Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
geo:start [2019/02/13 09:57]
dmwadmin
geo:start [2019/02/15 00:47] (aktuální)
dmwadmin
Řádek 38: Řádek 38:
 $XML = new DOMDocument();​ $XML = new DOMDocument();​
 $XML->​load('​http://​www.drakmrak.cz/​mydata/​Stromy.gpx'​);​ $XML->​load('​http://​www.drakmrak.cz/​mydata/​Stromy.gpx'​);​
 +
 +# START XSLT
 +$xslt = new XSLTProcessor();​
 +$XSL = new DOMDocument();​
 +$XSL->​load('​http://​www.drakmrak.cz/​mydata/​MyStromyCount.xsl'​);​
 +$xslt->​importStylesheet( $XSL );
 +print $xslt->​transformToXML( $XML );
 +</​php></​badge>​
 +  * [[geo:​start:​earthtab|CZ EarthCache]] České Earth keše.\\ \\ **Počet:​** ​ <​badge>​~~NOCACHE~~
 +<php>
 +# LOAD XML FILE
 +$XML = new DOMDocument();​
 +$XML->​load('​http://​www.drakmrak.cz/​mydata/​CZEarth.gpx'​);​
  
 # START XSLT # START XSLT
  • geo/start.txt
  • Poslední úprava: 2019/02/15 00:47
  • autor: dmwadmin