvláště děti obdivuju byl to nářez i pro dospělý.</​p></​td>​
 +  </tr>
 +  <tr style="​background:#​FFFFFF;​ color:#​000000;​ padding:​2px;">​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​a href="​https://​coord.info/​GC1QCV8"​ target="​_blank">​GC1QCV8</​a></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​wpttypes/​sm/​6.gif"​ style="​margin:​ 2px"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​img src="​https://​www.geocaching.com/​images/​icons/​flags/​png/​cz.png"></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 0px 2px 0px 2px"><​b>​GEOKULICKYÁDA ​ 2009    2.rocník</​b><​br /> (ssamson & guho team)</​p></​td>​
 +    <td style="​ text-align:​left;"><​p style="​margin:​ 2px"><​span style="​color:​ SeaGreen; font-weight:​ bold;">​2009-06-13</​span>​ - Parádní akce i soutěže perfektní organizace... Užíval jsem si to a poprvé tu viděl některé legendární třebíčcké kačery... byl jsem tu s <​b>​eDráčkem,​ citecka teamem</​b></​p></​td>​
 +  </tr>
 +</​tbody></​table>​
 +<p style="​text-align:​center;">​a dalších mnoho pěkných...</​p>​
 +</​div><​!-- End of StatorModule SqlTable -->
 +</​div><​!-- End of StatorFrame -->
 +</​div><​!-- End of StatorTabContent -->
 +<div class="​StatorTabContent"​ id="​iStatorT113" ​ style="​display:​none;​ overflow:​hidden;​ margin:0px; padding:5px 0px 20px 0px; background:#​FFFFFF;​ border-radius:​0px 0px 5px 5px;">​
 +<!-- StatorFrameHeader --><​div style="​margin-top:​15px;​padding:​3px;​ border:1px solid #939393; padding:​10px;​ margin:5px 3px; border-radius:​5px;​ box-shadow:​1px 1px 8px gray; cursor:​pointer;​ background:#​019F59;​ color:#​FFFFFF;​ text-align:​center;​ font-size:​160%;;"​ onclick="​document.getElementById('​iStatorF118'​).style.display=(document.getElementById('​iStatorF118'​).style.display!='​none'?'​none':''​);"​ title="​Collapse/​expand frame">​
 +  <span id="​iStatorPlusF118"​ style="​display:​none;"><​a href="#"​ onclick="​document.getElementById('​iStatorF118'​).style.display='';​ document.getElementById('​iStatorMinusF118'​).style.display='';​ document.getElementById('​iStatorPlusF118'​).style.display='​none';​ return false;"><​img src="​http://​www.geocaching.cz/​stator/​img/​none.gif"​ title="​Otevřít rámec"​ style="​float:​left"​ /></​a></​span>​
 +  <span id="​iStatorMinusF118"​ style="​display:;"><​a href="#"​ onclick="​document.getElementById('​iStatorF118'​).style.display='​none';​ document.getElementById('​iStatorPlusF118'​).style.display='';​ document.getElementById('​iStatorMinusF118'​).style.display='​none';​ return false;"><​img src="​http://​www.geocaching.cz/​stator/​img/​none.gif"​ title="​Zavřít rámec"​ style="​float:​left"​ /></​a></​span><​a style="​cursor:​help"><​img src="​http://​www.geocaching.cz/​stator/​img/​none.gif"​ title="​Bez nápovědy"​ style="​float:​right"​ /></​a>​
 +  <span style="​display:​block;​ text-align:​center">​Trochu grafů ve velkém...</​span>​
 +</​div><​!-- End of StatorFrameHeader -->
 +<!-- StatorFrame --><​div id="​iStatorF118"​ style="​overflow:​hidden;​ display:; text-align:​center;​ margin:0px; padding:5px 4px 0px 4px;">​
 +<!-- StatorModule TimelineByTypeCumulative - Nálezy v rocích - souhrě -->
 +<div class="​StatorModule"​ style="​overflow:​hidden;​ padding:​3px;​ margin:10px 2px 20px 2px; text-align:​center;​ background:#​FFFFFF;​ border:2px solid white; border-radius:​5px;​ box-shadow:​1px 1px 8px gray;">​
 +<!-- StatorTitle --><​div style="​margin-bottom:​10px;​ padding:5px 3px; background:#​DDDDDD;​ color:#​585858; ​ font-size:​140%;​ text-align:​center;​ border-bottom:​1px solid #ACACAC; border-radius:​5px 5px 0px 0px;">​Nálezy v rocích - souhrě</​div>​
 +<div id="​ID25"​ style="​width:​868px;​ height:​440px;"></​div>​
 +<script type="​text/​javascript">​
 +  var chart_ID25=echarts.init(document.getElementById('​ID25'​));​
 +option={
 +&